Kainutlaatuinen ope 2021

Kainutlaatuinen ope 2021


 

Kainutlaatuinen ope 2021 järjestetään verkkotapahtumana lauantaina 9.10.2021 klo 9.00-15.00 (kokoustila aukeaa klo 8.30, lounastauko klo 12.00-12.30).

 

Mikäli sinulla on ongelmia liittymisen kanssa, niin ota yhteyttä 046 922 6040/Jaana.

 

Voit valita yhden kolmesta polusta:

  • Hyvinvointi
  • Kuinka oppia maailmaa? 
  • Verkko-opetus

Polku sisältää pääluennoitsijan aamupäivän luennon ja työpajan sekä iltapäivän omavalintaisen työpajan. Iltapäivän työpaja valitaan oman polun tarjoamista vaihtoehdoista ilmoittautumisvaiheessa.

Alla polkujen esittelyt II työpajan vaihtoehtoineen.

Ilmoittautuminen aukeaa ma 30.8.2021. Sitovat ilmoittautumiset linkin kautta polkukohtaisesti.

 

HYVINVOINTI-POLKU

Ilmoittautuminen suljettu, osallistujamäärä täynnä.

HUOM! Jos haluat osallitua työpajaan 6. Miten johtaa arviointiuudistusta, ota yhteyttä jaana.tolonen@oulu.fi

Luento: Missä lapsen ja nuoren hyvinvointi sijaitsee? Lassi Pruuki, Dialogic Oy

Dialoginen ihmiskäsitys, miten opettaja voi toimia dialogisesti suhteessa oppilaisiin, perheisiin ja verkostoihin? Opettajan oma hyvinvointi.

I Työpaja: Dialoginen kuuntelu, puhumisen teoria ja käytännöt

Työpajassa perehdytään teoreettisesti dialogisen kuuntelun ja puhumisen teoriaan ja käytäntöön: ”Miten puhua siten, että toinen haluaa kuunnella ja kuunnella siten, että toinen haluaa puhua?” (W. Isaacs) Työpaja sisältää  käytännön harjoittelua.

 

II Työpajan vaihtoehdot:

1. Käytännön työkaluja formatiiviseen arviointiin, Kainuun arviointitutorit, Janne Ojakoski ja Urpo Viljamaa

Työpajassa Kainuun arviointitutorit esittelevät valmistamiaan formatiivisen arvioinnin työkaluja ja työstävät niitä osallistujien kanssa.

2. Liikunta on lääke! Mutta mihin totuus perustuu? Jaana Kari, LitT

Pajassa perehdytään tutkittuun liikuntatieteelliseen tietoon perustuen liikunnan fysiologisiin vaikutuksiin. Miten ja millainen liikunta vaikuttaa myönteisesti verenpaineeseesi, sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaasi tai hormonitoimintaasi? Millaisen liikunnan avulla voit parhaiten tukea hyvinvointiasi ja parantaa jaksamistasi. Pajassa teemme aineenvaihduntaa aktivoivan venyttelyn ja rentousharjoituksen. Ota mukaasi huivi tai liina ja mukava vaatetus.

3. Vahvuuksien tunnistamisen kautta kohti työn imua. Ullamaija Niskanen, VOIMAKEHÄ® -lisenssivalmentaja ja -mentori, lehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja

Haluatko oppia paremmin tunnistamaan, jäsentämään ja sanoittamaan omia vahvuuksiasi?  Tervetuloa tutustumaan on positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen perustuvaan teoriaan, ajattelutapaan ja työkaluun. VOIMAKEHÄ® on työkalu vahvuuksien laaja-alaiseen tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja kehittämiseen. Voimakehätyöskentelyssä vahvuuksia tarkastellaan kuuden osa-alueen kautta: luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys, taidot ja osaaminen, kiinnostukset, arvot ja resurssit. Kun ihminen voi työssään ja elämässään hyödyntää vahvuuksiaan kaikilta näiltä osa-alueilta, hän voi kokea parasta mahdollista hyvinvointia ja innostumista. Työpajassa pääset tunnistamaan vahvuuksiasi VOIMAKEHÄ® -työkalun avulla.

