AIKOPAn blogi

Meidät on tarkastettu!

5.5.2015

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI auditoi Kajaanin ammattikorkeakoulun ja sen mukana myös AIKOPAn laatujärjestelmän vuoden 2014 aikana. Palaute auditoinnista saatiin vastikään. Se ilahdutti AIKOPAlaisia.
auditointi.jpg
Auditoinnissa ulkopuoliset arvioijat tutustuivat korkeakoulun laatujärjestelmään dokumenttien, sähköisen aineiston ja haastattelujen avulla. Tämän jälkeen he antoivat palautteen, joka sisälsi sekä kehittämisideoita että tunnustusta hyvästä toiminnasta.

Erityistä kiitosta AIKOPA sai siitä, että Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyö toimii yksikössä tehokkaasti ja vaikuttavasti. Konsortiomalli on saanut myönteistä kansallista huomiota. Käytännössä työntekijät osallistuvat molempien emo-organisaatioiden kehittämiseen riippumatta siitä, kumman organisaation palkkalistoilla he ovat. KARVI toteaa, että laaja korkeakoulukonsortioyhteistyö on onnistunut malli alueen kehittämisessä (Kajaanin ammattikorkeakoulun auditointi 2015, 56).

     Top 3 - AIKOPAn parhaat käytänteet ovat:
     1. palautekäytännöt,
     2. verkostomainen toiminta ja
     3. koko henkilöstön osallisuus toiminnan kehittämistä.


Palautteen mukaan AIKOPAssa käytetään erinomaisesti PDCA-sykliä (Plan, Do, Check, Act). Tällä tarkoitetaan toimintamallia, jossa suunnittelun, toteutuksen ja palautteen kautta kehitetään toimintaa. Käytännössä keräämme palveluistamme säännöllisesti palautetta asiakkailta ja sidosryhmiltä. Palautteet käsitellään ja ne vaikuttavat suoraan toimintaamme.

     ”Auditointiryhmä ehdottaa, että AIKOPAn erinomaisia palautekäytäntöjä
     hyödynnettäisiin ammattikorkeakoulussa laajemmin ja että käytäntö kytkettäisiin
     nykyistä selkeämmin laatujärjestelmään.” (Kajaanin ammattikorkeakoulun
     auditointi 2015, 57)

Toimimme verkostomaisesti, ja asiakkaat, henkilöstö, alueelliset vaikuttajat sekä ulkoiset sidosryhmät ovat aktiivisesti mukana toiminnan kehittämisessä. Esimerkiksi opetus- ja kasvatusalalla jokaisesta Kainuun kunnasta on nimetty yhdyshenkilöt, jotka tapaavat säännöllisesti ja osallistuvat koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Verkosto antaa tietoa ajankohtaisista koulutustarpeista ja toisaalta vie kunnissa eteenpäin tietoa AIKOPAn palveluista ja koulutuksista.

Auditointiraportin mukaan AIKOPAlla on keskeinen rooli elinikäisen oppimisen toteuttamisessa. Tämä näkyy mm. siinä, että AIKOPAssa koodinoidaan alueen avoimen ammattikorkekaoulun opintoja. Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelijalla on mahdollisuus aloittaa tutkinto-opinnot matalalla kynnyksellä polkuopintoina. Toisaalta avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaa voi hyödyntää myös ammatilliseen täydennyskoulutukseen.

Meidät on hyväksytty laatuleimalla, joka on voimassa kuusi vuotta. Siitä iloisena jatkamme työtämme. Kiitos, että teette sitä meidän kanssamme Kainuun korkeakoulutuksen edistämiseksi!

      Karvi-auditoitu.jpg

 

Suunnittelijat Teija Mursula ja Tuula Rajander