AIKOPAn blogi

Pilvipalvelut tulevat – oletko valmis?

7.5.2013

Oletko ajatellut, mitä pilvipalveluja yrityksesi jo tällä hetkellä käyttää ja missä nämä pilvet sijaitsevat? Mitä muutos pilvipalveluihin konkreettisesti tarkoittaa PK-yrityksille? Miten pilvipalvelut voivat kehittää liiketoimintaasi? 

Pilvipalvelut ovat olleet kuuma puheenaihe mediassa viime aikoina. Pilvipalveluja käyttävät monet yksityiset ja yrittäjät jopa aivan tietämättään. Mistä oikein on kysymys ja mitä yrittäjän pitäisi tietää pilvipalveluista? Voidaanko pilvipalveluilla kehittää ja luoda uusia liiketoimintamalleja tai kehittää entistä yritystoimintaa? Monesti keskustellaan myös siitä, ketkä pilvipalveluja tarjoavat. Useat tarjoajat ovat suuria kansainvälisiä toimijoita, mutta pilvipalveluja tuotetaan myös Suomessa ja Kajaanissa. Entä kuinka palvelut ovat saatavissa? 
 
Turun kauppakorkeakoulun Miikka Mäkiö selvitti tutkimuksessaan pilvipalvelujen hyödyntämistä keskisuurissa ja suurissa yrityksissä. Hyödyt ovat olleet tähän asti pääsääntöisesti IT-lähtöisiä, mutta odotukset ovat jo muuttumassa. Pilvipalveluilta odotetaan uusia liiketoimintamalleja ja uusia työtapoja. Toki myös kustannussäästöt edistävät pilven käyttöä. Muita pilvipalveluilta odotettavia hyötyjä ovat tuottavuus, nopeus vastata markkinoiden muutoksiin, yhteistyö eri tahojen kanssa sekä parempi laatu. Vastanneista yrityksistä jo kaksi kolmasosaa hyödynsi tutkimuksen mukaan pilvipalveluja, joten aivan vähäisestä palveluiden käytöstä ei voida enää puhua.

Mikä pilvipalveluissa sitten huolestuttaa? Moni vastaaja epäili tietoturvaa, myös tiedon fyysinen sijainti ja pilven luotettavuus epäilyttivät osaa vastaajista.

Muun muassa edellä oleviin kysymyksiin haetaan vastauksia AIKOPAn ja Kainuu Edun yhteistyössä järjestämässä maksuttomassa seminaarissa 29.5.2013 Kajaanin Bio Rexissä. Paikalla aiheesta ovat kertomassa Kajaanin ammattikorkeakoulun asiantuntija sekä Kajaanissa pilvipalveluita tuottavien yritysten edustajat. Seminaarissa keskustellaan myös yritysten ratkaisuista sekä kokemuksista pilvipalveluiden hyödyntämisestä. Lisäksi käsitellään mm. pilvipalveluiden kehittämistä. Seminaari-ilmoittautumiset 17.5.2013 mennessä osoitteeseen: kati.haverinen(at)kainuunetu.fi.

Suunnittelija Hannu Tikkanen