AIKOPAn blogi

Hallintaa, hallintaa – vesienhallintaa

20.1.2016

Kaivosten vesienhallinta herättää mielipiteitä, ja valtakunnan uutiskynnys on ylittynyt moneen kertaan viimeisten vuosien aikana. Ongelmat ja julkinen keskustelu eri kaivosten vesiongelmista ovat taustoittaneet ja lisänneet tarvetta korkea-asteen täydennyskoulutukselle, jonka teema on Vesienhallinta kaivoksessa.

Olennaista vesienhallinnassa on vesiliuosten alkuperä: koko vesikiertoprosessin ja laatuun vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen on avain ratkaisujen kehittämisessä. Voiko jonkin epäpuhtauden pääsyn veteen estää kokonaan, mitä kemikaalia käytetään ja miten se voidaan poistaa? Miten maaperä ja muut ympäristötekijät vaikuttavat alueen herkkyyteen ja miten hoidetaan sijoitussuunnittelu, rikastushiekka-alueet yms.? Millainen on malmin rakenne ja koostumus? Jos ympäristölupa on tiukka, vedenpuhdistuksen painoarvo vähenee ja merkittäväksi tulee, miten prosessia kokonaisuudessaan hallitaan.
Vesienhallinta kaivoksessa -koulutuksen tavoitteena oli koota yhteen koko Suomesta löytyvää vesienhallintaosaamista ja näin saatiin kokonaan uudenlaista osaamista yrityksiin ja julkiselle sektorille. Kestävän kaivostoiminnan kehittämishankkeista on saatu paljon tietoa, mutta koulutushankkeessa tietoa on voitu myös siirtää kaivannaisteollisuuden osaamiseksi. Tiedon lisääminen ja monialainen yhteistyö, kestävän kaivostoiminnan kehittäminen, kontakti eri toimijoiden (viranomaiset, kemikaalitoimittajat ja laitevalmistajat sekä kaivostoimijat) välillä ovat olleet Vesienhallinta kaivoksessa -koulutuksen parasta antia.

Teollisuustaito Oy:n toimitusjohtaja Annika Hämäläinen toimi koulutuksen vastaavana opettajana 2015. Hämäläinen tiivistää koulutuksen punaisen langan: ”Kun kerran jotain on sattunut, hyödynnetään se osaaminen, mitä siitä on saatu. Varoittavat esimerkit jakoon ja opiksi! Suomen edun mukaista on, että on teollisuutta. Kouluttaminen on yhteiskunnallinen väline toimialan edellytysten parantamiseksi.” Tällä periaatteella toteutetun kokonaisuuden osallistujapalaute oli hyvää, ja sen vuoksi Vesienhallinta kaivoksessa -koulutus aiotaan toteuttaa uudestaan, kunhan sopiva ryhmä on löytynyt.

Uudessa toteutuksessa 2016 koulutuksen rakennetta on vähän muutettu: kehittämistehtävä on jätetty pois ja oppimistehtävät suunniteltu niin, että ne vievät entistä tiiviimmin koulutuksessa opittua käytäntöön. Samoin koulutusta on tiivistetty. Vesitasemallinnus tarjotaan syventävänä kokonaisuutena, johon voi osallistua, mikäli omassa työtehtävissä on tarvetta mallintamiselle. Hämäläisen mukaan vesitasemallinnusta halutaan tarjota, vaikka se ei liitykään kaikkien työtehtäviin: ”Vesitase on tärkeä kaivoksessa. Se tarkoittaa kaivokselle tulevien, sieltä lähtevien ja siellä varastoituvien vesien järjestelmää. Siihen vaikuttaa myös vesien laatu, vuodenaikaisvaihtelut ja vesijakeet. Jotta sitä voidaan muuttaa, kokonaisuutta pitää ymmärtää, vaikka kaikkien ei mallinnusta tarvitsekaan osata.”

AIKOPAn tekniikan suunnittelija Hannu Tikkanen on tyytyväinen Teollisuustaidon kanssa tehtyyn koulutusyhteistyöhön ja toivoo sille jatkoa. Suunnitteella on kaivosalan koulutuksia myös muista kaivosten ympäristövaikutuksista.

Blogin kirjoitti Teija Mursula Annika Hämäläisen (Teollisuustaito Oy, toimitusjohtaja) ja Hannu Tikkasen (AIKOPAn suunnittelija) keskustelun pohjalta, kuva Annika Hämäläinen.

vesienhallintaa.jpg

Yle on taustoittanut veden ongelmallisuutta esim. joulukuussa 2016
http://yle.fi/uutiset/kittila_ja_talvivaara__miksi_vesi_on_kaivoksen_vaarallisin_aine/8481197

Suunnittelija Teija Mursula