AIKOPAn blogi

Leikin havainnointi antaa kuvan lapsen kehityksestä

26.3.2018

Leikkikipinää-koulutus jatkui leikkihavainnoinnin koulutuksella. Tällä kertaa ryhmä sai kuulla FT Tiina Lautamoa, joka on kehittänyt leikin havainnointia varten RALLA-ohjelmiston. Lautamon oma tausta on toimintaterapiassa, minkä kautta hän on oivaltanut leikin merkityksen koko kehitykselle.

Aku Ankasta.jpgHessu lelutehtaassa, A. Ankka nro 49/2016

”Lapsen taidot suhteessa ympäristön haasteisiin vaativat mukauttamaan omaa toimintaa. Taitojen ja vaatimusten kohtaamattomuus voi johtaa ahdistuneisuuteen tai välinpitämättömyyteen. Näin siis silloin, jos lapsi ei osaa mukauttaa toimintaansa. Kun omat taidot ja ympäristön haasteet ovat tasapainossa, oppimisympäristön pitää tarjota uutta opittavaa”, Lautamo kuvailee.

Leikin tärkeimpiä ominaisuuksia on auttaa lasta mukautumaan muuttuviin olosuhteisiin. Leikki tarjoaa turvallisen ympäristön, jossa voi mukautua muutoksiin. Lasta on hyvä havainnoida leikissä eri ympäristöissä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Sillä tavalla saa selville, millaisissa tilanteissa lapsi on vahvimmillaan ja missä tilanteissa hän kaipaa tukea. Sen jälkeen päästään määrittämään, mitkä ovat tavoitteet lapselle ja millä keinoilla aikuinen tukee lasta.

”Havainnointia tulee harjoitella ja kohde täytyy määrittää ja käsitteellistää. Silloin havainnoimme kasvattajina sitä, mitä on tarkoitus. Meillä on silloin myös teoreettinen tausta, johon menetelmämme perustuu ja se lisää luotettavuutta”, leikkihavainnoinnin kehittäjä sanoo.

Leikkiä on mahdotonta määritellä pelkästään tehtävätasolla, koska se on kaikkea sitä missä lapsi saa toteuttaa itseään, harjoitella taitojaan, se on sisäsyntyistä, keskittynyttä vaihtelee: hyvin moninaista. Kun sitä havainnoidaan, tulee tarkastella leikkitekoja. Sitä leikkimisen prosessia, joka tkeee näkyväksi leikkitoimintaa. Peräkkäin laitettavien leikkitekojen määrää voidaan käyttää yhtenä mittarina leikin tason arvioinnissa. Osoittimia on paljon – RALLAssakin niitä on alun perin ollut yli 70, nykyinen määrä on 38. Lautamon mukaan niillä saadaan riittävän laaja käsitys leikkitaidoista, jotta voidaan tukea lapsen toiminnallista identiteettiä ja pätevyyttä sekä hyvinvointia.

Havainnoinnin jälkeen Lautamo kehottaa nimeämään 1–3 konkreettista tavoitetta. Esimerkiksi näin: ”Liisi keksii oman leikki-idean kerran päivässä. Hän kykenee rakentamaan leikkinsä kahden leikkiteon sarjan.” Aikuinen rakentaa Liisin leikki-ideaa esineellä, josta Liisi on kiinnostunut ja mallintaa leikkitekoja. Aikuinen voi myös neuvoa leikkikaveria leikissä opastamisessa.
Suunnittelija Teija Mursula