AIKOPAn blogi

Ympäristötietoisuutta, ympäristötekoja ja ympäristövastuuta

29.4.2020

blogi kierrätys kuva.jpg

Sitran Megatrendit 2020 -selvitys luo kokonaiskuvan siitä, mihin kysymyksiin meidän pitäisi kiinnittää huomiota alkavana vuosikymmenenä.  Megatrendit luovat Suomen kannalta merkittävistä yhteiskunnallisista muutoksista kokonaiskuvaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tulevaisuus olisi jo etukäteen määritelty – tulevaisuuteen voidaan ja on syytä vaikuttaa nykyhetken jokaisen toimilla ja päätöksillä ihan meidän jokaisen osalta.

Megatrendit nostavat esiin yhtenä tärkeänä teemana ympäristötietoisuuden. Ympäristötietoisuus on yksilön tietoa ja ymmärrystä omista ja eri toimijoiden vaikutusmahdollisuuksista ympäristön hyväksi. Ihmiset ovat heränneet ympäristövastuuseen ajatuksen tasolla, mutta tekoja esim. ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan vielä nykyistä enemmän. Ympäristötietoisuuden ja ympäristötekojen yhdistämistä ajatellaan helposti ikään kuin saavutetusta etuudesta luopumisena. On aika alkaa ajatella nämä hyvinvoinnin edistämisenä.

Suomen ajatellaan olevan usein määrällisesti pienessä roolissa esim. ilmastopäästöjen osalta, mutta pienen väkilukumme osalta voidaan sanoa jokaisen yksittäisen ihmisen ympäristön edistämisistoimien olevan merkittävässä roolissa. Maailmassa syntyy jätettä 0,7kg henkilöä kohti päivässä, Suomessa jopa 1,4 kg päivässä, tässä esimerkiksi asia, johon jokainen yksilö, yritys ja organisaatio – voivat vaikuttaa monin tavoin arjen valinnoillaan. Kaikkien meidän pieneltäkin tuntuvilla valinnoilla on siis merkitystä. Jokaisen on syytä pohtia arjen valintojaan, toimintaansa ja kulutustottumuksiaan.

Kiertotalouden merkitys kasvaa, materiaalien kiertoon tulee kiinnittää yhä enenevässä määrin huomiota ja kun materiaalit kiertävät tehokkaasti syntyy kaatopaikkajätettä koko ajan vähemmän. Jätemäärän pienentämisen ja materiaalien kierrätyksen lisäksi on syytä miettiä uusia toimintamalleja esim. laitteiden liisaamista ja lainaamista – onko kaikkea järkevää ostaa omaksi?

Ympäristövastuullisuuden näkökulmasta eri toimijat pyrkivät toimimaan ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä tärkeässä roolissa ovat yksilön ja yrityksen/organisaation arvot. Ympäristövastuullisuuden edistäminen voidaan jakaa välittömiin ja välillisiin ympäristövaikutuksiin. Me AIKOPAssa voimme vaikuttaa omalta osaltamme hiilidioksidipäästöihin käyttämällä julkisia matkustusvälineitä ja osallistumalla verkon välityksellä neuvotteluihin ja erilaisiin kokouksiin. Jätteet lajittelemme asianmukaisesti ja suosimme digitaalista aineiston käyttöä paperisten sijaan. Vältämme arjessa ylimääräistä energian kulutusta pienillä valinnoilla esim. sammuttamalla ylimääräiset valot ja käyttämällä tietokoneita virransäästätilassa.

Voimme myös jossain määrin auttaa vähentämään asiakkaittemme ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi käyttämällä opetustilanteissa etäopetusvälineitä vähentäen näin opiskelijoiden matkustustarvetta.

Liian usein ympäristöä ajatellaan pelkkänä resurssina, jota ihminen voi vapaasti käyttää. Usein unohdamme tulevien sukupolvien mahdollisuus nauttia luonnosta ja ympäristöstä. Luonnonvarojen kestävä käyttö edellyttää meiltä toimintatapojen ja kulttuurin muutosta. Ympäristöhaasteet koskettavat meitä kaikkia ja meidän jokaisen toiminnalla on merkitystä. Rakennetaan yhdessä tulevaisuuden kestävä yhteiskunta!

suunnittelijat Anna-Mari Kynsijärvi ja Hanna Vornanen