Kehittävällä johtajuudella kohti hyvinvoivaa työyhteisöä 10 op

Koulutuksessa toteutetaan varhaiskasvatuksen esimiehille, apulais- ja varajohtajille sekä tiiminvetäjille suunnattu täydennyskoulutus, jolla tähdätään aidon esimiesosaamisen kehittämiseen ja arjen johtajuuteen laadukkaan varhaiskasvatuksen perustana - ihminen ensin. Koulutuksessa osallistujat saavat valmiuksia kehittävään ja pedagogisesti laadukkaaseen johtamiseen sekä hyvinvoinnin tukemiseen. Laadukkaan varhaiskasvatuksen ja hyvinvoivan työyhteisön edellytyksiä ovat pedagogisesti kehittävällä otteella johtava esimies, jolla on taidot johtaa omaa ja työyhteisön hyvinvointia.


Koulutus toteutetaan valtakunnallisina verkko-opintoina.
Koulutuskokonaisuus sisältävät asiantuntijawebinaareja, koulutustapaamisia, itsenäistä työskentelyä, vertaiskommentointia, teematehtäviä sekä omassa työssä toteutettavan kehittämisportfolion.

Opetushallitus rahoittaa hanketta, osallistuminen on osallistujille maksutonta.

Koulutus on Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskus TOPIKin ja Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAn yhteistoteutus.

Koulutuksen toteutus:

Aloituswebinaari: to 25.8.2022 klo 11.45- 13.30


Kehittävä johtaminen

kouluttajat ja ajankohdat:

Marjo Huhtala

webinaari: ke 7.9.2022 klo11.45- 13.30

etäkoulutustapaaminen: ma 19.9.2022 klo 11.45-15.45

Sanna Parrila

webinaari: ke 12.10.2022 klo 11.45- 13.30

etäkoulutustapaaminen: ti 1.11.2022 klo 11.45- 15.45

Sisällöt:

- Miten kohdata työyhteisö ja sen osaaminen?
- Yhteisten päämäärien, tavoitteiden ja merkitysten rakentaminen työyhteisön ja organisaation lähtökohdista.
- Esimiehen oman asenteen vaikutus, innostuksen luominen ja henkilöstön motivaation hyödyntäminen.

 

Pedagoginen johtaminen laadukkaan varhaiskasvatuksen perustana

kouluttajat ja ajankohdat:

Marjo Mäntyjärvi, Sari Nyberg

webinaari: ke 16.11.2022 klo 11.45- 13.30

etäkoulutustapaaminen: ti 29.11.2022 klo 11.45- 15.45

Marjo Mäntyjärvi

webinaari: ti 7.2.2023 klo 11.45- 13.30

etäkoulutustapaaminen: 16.2.2023 klo 9.45- 14

Sisällöt:

- Pedagoginen johtaminen yhteisöllisen toimintakulttuurin luojana arviointipohjaisesti
- Pedagoginen johtaminen hyvinvoinnin edistäjänä
- Varhaiskasvatuksen laadun johtaminen
- Jaettu johtajuus ja johtamisverkostot


Hyvinvointia
itsenäistä työskentelyä verkossa ja vertaiskommentointia ajalla 12/2022-2/2023

Sisällöt:

- Fyysisen ja henkisen jaksamisen merkitys työyhteisön sekä lasten hyvinvoinnin edistäjänä.
- Hyvinvoiva aikuinen kasvattaa hyvinvoivaa lasta.

Arvoja ja asennetta

Kouluttaja ja ajankohdat:

Marjo Huhtala

webinaari: to 12.1.2023 klo 11.45- 13.30

etäkoulutustapaaminen: ke 25.1.2023 klo 9.45- 14

Sisällöt:

- Asenteen vahvistaminen.
- Muutoksen ymmärtäminen.
- Ajattelu, uskomukset ja mielen toiminta.

 

Vuorovaikutusta

Kouluttaja ja ajankohdat:

Ulla Sirviö-Hyttinen

webinaari: ke 15.3.2023 klo 11.45- 13.30

etäkoulutustapaaminen: ti 28.3.2023 klo 11.45- 15.45

Sisällöt:

- Vuorovaikutus- ja johtamistyylit osana esimies- ja alaistaitoja.
- Sosio-emotionaaliset taidot oman ja työyhteisönsä hyvinvoinnin edistämisessä.

 

Päätösseminaari 10.5.2023 klo 9-15
- Koulutuksessa opitun yhteenvetoa ja jakamista.

- Kehittämisen esittely.

Kehittämisen portfolio:
Kehittämisen portfoliossa osallistujat valitsevat koulutuksen sisältöteemoista yhden, jota lähtevät syventämään ja soveltamaan omassa johtamisessa koulutusjakson aikana. Kehittämistyön tukena on asiantuntija ohjausta

 

Koulutus on täynnä. Voit kysyä varapaikoista annastiina.vanhala@oulu.fi.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumisen voi perua koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään 7 vrk ennen koulutuksen alkua. Mikäli peruutus tapahtuu alle 7 vrk ennen toteutusta, tai peruutusta ei tehdä lainkaan, perimme koulutuspaikasta 250 euron maksun.


Lisätietoja:
Annastiina Vanhala, annastiina.vanhala@oulu.fi

Kuva: Pixabay

   

 

Koulutus on esitelty myös Oulun yliopiston JOY sivustolla.