AIKOPAn blogi

CAD-suunnittelun täydennyskoulutusta toimihenkilöille

19.2.2019

AIKOPA ja KAMK ovat yhdessä Jyväskylän AMK:n kanssa toteuttaneet jo kaksi CADiin ja muihin suunnitteluohjelmiin keskittyvää työvoimakoulutusta tekniikan alan ihmisille. Opiskelijat ovat pääasiassa eri alojen insinöörejä. Voidaankin todeta, että kyseessä on yksi koulutus, mutta moninaiset opiskelijat ja monipuoliset työharjoittelupaikat. Useat toteutettuihin koulutuksiin osallistuneet henkilöt ovat työllistyneet kurssin käytyään suoraan työharjoittelusta. Erityisen positiivista on se, että työllistyneet ovat olleet hyvin eri ikäisiä.

Opiskelu tapahtuu verkossa ja siinä on säännöllinen aikataulu ja ohjelma. Verkkotapaamisia on noin kolme kertaa viikossa. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus kokoontua verkkoistuntoihin KAMKin tiloissa, jolloin he voivat vaihtaa keskenään tietoja ja kokemuksia. JAMKin toteuttamassa verkko-opiskelussa on hyödynnetty Optima-oppimisympäristöä. Opiskelijoista iso osa on Kajaanista, mutta verkko-opetus on mahdollistanut sen, että osallistujia on tullut myös muilta paikkakunnilta.

Harjoittelulla on koulutuksessa suuri rooli. Sen avulla opiskelijat pääsevät näyttämään osaamistaan ja oppimaan uusia asioita käytännössä. Kurssilla saatu teoreettinen opetus on näin siirretty käytäntöön. Harjoittelupaikoissa opiskelijat ovat tehneet mm. rakennus- ja rakennesuunnittelua, mekaniikan suunnittelua, sisustus- ja teollisuussuunnittelua, laitteiston mallintamista sekä uusien tuotteiden mallintamista teollisuudelle. Monipuolisuus ja opiskelijoiden aikaisempi kokemus ja osaaminen näkyvät hyvänä työllistymisprosenttina kurssin jälkeen ja jo sen aikana. Harjoittelu on joissakin tapauksissa tukenut myös osittaista alan vaihtoa, kun kurssilla on opittu uusia, tekniikan eri alalle sovellettavissa olevia asioita.

Koulutuksen tavoite on täydentää ja syventää opiskelijan olemassa olevaa osaamista. Opiskelijoiden taustat vaihtelevat osaamisen, koulutuksen ja työkokemuksen suhteen. Olemassa oleva osaaminen otetaan huomioon suunniteltaessa harjoittelun pituutta sekä harjoittelupaikkaa. Opiskelijat hakevat harjoittelupaikat itsenäisesti, mutta tarvittaessa he saavat käyttöönsä AIKOPAn kontaktiyrityksien yhteystietoja. KAMKin opettaja taas tukee opiskelijoita ohjelmistojen käyttöönotossa.

Haku seuraavaan CADn ja CAD-suunnittelun täydennyskoulutukseen on auki. Koulutus alkaa 9.9.2019. Voit hakea koulutukseen TE-palveluiden sivuilla (koulutuksen numero 684413)

 

suunnittelija Hannu Tikkanen ja koordinaattori Pia Haapalainen