Kainuun osaajat 2016-2017

Lähtötilanne ja perustelut hankkeen tarpeellisuudelle 
Osaava-hankkeiden avulla Kainuuseen on synnytetty toimivia koulutuksen kehittämisen rakenteita ja toimintamalleja (mm. perusopetuksen, lukioiden ja kansalaisopistojen kehittäjäryhmät, perusopetuksen ja lukioiden aineryhmät). Näiden avulla on laadittu ja laaditaan parhaillaan alueelliset opetussuunnitelmien perusteet. Yhdeksän kunnan yhteistyö opetusalan kehittämisessä halutaankin nyt vakiinnuttaa. Hyvät rakenteet mahdollistavat jatkossa opetussuunnitelmien sisäistämisen ja jatkuvan kehittämisen. 

Suunnitellun kehittämistoiminnan keskeiset tavoitteet lyhyesti 
Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia rakenteita uusien opetussuunnitelmien tarkastelussa, käyttöönotossa ja kehittämisessä. Tavoitteena on, että opetussuunnitelmatyö jatkuu virallisen käyttöönoton jälkeenkin ja OPSien prosessimainen työstäminen tapahtuu kollegiaalisena yhteistyönä yli kunta- ja oppilaitosrajojen. Opettajat osallistetaan oppivan yhteisön kehittämiseen Osaava-hankkeissa suunniteltujen toimintamallien avulla. Näin resursseja ei mene enää uudelleen organisoitumiseen ja aktiivinen kehittämistyö jatkuu. 

Hankeen toteutusaika on 1.5.2016–2.6.2017 ja sen hakijana on Kajaanin kaupunki. AIKOPA vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta, mukana ovat kaikki Kainuun kunnat sekä Vaala. Hanketta rahoittaa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Lisätiedot
suunnittelija Ville Manninen, p. 040 678 7684

ville.manninen@aikopa.fi