AIKOPAn blogi

Virtuaalisia koulutuspalveluja ikäihmisille - mutta miten?

6.2.2012

Viime syksynä Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAn koordinoimana käynnistyi SkypeTV-tutkimushanke yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun, Osaamiskeskus Kainuun Aallon sekä Kaisanet Oy:n kanssa. Tutkimushankkeessa haluttiin selvittää SkypeTV:n toimivuutta erilaisten koulutusten ja neuvontapalveluiden toimintaympäristönä sekä sosiaalisen kanssakäymisen tukena.

Puolitoista kuukautta kestäneeseen tapaustutkimukseen osallistui seitsemän ikäihmistä, joiden ikäjakauma oli 58–75 vuotta. Kohderyhmän asiakkaista kauimmaiset asuivat lähes 200 km päässä Kajaanista. Asiakkaille asennettiin käyttöön 46-tuumaiset Smart-televisiot, joissa oli itsessään Skype-ohjelmisto. Ohjelmiston avulla asiakas pystyi osallistumaan tarjottuihin koulutus- ja neuvontapalveluihin sekä pitämään yhteyttä sukulaisiin ja ystäviin. Testattavat koulutukset koostuivat liikuntaohjauksesta, terveysneuvonnasta, erilaisista kädentaidoista, englannin kielen opiskelusta, tarinan kerronnasta, vuosikymmenen leikeistä sekä Kainuun historiasta. Osa koulutuksista oli ryhmäkoulutuksia, joissa hyödynnettiin Skype-ohjelman ryhmäpuhelua ja osa yksilökoulutuksia, jolloin voitiin hyödyntää kuvayhteyttä. Kouluttajat ja palveluiden toteuttajat käyttivät Skype-ohjelmaa tietokoneella.


SkypeTV_opetusta.jpg
Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAn johtaja Tuula Honkanen pitämässä skype-koulutusta.

Televisio toimintaympäristönä osoittautui tutkimuksen mukaan tervetulleeksi uudistukseksi perinteisen tietokoneen rinnalle. Tutkimukseen osallistuneet asiakkaat olivat yleisesti sitä mieltä, että laitteistoa oli helppo tai melko helppo käyttää. Hieman yli 70 % tutkimukseen osallistuneista olisi jatkossakin halukkaita ottamaan vastaan koulutus- ja neuvontapalveluita television välityksellä. Koulutukset koettiin mielenkiintoisiksi: esimerkiksi kaikki osallistujat olivat halukkaita jatkossakin vastaanottamaan etäyhteydellä toteutettuja liikuntapalveluja kahdesta neljään kertaa kuukaudessa. Lisäksi kaikki kokivat television ympäristöineen mielekkäämmäksi tavaksi toteuttaa skype-puheluja ystäville ja sukulaisille verrattuna tietokoneeseen.

On tietysti selvää, että virtuaaliyhteydellä ei voida korvata normaalia kasvokkain tapahtuvaa sosiaalista kanssakäymistä, ja tämä kävi myös esille asiakkaita haastateltaessa. Mutta tutkimus myös osoitti sen, että tällaisella virtuaaliyhteydellä toteutetuille koulutus- ja neuvontapalveluille olisi tarvetta ja mahdollisia käyttäjiä.

Tutkimuksella selvitettiin myös kouluttajien kokemuksia Skype-ohjelmasta koulutusympäristönä. Yleisesti ottaen kaikki kouluttajat olivat valmiita jatkossakin käyttämään järjestelmää osana koulutuksiaan. Tämä vaatii kuitenkin sen, että laitteistot ja ohjeistot ovat kunnossa. Lisäksi koulutuksia suunniteltaessa tulisi huomioida ennakkoon SkypeTV:n ominaispiirteet. Eräs kouluttajista kertoi koulutuksen pitämisen etäyhteyden avulla tuntuneen niin luontevalta, että hän jopa unohti välissä olevan skype-yhteyden.

Me AIKOPAssa haluamme myös tulevaisuudessa tarjota toimivia koulutuskokonaisuuksia, jotka perustuvat asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. Pyrimme myös olemaan ajan hermoilla tutkimalla erilaisia keinoja mahdollistaa koulutuksiin osallistuminen.

Projektipäällikkö Anna-Mari Kynsijärvi