Käsityön opetuksen kehittäminen, 8 op

Koulutuksella parannetaan käsityön aineenhallintaa sekä pedagogista osaamista sekä tuetaan käsityössä tapahtuneiden ops-uudistusten käyttöönottoa, kun tekninen ja tekstiilityö eivät ole enää erillisiä oppiaineita.

Pitkäkestoisessa prosessikoulutuksessa (8 op) harjoitellaan kokonaisen käsityöprosessin toteuttamista. Ryhmässä tuotetaan opetusmateriaaleja, arviointityökaluja ja konkreettisia suunnitelmia monimateriaaliseen käsityön opetukseen sekä kollegiaaliseen ja oppiainerajat ylittävään yhteistyöhön. Lähiopetuksen lisäksi on käsityön opetuksen kehittämiseen liittyviä harjoituksia, joiden avulla hankittua osaamista sovelletaan omaan työhön.

Hyödynsaajina ovat ensisijaisesti käsityötä opettavat opettajat ja heidän oppilaansa. Laajempana tavoitteena on edistää opetussuunnitelmien tavoitteita mm. oppivasta yhteisöstä, laaja-alaisesta osaamisesta ja monialaisista oppimiskokonaisuuksista.

 

Kokonaisen käsityöprosessin suunnittelu ja toteuttaminen 3 op

• to 6.9.2018 ja ke 19.9.2018, Antti Hilmola

• ma-ti 29.–30.10.2018 opintomatka: Fab Lab, Oulun yliopisto ja Linnakankaan koulu, Kempele (lähtö iltapäivällä 29.10.)

 

Käsityöprosessin toteuttaminen ilmiöoppimisen kautta 3 op

• pe-la 9.–10.11.2018, Sanna Halla-aho

• la 19.1.2019, Marika Kerola ja Johanna Wahlberg

 

Arvioinnin kehittäminen, monipuoliset menetelmät ja monimediainen dokumentointi 2 op

• la 9.2.2019, Marika Kerola ja Johanna Wahlberg

 

Rahoittaja: Opetushallitus

Toteuttamisaika: 8/2018 - 12/2019

 

Lisätietoja:

Kaisa Ottavainen-Nurkkala

suunnittelija

kaisa.ottavainen-nurkkala@aikopa.fi

040 540 0809

 

 

oph.png