Lukukummihankkeelle jatkoa

Kainuussa on koulutettu varhaiskasvatuksen henkilöstöä dialogisen menetelmästä kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteishankkeessa 2018-2019. Hankkeen myötä saatiin hyviä kokemuksia lasten lukemisvalmiuksien tukemisesta ja henkilöstön lastenkirjallisuuden käsittelyn osaamisen lisäämisestä.  

Opetus ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Lukukummihankkeen jatkossa tuetaan lukemisen edistämistä varhaiskasvatuksessa ja vahvistetaan lukemisen kulttuuria, lukutaitoa ja henkilöstön lastenkirjallisuuden käsittelyn osaamista varhaiskasvatuksessa dialogisen lukemisen menetelmän keinoin, lisätään lasten osallisuutta lukemiseen jo ennen varsinaista lukutaitoa. Tavoitteena on edistää lasten ja heidän perheidensä lukuinnostusta ja -harrastusta yhdessä lasten kanssa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä kirjastojen kanssa, lapsiryhmien kanssa tutustutaan kirjaston toimintaan ja innostetaan lapsia perheineen kirjaston käyttäjiksi.

Piloteiksi valitut varhaiskasvatusryhmät saavat lukukummin, joka käy vierailulla mallittamassa dialogisen, kertovan lukemisen menetelmää ja auttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä oman yksikkönsä lukemisen kulttuurin kehittämisessä ja menetelmän haltuun ottamisessa. Dialogisen lukemisen myötä lapset ottavat kertojan roolin kuulijan sijaan, toiminnallisuus ja osallisuus lisääntyvät.

Henkilöstöä ohjataan kehittämään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kielellistä toimintaa ja ympäristöä. Hankkeen toteutuksen jälkeen jokaisessa mukana olevassa varhaiskasvatusyksikössä on päiväkodin oma lukukoordinaattori, joka vastaa dialogisen lukemisen menetelmän ohjaamisesta omassa yksikössä,  lukemisen kehittämisestä jatkossa sekä tekee yhteistyötä kirjaston ja kunnan muiden varhaiskasvatusyksiköiden kanssa lukemisen ja lasten lukemisen valmiuksien turvaamiseksi. Hankkeen myötä Kainuun kunnallisilla varhaiskasvatusryhmillä on yhtäläiset valmiudet lasten kirjallisuuden käsittelyyn dialogisen menetelmän keinoin

Hankkeessa on mukana Kainuun alueelta varhaiskasvatusyksiköt, jotka eivät ole vielä olleet mukana Lukukummitoiminnassa. Lukukummi vierailee jokaisessa varhaiskasvatusryhmässä viisi kertaa. Vierailut toteutetaan ajalla 9/2020-12/2021.Lisätietoja:
Hanna Vornanen
hanna.vornanen@oulu.fi
050 345 5956