Kainuun polku – monikulttuurisen opetuksen ja ohjauksen kartta 

Kainuun polku – monikulttuurisen opetuksen ja ohjauksen kartta on maahanmuuttotyötä tukeva laaja koulutuskokonaisuus, joka toteutetaan Kainuun alueella vuosina 2016 - 2018. Koulutuskokonaisuus perustuu erityisesti Kainuussa maahanmuuttotyötä tekevien tahojen ilmaisemiin tarpeisiin, joissa korostuvat yhteistyön ja verkostotoiminnan merkitys laadukkaiden palvelujen tuottamisessa.

Tausta

Kainuulaisen maahanmuuttotyön erityispiirteitä ovat maahanmuuttajien suhteellisen pieni määrä ja väestöryhmän heterogeenisuus, joka ilmenee esimerkiksi maahanmuuttajien koulutus- ja kulttuuritaustassa. Maahanmuuttajien kotouttaminen tulee tehdä sekä yksilöllisesti että kustannustehokkaasti. Myös Kainuun pitkät välimatkat ja harva-asutus tuovat tehtävään oman haasteensa: monia lakisääteisiä kunnallisia ja julkisia palveluja maahanmuuttopalvelut mukaan lukien tuotetaan pienillä resursseilla. Toimiva yhteistyö alueen sisällä mahdollistaa palvelujen laadukkaan tuottamisen ilman ylimääräisiä kuluja. Tiivis verkosto auttaa myös tilanteessa, jossa maahanmuuttajien määrä nousee nopeasti tai yllättäen.

Tavoitteet

Koulutuskokonaisuus tukee maahanmuuttotyötä tekevien verkostojen rakentumista julkisen sektorin sekä vapaansivistystyön ja kolmannen sektorin toimijoiden välille. Lisäksi mukaan kutsutaan yritysten edustajia. Tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kouluttautumismahdollisuuksia erityisesti varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Lisäksi tavoitteena on löytää maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille harjoittelu- ja työkokeilupaikkoja sekä työpaikkoja. Tarkoitus on myös lisätä maahanmuuttajien mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan kolmannen sektorin välityksellä. Näillä toimilla tavoitellaan maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotoutumisen sujuvuuden parantamista.

Toteutus

Koulutuskokonaisuus jakautuu kolmeen pääteemaan:

1) Esikotoutus, kotoutus ja kotoutuminen
2) Maahanmuuttajien varhaiskasvatus ja perusopetus
3) Maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen, jatko-opiskelu ja työllistyminen

Jokaisesta pääteemasta järjestetään seminaaripäivä, jossa aiheeseen perehdyttävät valtakunnalliset ja paikalliset asiantuntijat. Seminaareja seuraa aihetta syventävät työpajat, joiden tavoitteena on toimijoiden verkostoituminen sekä osaamisen jakaminen ja kehittäminen. Koulutusta täydentävät ajankohtaisteemoja käsittelevät iltapäivä-webinaarit. Tilaisuudet ovat maksuttomia.

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, 87100 KAJAANI www.aikopa.fi

Kainuun polku – monikulttuurisen ohjauksen kartta on suunniteltu yhteistyössä Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalvelujen, Kajaanin kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen maahanmuuttajatyön, Kaukametsän opiston, Kainuun koulutusliikelaitoksen, SPR Oulun piirin ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutuskokonaisuutta koordinoi AIKOPA ja rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Blogi: Poimintoja polun varrelta

Lisätiedot:

Anu Piirainen                                                                                                                                                                     
Suunnittelija
Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA
Puh. 044 7101 395
etunimi.sukunimi@aikopa.fi
www.aikopa.fi

Kaisa Merilahti 
Suunnittelija
Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA
Puh. 050 505 7297
etunimi.sukunimi@aikopa.fi
www.aikopa.fi

logoraj.jpg

 Teema 1. Esikotoutus, kotoutumiskoulutus ja kotoutuminen

Esikotoutus, kotouttaminen ja kotoutuminen -seminaari
Aika: Torstai 1.12.2016 klo 8.30 - 15.45     
Paikka: Kaukametsän kulttuuri- ja kongressikeskus, Koskikatu 2, Kouta-sali

Avoin seminaari on tarkoitettu kaikille maahanmuuttotyötä tekeville tai siitä kiinnostuneille, kuten julkisen sektorin työntekijöille, vapaansivistystyön ja komannen sektorin toimijoille, opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle, palvelu- ja hoitoalan työntekijöille, yrityksille ja yhteisöille.

