AIKOPAn blogi

Vanhempainillan perimmäinen merkitys?

5.5.2020

Vanha perhekuva.jpg
Osallistuimme noin 8000 muun vanhemman kanssa Maailman suurimpaan vanhempainiltaan, jonka Opetushallitus järjesti yhdessä Suomen vanhempainliiton kanssa 28.4.2020. Se oli innostava ja toimiva kokeilu dialogin luomiseksi opetusviraston ja vanhempien välille. Lapsetkin oli otettu huomioon, sillä tilaisuuden kanssa samaan aikaan oli järjestetty Tuomo Rannankarin konsertti. 

Osallistumista varten piti kirjautua Howspace-pohjalle, jossa pääsi jo ennakolta vastaamaan Mikä etäopetuksessa askarruttaa eniten? -kyselyyn ja tutustumaan keskustelualueisiin: oppiminen, opetus, hyvinvointi, koulun ja kodin yhteistyö ja vinkit. Howspace-alusta mahdollisti suuren osallistujajoukon aidon osallistumisen tapahtumaan. Suoraa lähetystä seuratessa saattoi selailla välilehtiä ja tutustua toisten kommentteihin eri teemoista oman kiinnostuksen mukaan.  Ennakkokysymyksen vastausten avulla järjestävä taho pystyi kohdentamaan puheenvuoroja niiden mukaan. Alusta keskusteluineen on ilmoittautuneiden osallistujien käytössä viikon ajan, joten keskustelu voi jatkua ja asiantuntijoiden puheenvuoroihin voi palata.

Maailman suurinta vanhempainiltaa on järjestetty 2017 vuodesta lähtien. Sen tavoitteena on alusta lähtien ollut sitouttaa ja innostaa kaikki Suomen vanhemmat mukaan koulumaailman muutokseen. Tänä keväänä opettajien ja koulujen arki on tullut vanhemmille näkyväksi aivan toisella tavalla kuin koskaan aiemmin, koska koulua käydään kotona ja monet vanhemmat näkevät lähietäisyydeltä, mitä koulussa tehdään ja miten opettajat työskentelevät. 

Illan avasi opetusministeri Li Andersson. Hän korosti, että etäkoulua järjestetään sen vuoksi, että Suomessa halutaan turvata jokaiselle lapselle oikeus oppia. Hänen mukaansa suurimmalla osalla oppilaista etäkoulun käyminen on sujunut hyvin, mutta myönsi, että hänen saamansa viestit ovat myös herättäneet huolta osan oppilaiden hyvinvoinnista. Koulun merkitys muodostuu myös siitä, että lapsi saa koulun aikuiskontaktien kautta tukea hyvinvointiinsa. Andersson korosti, että etäkoulun saaminen käyntiin nopeasti oli mahdollista vain siksi, että koulujärjestelmämme on vahva ja meillä on osaavat opettajat. Me tietysti pyörittelimme näkökulman siihen, miten koulutuksella voidaan tukea joustavuutta ja kyvykkyyttä. 

[Eilen 18.08] Mursula Teija
Uudet opetusmenetelmät ja teknologiat --> koulutusjärjestelmän vahvuus? 

[Eilen 18.08] Rita Kati
Joustavuus ja kyvykkyys --> koulutusjärjestelmän vahvuus

[Eilen 18.09] Mursula Teija
Mikä merkitys koulutuksella on joustavuuden ja kyvykkyyden ylläpitämisessä? 

[Eilen 18.10] Rita Kati
Miten kehitetään joustavuutta ja kyvykkyyttä muuten kuin pakolla?

Avauspuheenvuoron jälkeen tunnelmaa tiivistettiin oppilaiden ja opettajien videoilla. Oppilaat kokivat, että yhteyden luominen ja vuorovaikutus ovat haasteita etäkoulussa – etänä ei ole yhtä helppo kysyä kuin lähiopetuksessa. Nuoret toivovat tavallista arkea ja koulun tuomaa rutiinia. Heitä mietityttää ja pelottaa läheisten tilanne. Opettajat olivat löytäneet opetukseensa uusia keinoja – jopa tubettaminen voi olla keino pitää virettä yllä! Opettajilla on huolta toiminnanohjauksesta ja välineiden riittävyydestä kaikkien oppilaiden kotona. Nämä huolet ovat samansuuntaisia kuin vanhempienkin. Mikä etäopetuksessa askarruttaa eniten -kysymykseen vastanneita vanhempia huolestuttaa eniten lasten oppimiseen liittyvät kysymykset (902). Sitten seuraavat hyvin tasapäiset huolet: hyvinvointi (602), arjen hallinta (550), arviointi (523) ja ruutuaika (433). Myös muut digihuolet: erilaisten appien käyttö (194), verkkoyhteys (90) ja digitaalisten laitteiden puute (62) saivat ääniä. 

