AIKOPAn blogi

Itsensä ja tuotteiden kehittäminen motivoivat asiakasvaikuttajaryhmää

25.9.2015

Itsensä ja tuotteiden kehittäminen motivoivat asiakasvaikuttajaryhmää

Joukkoistajat ja asiakasvaikuttaryhmien perustajat miettivät, millainen ryhmä palvelee parhaiten tuotteen kehittäjänä ja palautteen antajana. Toisissa tapauksissa laaja läpileikkaus erilaisia asiakkaita antaa parempaa tietoa; joskus taas fokusoidumpi ryhmä puoltaa paikkansa. Kajaanin AVR-ryhmässä (Kaisanet Oy:n ja AIKOPAn asiakasvaikuttajaryhmä) edustus oli mahdollisimman heterogeeninen eli ryhmässä oli 24–64-vuotiaita kuluttaja- ja yritysasiakkaita, joilla oli erilaiset internet-yhteydet.

Jo alussa ryhmää muodostettaessa on syytä miettiä myös motivaatiota, ja sitä selviteltiin AVR:ssä alkuhaastattelulla. Mahdollisuus päästä vaikuttamaan palveluiden laatuun ja sisältöön olivat suurimmat motivaatiotekijät. Eräs vastaaja koki myös, että toiminnan kautta on mahdollista tutustua samanhenkisiin ihmisiin.

Kuva 1. Miksi lähdit mukaan asiakasvaikuttajaryhmän toimintaan? (N 20)

Mukaan toimintaan haettiin lehti-ilmoituksen ja kutsumenettelyn avulla. Halukkaita oli enemmän kuin mukaan voitiin ottaa. Osallistujat toivoivat toiminnalta konkreettisia vaikuttamisen mahdollisuuksia. Useimmilla odotukset kohdistuvat verkoston tapaamisiin ja erilaisiin laite- ja palvelutestauksiin. Toiveina olivat myös uudet ideat, lisätieto ja erilaiset näkemykset uusista palveluista sekä tietotekninen helpotus omaan arkeen.

Kolmen vuoden työskentelyn jälkeen AVR-toiminnan parhaita asioita osallistujien mielestä olivat ryhmätyöt ja testausprosessit. Myös vaikuttamisen mahdollisuus ja yrityksen tukeminen nousevat myös kommenteista selkeästi esille.

Alla on esitetty suoria mainintoja osallistujien kommenteista.

"Mielenkiintoista on ollut Supermatrix-prosessissa mukana olo. Olen päässyt eturintamassa näkemään tuotekehitystä."

"Odotukset olivat toiminnasta isoja. Parhaana koen sen, että pääsi mukaan testauksiin."

Asiakasvaikuttajaryhmän osallistujien mielestä kehittämiskohteina toiminnassa ovat:

– Tekemistä olisi saanut olla enemmän: hiljaiset jaksot lannistivat motivaatiota osallistua toimintaan. Tapaamisiin ehdotettiin säännöllisyyttä.

– Toiminnassa olisi kaivattu enemmän sijaa vapaalle innovoinnille.

– Koostetut tulokset pitäisi käsitellä koko ryhmän kanssa. Silloin kehittäminen konkretisoituu, kun web-kyselyt puretaan ryhmässä.

Toiminnan vetäjän tehtävä on tukea avoimen vuorovaikutuksen syntymistä ja antaa osallistujille mahdollisuus innovoida ja työskennellä. Silloin vetäjän täytyy malttaa olla itse syrjässä työskentelyn onnistumiseksi. Tämä myös auttaa motivaation säilymisessä ja osallistujat jaksavat sitoutua pitkäjänteisesti ryhmään. 

 

Projektipäällikkö Anna-Mari Kynsijärvi