AIKOPAn blogi

Kirjavinkki: Yhdessä oppiminen

9.3.2016

Teija ja kirja.jpgTapauskuvaus.jpg

Kirjavinkki: Yhdessä oppiminen

Olen toiminut opettajien ja rehtorien täydennyskouluttajana lähes 40 vuotta. Urani yksi merkittävimmistä projekteista käynnistyi, kun pääsin unelmatehtävään Kainuuseen. Siellä oli päätetty laatia tuleva OPS 2016 koko maakunnan yhteistyönä. (Leppilampi, Asko 2015: 185.)

Näin kirjoittaa työyhteisövalmentaja, yrittäjä Asko Leppilampi kirjassa Yhdessä oppiminen – Yhteistoiminallisuuden käytäntö ja periaatteet (2015). Kirjassa kuvataan yhteistoiminnallista oppimista ja johtamista ajankohtaisten koulutusuudistusten edistäjänä. Sen ovat jo aiemmin mainitun Leppilammen kanssa Martti Hellström (opetusneuvos), Peter Johnson (Kokkolan sivistysjohtaja, rehtori) ja Pasi Sahlberg (dosentti). He kaikki ovat pitkän linjan koulutuksen kehittäjiä ja yhteistoiminnallisen oppimisen asiantuntijoita.

Kainuun osaajat eli kainuulainen opetusalan verkosto teki Asko Leppilammen kanssa yhteistyötä 2014–2015 Kesuttajat-projektissa, joka oli osa Kainuun osaaajat IV -hanketta. Sitä rahoitti Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (Osaava-rahoitus). Tästä kesuttaja-toiminnasta Leppilampi on kirjoittanut kuvauksen Yhdessä oppiminen -kirjaan, mistä olemme iloisia, ylpeitä ja kiitollisia!

Kehitystä suuntaamassa – opettajat asiantuntijoina

Kainuun sivistysjohtajat olivat päättäneet vuonna 2012, että perusopetuksen opetussuunnitelmaa tehdään maakunnallisesti. Kainuun osaajat -verkostossa päätimme kouluttaa kehityksen suuntaajia eli kesuttajia, jotka toimisivat kuntien opetustoimen kehittäjinä oppilaitos- ja sivistysjohdon tukena. Kesuttajiksi valittiin yli 40 opettajaa ja oppilaitosjohtajaa.

Kesuttajien koulutus oli kokemuksellinen ja yhteistoiminnallinen prosessi. Toiminnan lähtökohtana olivat luottaminen opettajien asiantuntijuuteen ja osaamiseen sekä osallistujien omat kokemukset. Koulutuksessa harjoiteltuja menetelmiä sovellettiin välittömästi omissa kunnissa ja työyhteisöissä. Kesuttajat mm. uudistivat kokouskäytänteitä, muodostivat työryhmiä, vetivät oppilaitos- ja kuntakohtaisia sekä maakunnallisia koulutuksia. Jatkuva arviointi ja reflektio olivat kiinteä osa toimintaa. Hankkeen kouluttajina ja valmentajina toimivat Asko Leppilampi ja Kaisa Ottavainen-Nurkkala AIKOPAsta.

Kesuttajat-projektin jälkeen kaikki kainuulaiset opettajat on osallistettu OPS-työhön, missä kesuttajilla on iso merkitys. Heidän osaamisensa on siirtynyt koko Kainuun hyödyksi ja yhteistyö jatkuu edelleen syventyen ja laajentuen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kyselyitä, koulutuksia, tapahtumia, suunnittelupäiviä ja OPS-tekstien kommentointia. Kaikki pääsevät mukaan. Kesuttajat ovat löytäneet paikkansa joko maakunnallisissa vastuuryhmissä tai kuntakohtaisen OPS-työn vetäjinä. Kesuttajien henki leviää näin eri OPS-työn tasoilla. Onnistuakseen muutos vaatii toteutumista luokan, koulun ja koulujen välisen yhteistyön tasoilla. Luomamme rakenteet ja toimintatavat vievät meitä kohti onnistumista, kohti kainutlaatuista koulua.

Lattialla.jpg

Kaisaoppimassa.jpg

Eväät.jpg

Ryhmä2.jpg

Ryhmä.jpg

Tekstit.jpg

Suunnittelija Kaisa Ottavainen-Nurkkala