Kainuun polku – monikulttuurisen opetuksen ja ohjauksen kartta 

Kainuun polku – monikulttuurisen opetuksen ja ohjauksen kartta on maahanmuuttotyötä tukeva laaja koulutuskokonaisuus, joka toteutetaan Kainuun alueella vuosina 2016 - 2018. Koulutuskokonaisuus perustuu erityisesti Kainuussa maahanmuuttotyötä tekevien tahojen ilmaisemiin tarpeisiin, joissa korostuvat yhteistyön ja verkostotoiminnan merkitys laadukkaiden palvelujen tuottamisessa.

Tausta

Kainuulaisen maahanmuuttotyön erityispiirteitä ovat maahanmuuttajien suhteellisen pieni määrä ja väestöryhmän heterogeenisuus, joka ilmenee esimerkiksi maahanmuuttajien koulutus- ja kulttuuritaustassa. Maahanmuuttajien kotouttaminen tulee tehdä sekä yksilöllisesti että kustannustehokkaasti. Myös Kainuun pitkät välimatkat ja harva-asutus tuovat tehtävään oman haasteensa: monia lakisääteisiä kunnallisia ja julkisia palveluja maahanmuuttopalvelut mukaan lukien tuotetaan pienillä resursseilla. Toimiva yhteistyö alueen sisällä mahdollistaa palvelujen laadukkaan tuottamisen ilman ylimääräisiä kuluja. Tiivis verkosto auttaa myös tilanteessa, jossa maahanmuuttajien määrä nousee nopeasti tai yllättäen.

Tavoitteet

Koulutuskokonaisuus tukee maahanmuuttotyötä tekevien verkostojen rakentumista julkisen sektorin sekä vapaansivistystyön ja kolmannen sektorin toimijoiden välille. Lisäksi mukaan kutsutaan yritysten edustajia. Tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kouluttautumismahdollisuuksia erityisesti varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Lisäksi tavoitteena on löytää maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille harjoittelu- ja työkokeilupaikkoja sekä työpaikkoja. Tarkoitus on myös lisätä maahanmuuttajien mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan kolmannen sektorin välityksellä. Näillä toimilla tavoitellaan maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotoutumisen sujuvuuden parantamista.

Toteutus

Koulutuskokonaisuus jakautuu kolmeen pääteemaan:

1) Esikotoutus, kotoutus ja kotoutuminen
2) Maahanmuuttajien varhaiskasvatus ja perusopetus
3) Maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen, jatko-opiskelu ja työllistyminen

Jokaisesta pääteemasta järjestetään seminaaripäivä, jossa aiheeseen perehdyttävät valtakunnalliset ja paikalliset asiantuntijat. Seminaareja seuraa aihetta syventävät työpajat, joiden tavoitteena on toimijoiden verkostoituminen sekä osaamisen jakaminen ja kehittäminen. Koulutusta täydentävät ajankohtaisteemoja käsittelevät iltapäivä-webinaarit. Tilaisuudet ovat maksuttomia.

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, 87100 KAJAANI www.aikopa.fi

Kainuun polku – monikulttuurisen ohjauksen kartta on suunniteltu yhteistyössä Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalvelujen, Kajaanin kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen maahanmuuttajatyön, Kaukametsän opiston, Kainuun koulutusliikelaitoksen, SPR Oulun piirin ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutuskokonaisuutta koordinoi AIKOPA ja rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Blogi: Poimintoja polun varrelta

logoraj.jpg