AIKOPAn blogi

Opintojen ohjaus tärkeää myös avoimen ammattikorkeakoulun opinnoissa – yhteistyöllä parhaisiin tuloksiin!

20.2.2019

Opiskelu eri kouluasteilla on muuttumassa yhä yksilöllisemmäksi. Avoimen ammattikorkeakoulun reitti tarjoaa hyvän mahdollisuuden suorittaa korkeakouluopintoja sujuvasti huomioiden jokaisen oma henkilökohtainen tilanne ja tarve.

Jaana_kuva_potkurijuttuun.jpg

Opiskelu eri kouluasteilla on muuttumassa yhä yksilöllisemmäksi. Ryhmäajattelu, jossa kaikki suorittavat samaan aikaan alkavat opinnot, on vaihtunut siihen, että asiakkaalle mietitään häntä parhaiten palvelevia opintokokonaisuuksia hänelle sopivana ajankohtana. Myös eri viranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö vaatii oppilaitoksia kehittämään toimintaansa siihen suuntaan, että opiskelija voi aloittaa opinnot oman suunnitelmansa mukaan. Tämä on tärkeää esimerkiksi silloin, jos opintojen rahoitus voi alkaa heti, kun määritellyt ehdot täyttyvät. Tällöin opiskelijalle voi olla tärkeää päästä aloittamaan opinnot mahdollisimman pian yksilöllisen aikataulun mukaan.

Avoimen ammattikorkeakoulun reitti tarjoaa hyvän mahdollisuuden suorittaa korkeakouluopintoja sujuvasti huomioiden jokaisen oma henkilökohtainen tilanne ja tarve. Opintojaksoja tarjotaan kokonaan verkossa tai opintoja voi suorittaa tutkinto-opiskelijaryhmän mukana avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Useimpien hakijoiden kohdalla opintojen ohjaus erityisesti hakuvaiheessa on tarpeellista. Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA koordinoi Kajaanin ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaa, ja opintojen ohjaamista tehdään yhteistyössä osaamisalojen opinto-ohjaajien kanssa.

Syksystä 2018 alkaen AIKOPA on tehnyt paljon yhteistyötä myös Edukain toteuttaman Potkuri-hankkeen (ESR S21300) kanssa. Hanke täydentää jo olemassa olevia pitkäaikaistyöttömille suunnattuja, alueellisia työllistymistä edistäviä palveluja osaamisen kohottamisen osalta. Pääasiallista toimintaa hankkeella on asiakasohjaus. Asiakkaat ohjautuvat Potkuriin mm. TYPistä, järjestöistä (esim. Kumppaniksi ry), hankkeista (mm. Tolokusti Sotkamossa ja ELSA-hanke Kuhmossa) sekä TE-toimistosta. Tavallisimmin asiakastyöskentely käynnistetään moniammatillisesti eli yhdessä asiakkaan lähettävän tahon kanssa. Työskentely alkaa alkukartoituksella, johon tarvittaessa käytetään erilaisia ohjausmenetelmiä asiakasymmärryksen tueksi. Kun asiakkaan suunta ja tavoitteet alkavat olla näkyvillä, yhteistyö jatkuu joko toisella asteella mm. Kainuun ammattiopistossa opinto-ohjaajien kanssa tai korkea-asteella AIKOPAn edustajien ohjauksessa. Hankkeen projektipäällikön, opiskelijan ja AIKOPAn edustajan tapaamisessa keskustellaan, millaisia vaihtoehtoja Kajaanin ammattikorkeakoulussa on suorittaa esimerkiksi kesken jääneitä opintoja loppuun tai tutustua korkeakouluopintoihin yhdellä tai useammalla avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksolla.

Potkuri-hankkeen asiakasohjauksella on selvästi ollut tarvetta Kainuussa, sillä elokuussa käynnistyneessä hankkeessa on ollut tammikuun loppuun mennessä lähes 70 asiakasta. AIKOPAn kautta Kajaanin ammattikorkeakoulun opintoihin on siirtynyt useita henkilöitä. Osalla heistä tilanteeseen sopivat parhaiten valmentavat pääsykoekurssit, ja joidenkin kohdalla on tehty suunnitelma 60 opintopisteen opinnoista. Näiden polkuopintojen (60 op) jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi.

Kainuussa tarvitaan joustavaa yhteistyötä alan eri toimijoiden, kuten eri kouluasteiden ja viranomaisten kesken. Potkuri-hanke antaa meille kaikille hyviä kokemuksia ja kehittämisideoita oman toimintamme ja verkostomme kehittämiseen!

 

suunnittelija Jaana tolonen