Arvioimaan! 5 op

Huom! Koulutusryhmä on täynnä. Voit ilmoittautua varasijoille sähköpostitse hanna.vornanen@oulu.fi

Varhaiskasvatuksen laadunhallinnan ja arvioinnin ajankohtaisena haasteena on luoda menetelmiä vasupohjaiseen laadunhallintaan ja arviointiin. Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet korostaa vasun merkitystä laadunhallintaa ja arviointia ohjaavana asiakirjana. Vasupohjaiseen arviointiin tulee osallistaa lapset, vanhemmat, henkilöstö, hallinto ja muut yhteistyötahot. Toimivan arvioinnin avulla on mahdollista selvittää toteutuvatko varhaiskasvatussuunnitelmassa määritellyt tavoitteet ja missä ovat keskeisimmät kehittämisen paikat. Kun varhaiskasvatuksen henkilöstö ymmärtää arvioinnin merkityksen ja mitä on syytä arvioida on arvioinnin kautta mahdollista tähdätä laadun lisäämiseen.

 

Arvioimaan! hankkeessa tuetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön arviointiosaamisen kehittymistä sekä tutustutetaan heitä arvioinnin eri tasoihin. Toimivan arvioinnin avulla on mahdollista selvittää toteutuvatko varhaiskasvatussuunnitelmassa määritellyt tavoitteet ja missä ovat keskeisimmät kehittämisen paikat.

Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

Koulutukseen osallistuminen on osallistujalle maksutonta!

Koulutus sisältää 5 verkossa toteutettavaa koulutuspäivää ja teemakohtaisia tehtäviä  10/2020-4/2021.

 

Pedagogiikan arvioinnilla laatuun (2 koulutuspäivää)

ke 7.10.2020 ja ke 11.11.2020

kouluttajana Marjo Mäntyjärvi

Varhaiskasvatuksen laadunhallinta ja arviointi ohjaavien asiakirjojen valossa.

Arviointi osana pedagogisen toiminnan suunnittelua, dokumentointia ja kehittämistä.

Työvälineitä pedagogisen toiminnan arviointiin.

 

Lapsi osallisena arvioinnissa (2 koulutuspäivää)

ke 10.2.2021 ja ke 17.3.2021

kouluttajana Piia Roos

Koulutuspäivien aikana paneudutaan lapsen osallisuuden määrittelyyn arjen ratkaisuissa ja osana työyhteisön pedagogisia rakenteita. Lisäksi pohditaan, miten lapsen ääni saadaan kuulumaan entistä systemaattisemmin osana arvioinnin kokonaisuutta. Miten lapsen kokemuksen tavoittaminen on ylipäätään mahdollista?

Ja miten varmistaa lapsen tuottaman arviointitiedon vaikuttavuus varhaiskasvatuksen arkeen?

 

Digitaalinen portfolio varhaiskasvatuksen arviointivälineenä (1 koulutuspäivä)

ke 14.4.2021

kouluttajana Najat Ouakrim-Soivio

 Digitaalisten portfolioiden käyttö pedagogisen toiminnan arvioinnin välineenä sekä lapsen toiminnan tukena.

 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

 

Tiedustelut:
Hanna Vornanen,
hanna.vornanen@oulu.fi
050 345 5956

 

kuva: pixabay