Seminaarin aiheet ja kouluttajat:

Maahanmuutto Suomeen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan,
erikoistutkija, dosentti Pasi Saukkonen, Helsingin kaupungin tietokeskus

Maahanmuutto Kainuussa, maahanmuuttoasiantuntija Nina Jyrkäs, Kainuun ELY-keskus, Kajaani

Maahanmuuttajat mukaan järjestötoimintaan, monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä Marika Parkkila, SPR, Oulu

Miten kohtaan toisen? Teatteripedagogi Heidi Syrjäkari ja teatterinjohtaja, teatteripedagogi, teatteritaiteen tohtori Helka-Maria Kinnunen, Kajaanin kaupunginteatteri

ESIKOTO - esikotouttamisen kehittämishanke Pohjois-Pohjanmaalla, projektipäällikkö Päivi Vatka, ODL, Oulu

Kotouttamista hiihtäen, Kansainvälisen hiihtokoulu ry:n toiminnanjohtaja Axa Sorjanen, Helsinki

Kotoutujien haastattelut:

1. Kuka olet ja mistä tulet? Milloin ja miksi tulit Suomeen? 
2. Mikä on hyvää Suomessa?
3. Mitä olette ihmetelleet Suomessa? 
4. Mitkä asiat auttavat kotiutumaan Suomeen? 
5. Mitä toivot tulevaisuudeltasi? 
6. Suomen kielen hauskin sana?

Seminaarin esitteen löydät tästä.

Kotoutumisen teemaan järjestettiin työpajat:

Maahanmuuttajien osallisuuden vahvistaminen 19.1.2017

Kotouttamisen uudet mallit - yhteistyössä kohti monikulttuurista Kainuuta 24.1.2017

Kulttuuritietoinen opetus ja ohjaus 31.1.2017

Teema 2. Maahanmuuttotyö varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Maahanmuuttajaoppilaat perusopetuksessa -seminaari

Aika: maanantai 27.3.2017 klo 13.00-17.15
Paikka: Kajaanin ammattikorkeakoulu, Ketunpolku 4 ja Lehtikankaan monitoimitalo, Rinnekatu 2, Kajaani

Seminaari on tarkoitettu monikulttuurisia kysymyksiä kohtaaville kouluissa ja muissa yhteisöissä, joissa on eri kulttuureista tulevia alaikäisiä.

Seminaarin aiheet ja kouluttajat:

Kuinka kohdata maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten keskinäisiä ristiriitoja, nuorisokasvattaja Katri Kyllönen, Non Fighting Generation ry

 Maahanmuuttajataustaisen oppilaan koulupolku – haasteita ja hyviä käytänteitä, kulttuuriryhmien palvelujen koordinaattori Raimo Salo, Oulun kaupunki

Positiivisen pedagogiikan hyötykäyttö opetuksessa, kouluttaja, tutkija Kaisa Vuorinen

 

Opetuksen teemaan järjestettiin työpajat:

- Kielitietoinen opetus aineenopetuksessa 3.10.2017

- Kielitietoinen opetus peruskoulun alaluokilla 4.10.2017

 

Tulossa:

Työpaja: Oman äidinkielen ja kulttuuri opettajana toimiminen (10h)

Maahanmuuttajataustaisille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita oman äidinkielen ja kulttuurin opettamisesta kouluissa ja maahanmuuttajille tarkoitetuissa kerhoissa.

