kamk-logo.jpg   liitto_4vari_2.jpg

    

 

Kansainvälisen projektiosaamisen kehittäminen Kainuussa

Tavoitteet

Kainuussa osataan hyödyntää alueellisia Euroopan sosiaalirahaston hakuja. Tulevaisuudessa on kuitenkin nähtävissä, että tämä rahoitus tulee pienenemään. Tämän vuoksi olisi tärkeää löytää uusia, täydentäviä rahoitus-mahdollisuuksia alueen kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja jopa edistämiseksi. Euroopan unioni tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia tällaisen rahoituksen hakemiseen, mutta alueelta puuttuu tietoa, verkostoja ja osaamista näiden rahoitusten hakemiseen. Näihin ongelmiin haetaan ratkaisua tällä hankkeella.

 

Toimenpiteet

Hankkeessa järjestetään seminaari, infotilaisuuksia, työpajoja, valmennusta ja sparrausta. Näiden avulla lisätään alueen yritysten ja organisaatioiden tietämystä kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista ja edistetään näiden rahoitusten hakemista. Hankkeen avulla edistetään yhteyksien luomista kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin

 

Tuloksia

Hankkeen tuloksena hankkeen osanottajat valmistelevat työpajoissa ja itsenäisesti kansainvälisiä hankehakemuksia, jotka jätetään joko hankkeen aikana tai kun valmistelu etenee. Hankkeen tilaisuuksiin osallistuu alueelta arviolta 20 yritystä ja organisaatiota, jotka saavat lisää tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja löytävät uusia verkostoja sekä alueelta että kansalliselta tasolta. 

 

Kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat ammattikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijat, yamk-opiskelijat sekä ammattikorkeakoulujen alumnit. Välillisiä kohderyhmiä ovat yamk-opiskelijoiden ja alumnien työyhteisöt, ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstö sekä ammattikorkeakoulujen alumnitoiminnasta vastuussa olevat henkilöt.

Rahoittajat

Hanketta rahoittavat Kainuun liitto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu

Yhteistyötahot

Asiantuntijaryhmässä ovat mukana Elävä Kainuu LEADER ja Oulun järvi LEADER. Molemmat leaderit tukevat aktiivisesti hankkeen toimintaa. Lisäksi Kainuun Etu on mukana asiantuntijaryhmässä ja hankkeen toiminnassa.

Toteuttamisaika: 1.11.2016–31.12.2017

Yhteyshenkilöt

Projektijohtaja (KAMK)
Katri Takala            
puh. 040 7101 625            
etunimi.sukunimi@kamk.fi

Projektipäällikkö (KAMK)
Hannu Tikkanen            
puh. 044 7101 631

etunimi.sukunimi@aikopa.fi

 Esite

Elinkeino-liikenne-ympäristökeskus.jpg         vipuvoimaa eulta 2014-2020.jpg               euroopan unioni euroopan sosiaalirahasto.jpg