AIKOPAn blogi

Leikkikipinää!

28.11.2018

Hanna_leikkikipinää kuva.jpg

Leikki on mielikuvitusta, iloa, oppimista, riemua, oppimisympäristöjä, innostusta, läsnäoloa... Leikki on lapselle kaikki! Leikki ja leikillisyys ovat ajattelu- ja oppimistaitojen ydintä, yhdessä tekemistä. Ja mikä onni varhaiskasvattajilla onkaan saada olla työssään tämän leikin äärellä.

Ensimmäinen Leikkikipinää-koulutus (7 op) on saatu päätökseen. Koulutuksen aikana sukellettiin leikin maailmaan ja mahdollisuuksiin. Tällä OPH:n rahoittamalla hankkeella oli tavoitteena tukea varhaiskasvattajien ja esiopettajien osaamista leikin havainnoinnissa ja arvioinnissa sekä tukemisessa ja kehittämisessä. Lisäksi koulutukset tukivat erityisesti varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman käyttöönottoa ja soveltamista

Varhaiskasvatuksen uudistuva toimintakulttuuri tarkoittaa LEIKIN elementtien ja leikillisyyden tuomista päivän kaikkeen toimintaan. Kun toiminta lähtee aidosti lapsista, myös sitoutuminen leikkiin ja muuhun toimintaan vahvistuu ja levottomuus vähenee. Lapsi tulee osalliseksi omasta arjestaan. Näin passiivisesta suorittajasta tulee aktiivinen toimija.

Leikki kipinöi! -nimisessä leikin ja leikkipedagogiikan koulutuspäivässä tavoitteena oli avata leikin merkitystä johdantona koko koulutukselle ja vahvistaa kasvattajien luottamusta leikin edellytysten kehittämiseen omassa työssään.

Keskity leikkiin! -koulutuspäivässä teemana oli leikkihavainnointi ja –arviointi. Päivässä keskityttiin siihen, että koulutettavat oppivat hallitsemaan leikkitaitojen arvioinnin teoreettista perustaa ja toteuttamaan omassa työssään leikin havainnoinnin. Havainnointia toteutettiin lähipäivän jälkeen omalla työpaikalla, ja näitä kokemuksia ja käytännön vinkkejä jaettiin myöhemmin webinaareissa.

Leiki! Oppimisen alueet ja leikki kulttuurisena ja pedagogisena työtapana -koulutuspäivissä tavoitteena oli kiinnittää leikki varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman oppimisen alueisiin. Osallistujat valitsivat suunnitelmien pohjalta kolme verstasta oppimisen alueista: tiimityö ja leikin kehittäminen, kielelliset leikit ja osallisuus sekä motoriset leikit ja oppimisympäristön kehittäminen. Valittuihin aiheisiin liitettiin koulutusprosessit, joissa pienryhmä kehitti ja dokumentoi aktiivisesti itse omaa toimintaansa kehittämistehtävänään.

Leikki valaisee! -päätösseminaarissa kerrottiin koulutushankkeessa opitusta, pääsimme kuulemaan kehittämistehtävien helmiä. Upeita projekteja, jotka jatkuvat yhä edelleen. Leikkihän ei tule koskaan valmiiksi!

Leikkikipinää koulutus sai heti suuren kysynnän ja tämän ansiosta nyt on menossa jo Leikkikipinää II -koulutushanke, joka toteutetaan edellisen tapaan. Uuden koulutuksen osallistujat pääsivät Leikki valaisee -seminaarissa kuulemaan edellisen koulutusryhmän kehittämistehtävien tuloksista ja toteutuksesta ja saivat näin jo ideoita, miten itse voisivat leikkiä omassa työssään ja työyhteisössään kehittää. Leikin kehittäminen jatkuu siis edelleen!

suunnittelija Hanna Vornanen