4.Liikuntaa kaikille! Niko Leppä, erityisliikunnan opettaja

Työpajassa käsitellään aitoja kaikille avoimen liikunnan ilmiöitä Lautapelit liikunnaksi –pelien ja muiden liikunnallisten esimerkkien kautta. Kyseessä on digitaalinen työpaja, jossa sukelletaan käytännönläheisesti kaikille avoimen liikunnan suunnittelun ytimeen. Osallistujille esitellään malleja ja helppokäyttöisiä työkaluja, joiden avulla voi suunnitella sellaista liikuntaa, joka sopii hyvin erilaisille liikkujille. Työpaja on ratkaisukeskeinen. Osallistujat pääsevät osallistumaan vuorovaikutustyökalujen kautta. Koulutus tarjoaa konkreettisia toteutusmalleja, mutta antaa ideoita myös toiminnalliseen arkeen. Osallistujat saavat työpajan digitaalisen materiaalin itselleen.

5. Lisää työhyvinvointia henkilöstöliikunnan avulla, Kouluttaja: Matias Ronkainen, terveysliikunnan asiantuntija, Kainuun Liikunta ry.

Tässä työpajassa työhyvinvoinnin sisältöä lähestytään henkilöstöliikunnan näkökulmasta. Työpajassa käydään läpi henkilöstöliikunnan hyötyjä sekä erilaisia tapoja kehittää työhyvinvointia. Työpaja auttaa henkilöstöliikunnan suunnittelussa sekä antaa konkreettisia työkaluja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Työpaja on suunnattu erityisesti koulujen ja oppilaitosten työhyvinvoinnista vastaaville.

6. Miten johtaa arviointiuudistusta? Työpaja rehtoreille ja sivistysjohtajille, Kainuun arviointitutorit Kati Rita, Elina Falck, Ulla Huttu, Saija Juntunen ja Heli Moilanen

Miten ottaa huomioon uuden arviointiluvun (luku 6) sisällöt pedagogisessa johtamisessa? Mitä pitäisi tehdä? Teemoina mm. ePerusteiden käyttäminen, opetussuunnitelmien päivitys ja koulun arviointikulttuurin johtaminen.KUINKA OPPIA MAAILMAA? -POLKU

Ilmoittautuminen suljettu, osallistujamäärä täynnä 

 Luento: Miksi koulua käydään? Millainen on hyvä opettaja? Millainen on hyvä yhteiskunta? Dialogista pedagogiikkaa käytännön ja teorian näkökulmasta, Riku Välitalo, Oulun Yo

I Työpaja: Ajatteleva luokkahuone

 Työpajassa osallistujat pääsevät kokeilemaan ajattelua herätteleviä aktiviteetteja ja ajatuskokeita ohjatuissa keskusteluissa. Lisäksi käsitellään keskeisiä ajattelun taitoja, ja keskustellaan niiden soveltamismahdollisuuksista eri oppiaineissa. Työpaja antaa opettajalle työvalineitä toteuttaa keskustelevaa ja kyselevää opetusta omassa työssään. 

 

II Työpajan vaihtoehdot:

1. Ongelmia vai ratkaisuja? – Pakopelit käytännössä opetuksessa, Ville Tahvanainen, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto

Työpajassa tutustutaan käytännönläheisesti ongelmanratkaisuun pohjautuviin tehtäväsarjoihin. Työpajassa käytettävät VR-lasit, pädit, puulaatikot ja erilaiset lukot sekä UV-valot kertovat käytännössä, miten pakohuoneita voi suunnitella omaan luokkaan ja mitä pedagogisia ratkaisuja on otettava huomioon. Työpajassa pohditaan myös oppilaiden osallistamista. Kouluttajana toimii FM projektitutkija, Sm4rt LOC-pakohuonelaboratorion kehittäjä Ville Tahvanainen Itä-Suomen yliopistosta. 

2. Työskentelytaitojen arviointi yläkoulussa - hyvät työskentelytaidot ja niiden tukeminen, Kainuun arviointitutorit, Merja Junkkila ja Mira Fordell

Työpajassa Kainuun uläkoulujen arviointitutorit esittelevät kehittämistyötään ja valmistamiaan materiaaleja. Teemana tässä työpajassa on työskentelytaitojen arviointi.

