Pienten pedagogiikka parrasvaloihin

Huom! Koulutusryhmä ehti jo täyttyä. Varasijoille voit ilmoittautua laittamalla sähköpostia osoitteeseen: veera.hyvonen@oulu.fi.


Koulutuksessa tuetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön pienten pedagogiikan osaamisen kehittymistä sekä tarjotaan työkaluja pienten lasten kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemiseen varhaiskasvatuksen arjessa. Laadukkaalla pienten pedagogiikan avulla lapsi saa hyvät eväät elämäänsä ja tuen kasvuun ja oppimiseen turvallisessa ympäristössä.

 

Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus. 
Koulutukseen osallistuminen on osallistujille maksutonta! 


8 op laajuinen kokonaisuus toteutetaan ajalla 9/2022-5/2023 sisältää verkossa toteutettavia etäkoulutuspäiviä, vertaiskeskusteluja verkkoympäristössä ja teematehtäviä, joista koostuu koko koulutuksen läpileikkaava tehtävä "Mistä on tehty pienten arki? Tunnista pienten pedagogiikan onnistumiset lapsiryhmänne arjessa." 

 

Koulutuksen sisällöt:

 

Ryhmäytyminen ja johdatus koulutukseen to 8.9.2022 klo 12.00-13.30

 

Pienten pedagogiikan perusteet to 15.9.2022 klo 9-15
Kouluttajat: Piia Roos ja Liisa Ahonen

 • Arjen perusta - perushoito ja kokopäiväpedagogiikka
 • Perustarpeet: ravinto, lepo, kiintymyssuhteet, osallisuus
 • Varhaiskasvatuksessa aloittaminen ja perheiden kohtaaminen


Tunnelmia ja tunteita

Kouluttaja: Taina Sainio 11.10.2022 klo 9-15

 • Lasten tunne - ja itsesäätelytaitojen kehittyminen
 • Itsesäätely- ja rauhoittumistaidot, stressi, aivot ja oppiminen

 

Kouluttaja: Sivi Harkoma 11.11.2022 klo 9-15

 • Lämmin vuorovaikutustapa tietoisena valintana
 • Pienet vuorovaikutuksessa


Kieli kehittyy 19.1.2023 ja 1.2.2023 klo 13-16 (kaksi puolikasta koulutuspäivää)
Kouluttajat: Anna Anttonen ja Kati Inkala

 • Alle 3-vuotiaiden kielen kehitys, eri vaiheiden tukeminen
 • Sadut, lorut ja riimin kielen kehittäjinä


Leikin lumoissa 9.2.2023 ja 9.3.2023 klo 9-15 (kaksi erillistä koulutuspäivää)
Kouluttaja: Kirsi Järvinen

 • Leikki ja oppiminen alle 3-vuotiailla
 • Aikuisen rooli leikissä
 • Leikin tukeminen ja rikastaminen
 • Leikin kulttuurinen ja pedagoginen kehittäminen


Motorista menoa
Kouluttajat:
    Suvi Lukkarinen 17.4.2023 klo 13-16

                       Johanna Pekkanen  24.4.2023 klo 13-16

 • Pienten motoriset taidot ja niiden oppimiseen vaikuttavat tekijät
 • Motoriset taidot osallisuutta, osallistamista ja elämänlaatua vahvistavana tekijänä


Päätösseminaari 16.5.2023 klo 9-15
Kouluttajat: Piia Roos ja Liisa Ahonen

 • Koulutuksessa opittua: Mistä onkaan tehty pienten arki?
 • Osallistujat esittelevät omat koulutuksen läpileikkaavat tehtävänsä: "Mistä on tehty pienten arki? Pienten pedagogiikan onnistumiset oman lapsiryhmän arjessa." Muutokset mahdollisia!
 

Muutokset vielä mahdollisia.

Koulutus on täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle laittamalla sähköpostia osoitteeseen: annastiina.vanhala@oulu.fi.


Ilmoittautumisen voi perua koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään 7 vrk ennen koulutuksen alkua. Mikäli peruutus tapahtuu alle 7 vrk ennen toteutusta, tai peruutusta ei tehdä lainkaan, perimme koulutuspaikasta 250 euron maksun.

 

Tiedustelut:

Veera Hyvönen
veera.hyvonen@oulu.fi
p. 050 3408067


Kuva: Pixabay


Koulutus on esitelty myös Oulun yliopiston JOY sivustolla.