Kainuun sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke (KASKK)

Kainuun sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke (KASKK) vastaa alueen sosiaalityöntekijöiden pulaan ja tutkimus- ja kehittämisosaamisen tarpeisiin. KASKK-hankkeen tavoitteena on:

1) kouluttaa Kainuun alueelle 20 yhteiskuntatieteiden maisteria, jotka lievittävät alueen sosiaalityön henkilövajeita,

2) rakentaa ja aktivoida yhteistyössä Kainuun SOTE-kuntayhtymän, Kajaaninyliopistokeskus/Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAn ja UEFin välillä   yhteinen innovaatio- ja kehittämisalusta SOCOBA ja

3) koulutus- ja kehittämistoimenpiteiden myötä parantaa sosiaalityöntekijöiden valmiuksia toimia alantoimintarakenteiden kehittäjinä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat sosiaalityössä ja sosiaalialan tehtävissä työskentelevät ja Kainuun alueella asuvat henkilöt, joilta puuttuu sosiaalityöntekijän virkaan vaadittava lakisääteinen pätevyys. Lisäksi hankkeen kohderyhmään kuuluvat ne Kainuun alueen kunnat, kuntayhtymät, terveydenhuollon toimipisteet ja sosiaalihuollon erityispalvelut, joiden työkäytäntöjä ja -rakenteita kehitetään yhteistyössä hankkeen kanssa. Välillisesti hankkeen sosiaalityön rakenteiden kehittäminen turvaa koko Kainuun väestön hyvinvointia. Hanke toteutetaan ajanjaksolla 1.1.2018–31.3.2021. Hankkeen toteutuksesta ja sisällöstä vastaa Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos. Hankkeen toimenpiteissä yhdistyvät yliopiston perustehtävät: tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen tehtävä. Toteutus tapahtuu tiiviissä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, AIKOPAn ja Kainuun SOTE-kuntayhtymän kesken.

Lisätietoja hankkeesta yleisesti UEF:n sivuilta

 

Sosiaalityön maisterikoulutus

Koulutukseen on valittu 23 opiskelijaa. Opinnot käynnistyivät 17.8.2018.

 

Sosiaalityön maistereiden virtuaalista valmistumisjuhlaa vietettiin 11.12.2020

Juhlapuheen pitivät

  • Professori Juha Hämälainen, Itä-Suomen yliopisto juhlapuhe 
  • Kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen, Kainuun sote juhlapuhediat

Onnittelut uusille sosiaalityön maistereille!

 

 

Sosiaalityön työelämälähtöinen kehittäminen (SOCOBA)

SOCOBA-Kainuu on Itä-Suomen yliopiston, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAn ja Kainuun soten yhteistyömalli, ekosysteemi. SOCOBA-ekosysteemi toimii sosiaalialan toimijoiden innovaatio- ja kehittämisalustana. Se vahvistaa yliopistolliseen tutkimusosaamiseen perustuvaa kehittämisosaamista Kainuun alueella.

 

SOCOBA-kehittämistoiminnan tavoitteena on:

  • Keskeisten sosiaalialan vaikuttavien ilmiöiden tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen
  • 'Sosiaalisen' asiantuntemus terveydenhuollon asiantuntemuksen rinnalle
  • Asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen

 

Kehittämisen kärjet Kainuussa:

1) Kansalaislähtöinen sosiaalihuolto

2) Sähköinen asiointi 

 

Hankkeessa järjestetään mm. SOCOBA-seminaaripäivä hankkeen kärkiteemoihin liittyen. Seminaaripäivät ovat maksuttomia ja avoimia kaikille niistä kiinnostuneille ja sosiaalityön parissa työskenteleville.

 

 

SOCOBA-seminaarien ajankohdat Kajaanissa:

SOCOBA-seminaari 1: Sähköinen asiointi 17.1.2019

SOCOBA-seminaari 2: Kansalaislähtöinen sosiaalihuolto 11.4.2019 

SOCOBA-seminaari 3: Kansalaislähtöinen sosiaalihuolto - Tutkiva kehittäminen sosiaalityössä 26.9.2019

SOCOBA-seminaari 4: Sähköinen asiointi 29.11.2019

SOCOBA-seminaari 5: Sähköinen asiointi 31.1.2020

SOCOBA-seminaari 6: Kansalaislähtöinen sosiaalihuolto 23.4.2020 PERUTTU

Sosiaalisesti kestävä Kainuu webinaari 18.11.2020

 


Lisätietoja:

Irene Salomäki
kehityspäällikkö 
Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA
puh. 040 838 0923
etunimi.sukunimi@oulu.fi

 

 lossy-page1-1200px-UEF_logo_tif.jpg SOTE_4vari_WEB.png

euroopan unioni euroopan sosiaalirahasto.jpg  vipuvoimaa.png   Elinkeino-liikenne-ympäristökeskus.jpg