[Eilen 18.30] Rita Kati
Sitoutuminen, heittäytyminen, rytmi ja rutiinit, arjen selkeys puhuttelee Olli-Pekka Heinostakin.
(1 tykkäystä)

[Eilen 18.34] Mursula Teija
Ollaanko me ihmiset tultu joustamattomammiksi vai joustavammiksi?

[Eilen 18.36] Rita Kati
Sekavat käytännöt, paljot alustat ja tehtävien määrä --> osaamista etäopetuksesta = etäopetussuunnitelma

[Eilen 18.36] Mursula Teija
Tilanne on tuonut moninaisuuden näkyväksi. 

[Eilen 18.37] Rita Kati
Toisilla yksilöllisen oppimisen huomioiminen onnistuu paremmin. 

[Eilen 18.37] Mursula Teija
On helppo sulkea silmänsä näiltä perheiden eroilta, jos ei näe sitä koko ajan. 

[Eilen 18.38] Rita Kati
Tarkoitatko, että opettajien silmissä oppilaat massautuu kun ei nähdä koko ajan?

[Eilen 18.40] Mursula Teija
Mietin ihan omakohtaisestikin.
(1 tykkäystä)

[Eilen 18.40] Mursula Teija
Mutta aineenopetuksen näkökulmasta myös koulussa. 
(1 tykkäystä)

[Eilen 18.40] Mursula Teija
Samoin jos moniammatillinen joukkue ei toimi, opettaja ei hahmota kokonaisuutta. 
(1 tykkäystä)

Vanhempainillan päätti lastenpsykiatri Jukka Mäkelän puheenvuoro vanhemmuudesta. Hän korosti, että lapsen sopeutumiskyky kasvaa lapsuuden ja nuoruuden aikana. Vanhempien tulisi antaa poikkeustilanteessa aikaa yhdessä tekemiselle ja sallia tylsistymisenkin hetkiä, tiivistää Mäkelä. Vanhempien tärkeä tehtävä on auttaa lasta tarinan (esim. pandemiapäiväkirja) luomisessa pandemiasta selviämisestä – se vahvistaa sopeutumiskykyä ja taitoa ohjata omaa toimintaa. 

Illan jälkeen totesimme, että näin toteutettu vanhempainilta oli mukava kokemus, varsinkin kun otimme itse chat-yhteyden puheenvuorojen kuuntelemisen rinnalle käyttöön. Keskustelualueilla ei ehtinyt puheenvuoroja kuunnellessa lueskella tai kommentoida, mutta varmasti niitäkin seuraamalla olisi voinut saada iltaan osallisuuden tunnetta. Materiaalia tunnin aikana syntyi paljon ja ehkäpä ne kaikki yhdessä vaikuttivat siihen, että oivalsimme jotain vanhempainillan perimmäisestä merkityksestä.  

Kati: Vanhempien ja huoltajien huomioiminen koulunpidon osana on tärkeää siinä tavallisessa arjessakin. Yhteydenpidon pitää olla tavallista. Moni vanhempi voi ja haluaa olla osa lapsen kouluelämää. Tämä muistutti minua myös tavallisen arjen ja tavallisten perheiden huomioimisesta. Ja tavallisten opettajien. Mietin myös, että meidän täytyy huomioida tämä tavallisuus myös täydennyskoulutusten järjestämisessä. Tavallisuus on kuitenkin monesti eilisen erikoisuus.

Teija: Vanhempainillassa tulee tarjota mahdollisuuksia keskustella vanhemmuudesta ja jakaa kokemuksia toisten kanssa. Se oli parasta antia tässä Maailman suurimmassa vanhempainillassakin. Jos jostakin syystä keskusteluyhteys vanhemman ja opettajan/koulun välillä on heikko, vanhemmat eivät voi tukea yhtä hyvin lapsen koulunkäyntiä kuin siinä tapauksessa, että linjat ovat auki. Vanhempainiltojen lisäksi tarvitaan myös muuta yhteydenpitoa. Samalla puolella olemisen kokemus on vanhempainillan perimmäinen merkitys! 
 
suunnittelijat Teija Mursula ja Kati Rita