AIKOPAn blogi

Kouluttautuminen palkitsee

27.3.2019

DSC_1405.JPGOuti Laatikainen sai tutkimusopinnoista lisäosaamista työhönsä
Jatko-opintoja Kainuuseen (TOHOPI) -hankkeen vuoden 2019 ensimmäinen kurssi Qualitative Research Methods (5 op) pidettiin helmikuussa. Kurssi koostui kolmesta eri viikonloppuina järjestetystä kontaktiopetuspäivästä, ryhmäkeskusteluista ja itsenäisestä työskentelystä. Kurssiin osallistui pieni ryhmä jatko-opiskelijoita, mutta työskentely oli sitä tiiviimpää. Hankkeessa järjestettävät kurssit sopivat eri alojen jatko-opiskelijoille tai jatko-opintoja suunnitteleville sekä muille tutkimustyötä tekeville. Seuraavassa on koulutuksessa mukana olleen Outi Laatikaisen mietteitä haastattelun muodossa.

1. Miten kuvailisit itseäsi?

- Olen Outi Laatikainen, mittaus- ja ympäristötekniikan intoilija. Työkseni suunnittelen ja toteutan mittaustekniikkaan liittyvää tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa hyvin monenlaisten yritysten kanssa. Minulla on kolme alle kouluikäistä lasta, mies ja muutamia lemmikkieläimiä, joten vapaa-aika kuluu lähinnä kaaoksen hallinnan parissa.

2. Miten löysit TOHOPI-hankkeen koulutuksen?

- Olen seurannut TOHOPI-hankkeen tekemisiä hankkeen käynnistymisestä alkaen ja olen ollut hankkeen postituslistalla. Muitakin kiinnostavia kursseja TOHOPIn tarjonnassa on ollut, mutta aina en ole pystynyt järjestämään osallistumista.

3. Miksi lähdit opiskelemaan kyseistä laadullisen tutkimuksen kurssia?

- Vaikka en väitöskirjatyötä teekään, totesin kurssin sisällön vastaavan hyvin tarpeita, joita minulla tällä hetkellä on omissa töissäni. Haasteellista on yleensä löytää kalenterista tilaa, mutta tämän kurssin toteutus oli sopivan lyhyt ja napakka – tiivis setti työpäivän jälkeen.

4. Millaisia odotuksia sinulla oli kurssin suhteen ja vastasiko kurssin toteutus odotuksia?

- Olen valmistunut ammattikorkeakoulutusta ja akateemisen maailman terminologia ja käsitteet ovat minulle osittain vieraita. Olin työstämässä julkaisua konferenssiin ja tieteelliseen lehteen. Akateemisten tutkimuskäsitteiden hallinta oli tarpeen, ja laadullisen tutkimuksen menetelmät -kurssi palveli tätä oikein hyvin. Tämän kurssin aikana saatiin vetäjän avustuksella julkaisu siihen kuntoon, että pystyin lähettämään sen eteenpäin.

5. Miten näet omalla kohdallasi jatkuvan itsensä kehittämisen?

- Olen käynyt verrattain paljon täydentäviä koulutuksia. Täydentävät koulutukset ovat palkitsevia oman näkemyksen kehittämisen kannalta. Koulutukset auttavat ymmärtämään monista asioista ainakin vähän, eikä osaaminen jää liian kapea-alaiseksi. Viimeksi olen suorittanut tuotekehittämisen erikoisammattitutkinnon biotalousalalle.

6. Kuvaile muutamalla sanalla, mitä elinikäinen oppiminen sinulle tarkoittaa?

- Maailma muuttuu ympärillämme ja syy-seuraus-suhteet asioiden välillä muuttuvat koko ajan. Elinikäinen oppiminen auttaa ymmärtämään ilmiöitä, joita työelämässä tapahtuu omalla alalla. Kun ymmärtää taustalla olevat ongelmat, näkee ratkaisut paremmin.

7. Mitä haluat sanoa jatko-opintoja tekeville opiskelijoille tai opintoja harkitsevalle?

- Ajan järjestämisessä on aina vaivansa, koska harvalla taitaa olla töissä tai kotona sellaista tilannetta, etteikö jokin arjen asia olisi kaatumassa niskaan. Mutta kyllä kouluttautuminen ja uusien näkökulmien saaminen palkitsevat niin, että se vaiva kannattaa nähdä.
TOHOPI-hankkeen projektipäällikkö, suunnittelija Anna-Mari Kynsijärvi