Arvioimaan! III


Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu ARVIOIMAAN! -täydennyskoulutus (5 op) pureutuu arviointiin laadun kehittämisen näkökulmasta. Varhaiskasvatuksen laadunhallinnan ja arvioinnin ajankohtaisena haasteena on luoda menetelmiä vasupohjaiseen laadunhallintaan ja arviointiin. Kuinka osallistaa lapset, huoltajat, henkilöstö ja muut yhteistyötahot?

Toimivan arvioinnin avulla on mahdollista selvittää toteutuvatko varhaiskasvatussuunnitelmassa määritellyt tavoitteet ja missä ovat keskeisimmät kehittämisen paikat. Kun varhaiskasvatuksen henkilöstö ymmärtää arioinnin merkityksen, ja mitä on syytä arvioida, on arvioinnin kautta mahdollista tähdätä laadun lisäämiseen.

 

Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

Koulutukseen osallistuminen on osallistujille maksutonta!

5 op laajuinen kokonaisuus toteutetaan kahdessa saman sisältöisessä ryhmässä, joihin on erilliset ilmoittautumiset (osallistujamäärä rajoitettu):

Ryhmä 1. ajalla 9/2022-2/2023

Ryhmä 2. ajalla 1/2023-5/2023

Koulutukseen sisältyy: verkkokoulutuspäiviä, vertaiskeskusteluja, toimintaa verkon oppimisympäristössä sekä teemakohtaisia tehtäviä/kehittämistehtävä

 

Koulutuksen sisältö:

1. Pedagogiikan arvioinnilla laatuun (2x6h koulutuspäivät)

Kouluttaja: Marjo Mäntyjärvi

 • Varhaiskasvatuksen laadunhallinta ja arviointi ohjaavien asiakirjojen valossa
 • Arviointi osana pedagogisen toiminnan suunnittelua, dokumentointia ja kehittämistä
 • Työvälineitä pedagogisen toiminnan arviointiin

Ryhmä 1.
ti 6.9.2022 klo 9-15 (sis. ryhmäytyminen)
ma 3.10.2022 klo 9-15

Ryhmä 2. 
ma 16.1.2023 klo 9-15 (sis. ryhmäytyminen)
ti 14.2.2023 klo 9-15


2. Lapsi osallisena arvioinnissa (6h ja 4h koulutuspäivät)

Kouluttaja: Piia Roos

 • Lapsen osallisuuden määrittely arjen ratkaisuissa ja osana työyhteisön pedagogisia rakenteita
 • Lasten tuottama arviointitieto
 • Merkitys ja merkityksellisyys osana arvioinnin kokonaisuutta
 • Miten varmistaa lapsen kokemusten vaikuttavuus varhaiskasvatuksen arkeen?
 • Erilaisten lasten erilaiset tarpeet huomioiva pedagogiikka

Ryhmä 1. 
to 3.11.2022 klo 12-16
ke 30.11.2022 klo 9-15

Ryhmä 2.
to 16.3.2023 klo 12-16
ke 12.4.2023 klo 9-15

 

3. Digitaalinen portfolio varhaiskasvatuksen arviointivälineenä (6h ja 4h koulutuspäivät)

Kouluttaja: Najat Ouakrim-Soivio

 • Digitaalisten portfolioiden käyttö pedagogisen toiminnan arvioinnin välineenä sekä lapsen toiminnan tukena

Ryhmä 1. 
ke 18.1.2023 klo 12-16
ma 30.1.2023 klo 9-15

Ryhmä 2. 
ti 2.5.2023 klo 12-16
ke 17.5.2023 klo 9-15

 

4. Päätösseminaari (4h koulutuspäivä)

Kouluttaja: Marjo Mäntyjärvi

 • Arviointiin liittyvän kehittämistehtävän esitteleminen
 • Oman oppimisen arviointi

Ryhmä 1.
15.2.2023 klo 12-16

Ryhmä 2.
29.5.2023 klo 12-16

 

Ilmoittautuminen RYHMÄÄN 1. on päättynyt, mutta mukaan mahtuu vielä. Kiinnostuneet voitavat laittaa sähköpostia: hanna.huotari@oulu.fi .


Ilmoittaudu mukaan RYHMÄN 2.
(ajalla 1/2023-5/2023) koulutukseen  4.1.2023 mennessä TÄSTÄ (osallistujamäärä rajoitettu).

 

Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautumisen voi perua koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään 7 vrk ennen koulutuksen alkua. Mikäli peruutus tapahtuu alle 7 vrk ennen toteutusta, tai peruutusta ei tehdä lainkaan, pe-rimme koulutuspaikasta 250 euron maksun.

 

Tiedustelut:

Hanna Huotari
hanna.huotari@oulu.fi
p. 050 4730422

 


Koulutus on esitelty myös Oulun yliopiston JOY sivustolla.