AIKOPAn blogi

Luottamuksen rakentaminen verkkoympäristössä

16.6.2020

Luottamus blogitekstikuva.jpg

Tietojohtamisen professori (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) Kirsimarja Bolmqwist määritteli Sitran järjestämässä luottamuksen rakentaminen verkkoympäristössä (koulutuksen tallenteeseen pääset TÄSTÄ) koulutuksessa luottamusta. Luottamus on asennetta, päätöksiä ja käyttäytymistä sekä myönteisiä odotuksia tulevaisuutta kohtaan. Luottamus on yksilön tai organisaation halua/kykyä ottaa riskiä ja asettua alttiiksi. Luottamuksen syntyyn tarvitaan sekä luottavaisuutta, että luotettavuutta. Muutoksen tuulien puhaltaessa perinteisen luottamuskäsityksen lisäksi on otettava käyttöön modernia luottamusta ja toimia ripeästi ja ketterästi ihmisten, instituutioiden ja teknologian ristivaikutuksessa. Ilman luottamusta yhteiskunta halvaantuu.

Toiminnan käynnistyessä ihmisillä on usein alkuluottamus ja vuorovaikutuksen käynnistyessä luottamuksen tunne joko vahvistuu tai vähenee. Luottamuksen kokemiseen vaikuttavat mieliala ja tunteet, asenteet ja arvot. THL:n kehittämispäällikkö Katja Sankalahti kiteytti tämän osuvasti: Jokainen kohtaaminen on luottamuksen syntymisen mahdollisuus tai riski.

Koulutuksen tavoitteena oli, että jokainen saa vähintään kaksi uutta oivallusta ja tutustuu yhteen uuteen ihmiseen. Koulutus oli rakennettu siten, että heti nopeasti koulutuksen alussa  luottamuksellista ilmapiiriä lähdettiin rakentamaan tuntemattomien ihmisten kanssa pienryhmäkeskusteluissa tutustumisporinoilla ja pienillä keskusteluilla päivän teemoista. Keskusteluihin osallistuminen tuntui luontevalta ja teki koulutuksesta intensiivisen, riippumatta siitä, että osallistujia oli useampi sata. 

Koulutuksen aikana moni ajattelemamme asia sai vahvistusta ja koulutuksen tavoitteet täyttyivät ja oivalluksia syntyi. Tässä nostoja meidän oivalluksistamme: 
Hanna: Tunneilmaston merkitys on suuri, jotta jokainen löytää itsestään uskallusta luottaa. Tähän päästään helpommin yhteisten pelisääntöjen, yhteistyön ja kommunikaation avulla. Yhteistyö vaatii sosiaalista luottamusta sekä ei henkilöityvää luottamusta - molempi parempi!

Anna-Mari: Aktiivinen kommunikaatio korostuu virtuaalimaailmassa. Kommunikaatio ja teot ovat keskeisessä roolissa luottamuksen rakentumisessa. Tarvitaan intensiivistä viestintää ja läsnäolon tuntua

Luottamuksen rakentaminen on ollut ja on jatkossakin meille AIKOPAssa erittäin tärkeässä osassa, kun lähdetään kehittämään ihmisten ja organisaatioiden osaamista. Omaa osaamistaan ja kehittymisen tarpeita pohtiessa tulee voida luottaa siihen, että voi itse olla avoin ja reflektoida omaa toimintaansa rehellisesti. On tärkeää saada ihmiset innostettua vuovaikutukseen ja jakamaan omaa osaamistaan. Tarvitaan sosiaalista luottamusta sekä lisäksi luottamista instituutioihin ja kuten koronakevään nopea etäyhteyksien hyödyntämisen pakko/mahdollisuus osoitti – myös teknologiaan. 

Fyysisen läsnäolon mahdollistamana luottamuksen rakentaminen tapahtuu luontevasti, osin jopa itsestäänkin, voimme seurata eleitä ja ilmeitä. Etäyhteyksiä hyödyntäen ääni nousee pääosaan. Tunne välittyy kuulijalle. On tärkeää keskittyä vain siihen mitä ollaan verkkoympäristössä toimiessa tekemässä esim. minuutin syvähengitys ennen aloittamista auttavat virittäytymään aiheeseen. Verkkoympäristössä toimivat normaalit dialogin periaatteet, jokainen mielipide ja ajatus on tärkeä.

Katja Sankalahti nostaa ihmisten välisen luottamuksen rakentamisen hyveiksi:

  • Ole avoimin mielin ilman ennakko-odotuksia, tämä helpottaa itseäsikin.
  • Ajattele toisesta hyvää, suhtaudu toisiin positiivisesti.
  • Kiinnostu kuulemaan mitä toinen sanoo ja ajattelee.
  • Ole rehellinen ja läpinäkyvä.
  • Kohtaa toiset kunnioittavasti ja arvostavasti.
suunnittelijat Anna-Mari Kynsijärvi ja Hanna Vornanen