AIKOPAn blogi

Avoin polkunsa kullakin

3.2.2016

Joskus oman työn kuvailu ja kirjaaminen voi pelastaa päivän. Tänään kävi niin, kun pohdimme kävelykokouksessa työtämme avoimen ammattikorkeakoulun suunnittelijoina. Mikä tekee suunnittelijasta asiakkaalle tärkeän? Miksi työtä on ilo tehdä päivästä toiseen?

Opintojen suunnitteluprosessissa kaikki lähtee asiakkaan tavoitteista, haaveista, suunnitelmista ja tarpeista. Joskus ajatus tulevaisuuden suunnasta on jo hyvin selkeä ja joskus se on vain pieni aavistus. Suunnittelija tuntee oppilaitoksen opiskelumahdollisuudet ja eri alojen opintojen sisällöt. Yhdessä asiakas ja suunnittelija löytävät parhaat polut.

Jos henkilö haluaa vaihtaa ammattia tai haasteellisempiin tehtäviin, hän voi opiskella kursseja vaikkapa avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Valittavia polkuja on ainakin kolmenlaisia:
1. erikoistumista vahvistaen kokonaisuuksien suorittaminen opintotarjottimelta,
2. polkuopinnot, joissa opiskellaan yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa ja jotka tähtäävät koko tutkinnon tekemiseen,
3. yksittäisten kurssien opiskelu avoimessa opetuksessa.

Kokemuksemme mukaan asiakkaaksi hakeutuvilla on kaikilla omat syynsä. Kimmoke opiskeluun voi olla oman alan vaikea työllisyystilanne tai oma halu alan vaihtamiseen. Joskus opiskeluista haetaan ennen kaikkea täsmäkoulutusta lisäpätevyyden hankkimiseksi.

Suunnittelijan onnen ja hampaankiristyksen hetkiä

Suunnittelijana ehkä parhaita hetkiä ovat ne, kun saamme yhteydenoton opinnoista kiinnostuneelta henkilöltä ja hänen kanssaan yhdessä suunnitellaan asiakkaan toiveiden mukaisia opiskelumahdollisuuksia. Aina on mahtavaa saada uusia asiakkaita, mutta arjen ilo on saada yhteydenotto myös aiemmin opintoja tehneeltä, joka haluaa suorittaa lisää opintoja.

Myös silloin, kun on voinut auttaa asiakasta tunnistamaan ja selkeyttämään omia epäselviä toiveitaan ja hän lähtee toteuttamaan yhdessä tehtyä opiskelusuunnitelmaa, kokee onnistumista suunnittelijana. Itsestään selvä juhlahetki sekä opiskelijalle että suunnittelijalle on, kun opiskelijan uurastuksen voi palkita todistuksella suoritetuista opinnoista.

Vaikeita tilanteita suunnittelutyössä ovat tilanteet, jolloin itselle jää epäselväksi, onko asiakas saanut tarvitsemansa avun. Erityisesti pelkästään sähköpostitse käyty keskustelu voi olla joskus turhauttavaa, koska punaisen langan löytäminen keskustelussa vaatii aikaa. Kun asiakkaan voi tavata vastatusten, voi opiskelumaailmaan liittyvien asioiden avaaminen olla helpompaa. Opiskelujen alkuvaiheessa asiakkaan on tärkeää saada riittävästi tukea ja ohjausta.

Ja tiivistetysti seleko-kaenuun kielellä: Elekeehän hättäelkö – kyllä me aotettaan!!! Yritetty on aennae…

 

IMG_3855.JPG       IMG_3852.JPG
                   

Suunnittelijat Anu Piirainen ja Mervi Summanen