Kouluttaja: FM Rea Stricker, Kajaanin ammattikorkeakoulu

 

Teema 3. Maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen, opiskelu ja työllistyminen

Maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen -seminaari

Aika:   maanantai 12.3.2018 klo 12.00–15.45
Paikka: Kaukametsän opisto, Koskikatu 4b, Auditorio

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisesta ja hyödyntämisestä. Teemaa käsitellään ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen ja työelämän näkökulmasta.

Seminaarin aiheet ja kouluttajat:

Maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen – miten arvioida osaamista kun ei ole yhteistä kieltä? koulutuspäällikkö, Virva Muotka, Axxell monikulttuurisuuskeskus, Espoo

Kokemuksia maahanmuuttaja-taustaisten opiskelijoiden osaamisen tunnistamisessa kone- ja metallialalla sekä sosiaali- ja terveysalalla, opettaja Outi Piirainen, Edukai Oy, Kajaani

Oma polkuni kotoutujasta työelämään, maahanmuuttajataustainen esiintyjä 

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien tukeminen, Projektipäällikkö Hannele Niskanen, Maahanmuuton vastuukorkeakoulu, Karelia, Joensuu

Paneelikeskustelu kokemuksista ja hyvistä käytänteistä työelämässä
Keskustelemassa mm. yrittäjä Esko Vatula, Telakan auto;
Director (People and Communication) Leili Mård, Critical Force; tuotantopäällikkö Mervi Mustonen, Kajaanin Mamselli; koulutuspäällikkö Virva Muotka, Axxell

Ilmoittaudu seminaariin 8.3.18 mennessä TÄSTÄ.

Ajankohtaista hankkeessa:

Monikulttuuristuva varhaiskasvatus -seminaari

Aika: maanantai 7.5.2018 klo 8.30–16.00
Paikka: KAMK, Kuntokatu 5, Taito1-rakennus, Auditorio

OHJELMA

8.00–8.30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

8.30–9.15 Erilainen mutta samanlainen - kohtaaminen ja vuorovaikutus maahanmuuttajaperheen arjen tukena. Anneli Vatula, monikulttuurisuusasiantuntija, Kainuun Nuotta ry

9.15–10.25 Maahanmuuttajalapsen kielellisten taitojen ja oppimisvalmiuksien kehittyminen, Anu Arvonen, FM, suomen kielen opettaja, erityisopettaja

10.30–11.15 Maahanmuuttajalasten kielen kehityksen tukeminen, Raimo Salo, KT, kieli- ja kulttuuritietoisuuskouluttaja, DivEd-kehittämishanke

11.15–12.00 Globaalikasvatus varhaiskasvatuksessa, Salla Kuuluvainen, koulutussuunnittelija, Plan International Suomi

Lounas (omakustanteinen)

13.00–14.15 TYÖPAJAT – valitse yksi vaihtoehdoista:

Puheterapeutin ja varhaiskasvatuksen henkilöstön yhteistyö maahanmuuttajalasten kielellisen kehityksen tukemisessa, puheterapeutti Krista Jylänki ja puheterapeutti Sari Laine, Kainuun sote sekä lastentarhanopettaja Anita Räsänen, Huuhkajavaaran päiväkoti.
• Oman kieli- ja kulttuuri-identiteetin tukeminen, Rea Stricker, FM, lehtori, KAMK
• Arjen vuorovaikutus perheiden kanssa, Marja-Riitta Komulainen, johtaja, Pikkuketun päiväkoti ja Hanna Vornanen, johtaja, Huuhkajavaaran päiväkoti
Globaalikasvatus varhaiskasvatuksessa – leikkejä ja menetelmiä, Salla Kuuluvainen, Plan

Iltapäiväkahvit

14.30–16.00 Dokumenttielokuva: Ei tietä kotiin (kesto 1 h). Ohjaaja Markku Heikkinen alustaa elokuvan.


Tiedustelut: koulutussihteeri Seija Höijer, puh. 040 568 3807, seija.hoijer@aikopa.fi