3. Tarinat eloon! Paikallishistoria osana opetusta, Veikko Leinonen, kulttuurintuottaja

Paikallishistoria on tärkeä osa kasvavan ihmisen identiteettiä, mutta usein sen käsittelyyn jää vain vähän aikaa opetuksessa. Tässä työpajassa käydään läpi muutamin konkreettisin esimerkein, kuinka Kainuun historiaan liittyviä tarinoita on hyödynnetty ja kuinka niitä voi käyttää osana opetusta useissa eri oppiaineissa?  Entä mitä tapahtui, kun yläkoululaisten historiakerho jalkautui Kajaanin vanhaan palotorniin, yli 100-vuotiaaseen kaupunginteatterin rakennukseen ja saksalaisen vakoojaksikin epäillyn Fritz Remmlerin 1930-luvulla toimineen eläintarhan sijoille Seppälässä? Tuottaja ja teatteriohjaaja Veikko Leinonen kertoo kokemuksiaan kajaanilaisen historiakerhon vetäjänä. Työpaja antaa ideoita paikallisten historiallisten tapahtumien hyödyntämiseen opetuksessa ja kannustaa lähtemään luokkahuoneesta historiallisille tapahtumapaikoille.

4. Mitä koulu voi tehdä väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisemiseksi, Jenni Kettunen, perusopetuksen kieli- ja kulttuurikoordinaattori

Vihapuhe, rasismi ja väkivaltainen ääriliikehdintä ovat kasvava uhka demokratialle ja yhteiskuntarauhalle niin Euroopassa kuin meillä Suomessa. Koulut ja opettajat ovat tärkeässä roolissa tämän vahingollisen kehityskulun katkaisemisessa. Väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen ennaltaehkäisyssä on tärkeää, että oppilaan kohtaavalla aikuisella on riittävä osaaminen ja keinot kohdata huolta aiheuttava oppilas ja puuttua haitalliseen kehityskulkuun.
Työpajan tavoitteena on tarjota opettajille:

•    tietoa siitä, mitä on väkivaltainen ekstremismi.
•    keinoja väkivaltaisen radikalisoitumisen merkkien tunnistamiseen.
•    tukea väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisevään työhön kouluissa
•    työkaluja aiheen käsittelyyn oppilaiden kanssa

Työpaja sisältää luento-osuuden ja aiheeseen liittyviä tehtäviä pienryhmissä.

5. Tietonikkariksi - informaatiolukutaitoa opettajille, Teija Mursula, suomen kielen ja viestinnän lehtori

Kuinka tukea monilukutaitoa, kriittistä lukutaitoa ja tiedon kanssa työskentelyä eri oppiaineissa? Työpajassa esitellään ja ohjataan käyttämään prosessimalleja oman opetuksen tukena.

6. Mokkeja ja mysteereitä - pakopelitestausta ja avoimia pakopelejä, Joona Kairanen, Ääres eduEscape. Krista Jokinen, Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, DreamEd Oy, Antero Saari, Fysiikan ja matematiikan opettaja DreamEd Oy

Työpajassa tutustutaan opetushallituksen rahoittamassa Mokkeja ja mysteereitä -hankkeessa tuotettuihin pakopeleihin sekä saadaan vinkkejä valmiiden, avoimesti saatavilla olevien pakopelien hyödyntämiseen omassa työssä. Lisäksi osallitujat pääsevät pelaamaan Krista Jokisen ja Antero Saaren kehittämää verkkopakopeliä.

7. Arviointi oppilaan ja huoltajan näkökulmasta, Kainuun arviointitutorit Tiia Kiiminki, Viivi Sallinen ja Satu Heikura

Työpajassa Kainuun yläkoulujen arviointitutorit esittelevät kehittämistyötään ja valmistamiaan materiaaleja. Teemana on arviointi oppilaan ja huoltajan näkökulmasta.

 

VERKKO-OPETUS -POLKU

Ilmoittautuminen suljettu. Muutamia paikkoja jäljellä työpajoissa: 2, 3 ja 5.
Ilmoittautumiset sähköpostilla: jaana.tolonen@oulu.fi.

