Haastava lapsi koulussa - tunnista, ymmärrä, tue 5 op

Mitä on koulukuntoisuus? Mitkä asiat siihen vaikuttavat? Kuka koulukuntoisuuden määrittelee? Miten opettaja voi tuke oppilasta perheen voimavarat huomioiden?

 Koulutuksella tuetaan opettajan osaamista ja työssä jaksamista arjessa haastavien oppilaiden parissa. Osallistuja saa tietoa siitä, mitä on koulunkäynti- ja opiskelukyky ja mitä sen selvittämisessä pitäisi ottaa huomioon. Koulutuksessa tutustutaan kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehykseen ja siitä saataviin hyötyihin oppilaan koulunkäyntikyvyn tukemisessa. Koulutuksessa opitaan ymmärtämään oppilaan elämään vaikuttavien asioiden vaikutusta koulukuntoisuuteen sekä tukemaan oppilasta toimimaan parhaan kykynsä mukaan koulussa. Koulutuksessa opettaja saa työkalukseen menetelmän, jonka avulla hän voi, oppilaan perheen tilanteen huomioiden, tukea oppilasta koulun arjessa. Menetelmä auttaa rakentamaan toimivan vuorovaikutuksen haastavan oppilaan perheen kanssa ja mahdollistamaan oppilaan vahvan tukemisen yhdessä.

 

KOHDERYHMÄ

Luokan-, aineen- ja erityisopettajat

 

ILMOITTAUTUMINEN

Koulutukseen ilmoittautudutaan sähköisesti pe 6.9.2019 mennessä tästä linkistä.

 

HINTA

Hankkeen rahoittaa OPH. Koulutus on osallistujille maksutonta.

 

Sisältö ja aikataulu

Koulutus sisältää 6 opetuspäivää lähitapaamisena Kajaanissa tai verkossa (arkisin ja lauantaisin) ajalla 10/2019-11/2020. 

 

Tunnista ja ymmärrä, 3 op

to 24.10.2019 Anita Puustjärvi, Koulunkäyntikyvyn arviointi

ke 22.1.2020 Christine Välivaara ja Hanna-Leena Niemelä, Pesäpuu ry, Älyä tunteet - Ajattelun apukäsi työskentelyyn lasten kanssa (Huom! Päivämäärä muutettu 11.9.2019)

ma 2.11.2020 kokonaisuuden päätöstapaaminen, hankkeen kouluttajat etäyhteyksin mukana päivässä

Perheen voimavarojen ja vahvuuksien hyödyntäminen koulutyön ja opiskelun tukena, 2 op

Perhearviointi-koulutus, Suomen Mielenterveysseura, Marjukka Laukkanen

la 8.2.2020, lähitapaaminen

ke 18.3.2020, verkkokoulutus (3 h)

ke 2.9.2020 verkkokoulutus (3 h)

to 8.10.2020,verkkokoulutus (3h)

 

Koulutuksessa vinkattuja:

to 24.10.2019 Anita Puustjärvi, Koulunkäyntikyvyn arviointi