Luento: Oppimisen neuraalinen perusta ja etäopetuksen digipedagogisia strategioita onnistumiseen, Satu-Maarit Korte, Lapin yliopisto

I Työpaja: Ryhmäyttäminen ja vuorovaikutteisuus lähi- ja etäopetuksessa

Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa oppimisen muistijälki ja opitun asian ymmärrys syvenevät, kun opittavaa asiaa lähestytään aktiivisesti usean oppijan näkökulmasta. Kannustavan, aktiivisen ja vuorovaikutteisen sosiaalisen oppimisympäristön luomiseksi ja tukemiseksi voidaan hyödyntää ryhmäyttämisen menetelmiä, jotka toimivat sekä lähi- että etäopetuksessa.  Tässä työpajassa tutustutaan erilaisiin ryhmäyttämisen menetelmiin, joita voi hyödyntää kaiken ikäisten oppijoiden kanssa.

 

II Työpajan vaihtoehdot:

1. Uudet lukutaidot alakouluun, Dialogia digitaalisesti Kainuussa -hanke, Jukka Kinnunen ja Janne Huotari

Viime keväänä julkaistiin Uudet lukutaidot -kuvaukset, joissa ohjeistetaan tieto- ja viestintätekniikan, monilukutaidon ja ohjelmointiosaamisen tavoitteita ja sisältöjä eri luokille. Tässä työpajassa keskitytään alakoulun sisältöihin.

2. Uudet lukutaidot yläkouluun, Dialogia digitaalisesti Kainuussa -hanke, Marika Pylkkänen ja Arto Koivukangas

 Viime keväänä julkaistiin Uudet lukutaidot -kuvaukset, joissa ohjeistetaan tieto- ja viestintätekniikan, monilukutaidon ja ohjelmointiosaamisen tavoitteita ja sisältöjä eri luokille. Tässä työpajassa keskitytään yläkoulun sisältöihin.

3. Vipinää verkkoon, Essi Vuopala, yliopiston lehtori, Oulun yliopisto

Vipinää verkkoon -työpajassa esitellään erilaisia verkkopedagogisia yhteisöllisen oppimisen malleja, joita opettajat voivat hyödyntää verkossa tapahtuvaa opetusta suunnitellessaan ja toteuttaessaan. Verkkopedagoginen malli viittaa niihin järjestelyihin, joilla opettaja jäsentää, vaiheistaa ja ohjaa oppilaiden työskentelyä oppimistavoitteiden suunnassa. Case-esimerkkien lisäksi osallistujat pääsevät ohjatusti suunnittelemaan omaan tarpeeseensa soveltuvan verkkopedagogisen mallin.

4. Aktivoi vuorovaikutukseen digillä, Anna Nurmivuori, digipedagogi, Ammattiopisto Luovi (työpajan osallistujamäärä täynnä)

Työpajassa tutustutaan oppijaa aktivoiviin ja osallistaviin digipalveluihin, kuten Padlet-yhteistyöalustaan ja pelillistävään Wordwalliin. Lisäksi työpajassa pohditaan vuorovaikutteisuuden ja läsnäolon huomioimista hybridiopetuksessa. Työpajassa pääset halutessasi tuottamaan sisältöä ohjatusti ilmaisiin sovelluksiin, joita työpajassa hyödynnetään. Koulutus toteutetaan osallistavana työpajana. Tätä varten tarvitset mukaan oman kannettavan tietokoneen tai muun digilaitteen kuten tabletin tai puhelimen.

5. Digitaalisten teknologioiden opetuskäyttö, Janne Väätäjä, KT, projektikoordinaattori Lapin yliopisto

Työpajassa osallistujat pääsevät reflektoimaan omaa suhdettaan digitaalisten teknologioiden opetuskäyttöön sekä siihen liittyvään suunnitteluprosessiin. Työpajassa käsitellään osallistavin menetelmin mm. sitä, mikä tekee digitaalisten teknologioiden opetuskäytöstä tarkoituksenmukaista.

 

Pidätätetään oikeudet muutoksiin.

Logon kuva: Pixabay