Kehittävällä johtajuudella kohti hyvinvoivaa työyhteisöä 10 op

Koulutusryhmä 2021-2022 on täynnä. Seuraavan toteutuksen 2022-2023 ilmoittautuminen avataan keväällä -22

Koulutuksessa toteutetaan varhaiskasvatuksen esimiehille, apulais- ja varajohtajille sekä tiiminvetäjille suunnattu täydennyskoulutus, jolla tähdätään aidon esimiesosaamisen kehittämiseen ja arjen johtajuuteen laadukkaan varhaiskasvatuksen perustana - ihminen ensin. Koulutuksessa osallistujat saavat valmiuksia kehittävään ja pedagogisesti laadukkaaseen johtamiseen sekä hyvinvoinnin tukemiseen. Laadukkaan varhaiskasvatuksen ja hyvinvoivan työyhteisön edellytyksiä ovat pedagogisesti kehittävällä otteella johtava esimies, jolla on taidot johtaa omaa ja työyhteisön hyvinvointia.


Koulutus toteutetaan kaksi kertaa (vv. 2021-22 ja 2022-23) valtakunnallisina verkko-opintoina.
Koulutuskokonaisuus sisältävät asiantuntijawebinaareja, koulutustapaamisia, itsenäistä työskentelyä, vertaiskommentointia, teematehtäviä sekä omassa työssä toteutettavan kehittämistehtävän.

Opetushallitus rahoittaa hanketta, osallistuminen on osallistujille maksutonta.

Koulutus on Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskus TOPIKin ja Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAn yhteistoteutus.

Koulutuksen sisällöt:


Kehittävä johtaminen

Kouluttajat ja ajankohdat:

Sanna Parrila
webinaari 7.9.2021 klo 12-13.30
etäkoulutustapaaminen 21.9.2021 klo 12-16

Marjo Huhtala
webinaari 5.10.2021 klo 12-13.30
etäkoulutustapaaminen 26.10.2021 klo 12-16

Sisällöt:

- Miten kohdata työyhteisö ja sen osaaminen?
- Yhteisten päämäärien, tavoitteiden ja merkitysten rakentaminen työyhteisön ja organisaation lähtökohdista.
- Esimiehen oman asenteen vaikutus, innostuksen luominen ja henkilöstön motivaation hyödyntäminen.

 

Pedagoginen johtaminen laadukkaan varhaiskasvatuksen perustana

kouluttajat ja ajankohdat:

Marjo Mäntyjärvi, Sari Nyberg

webinaari to 4.11.2021 klo 12-13.30
etäkoulutustapaaminen ti 16.11.2021 klo 12-16

Marjo Mäntyjärvi

webinaari to 9.12.2021 klo 12-13.30
etäkoulutustapaaminen to 20.1.2022 klo 12-16

Sisällöt:

- Pedagoginen johtaminen yhteisöllisen toimintakulttuurin luojana arviointipohjaisesti
- Pedagoginen johtaminen hyvinvoinnin edistäjänä
- Varhaiskasvatuksen laadun johtaminen
- Jaettu johtajuus ja johtamisverkostot


Hyvinvointia
itsenäistä työskentelyä verkossa ja vertaiskommentointia ajalla 12/2021-2/2022

Sisällöt:

- Fyysisen ja henkisen jaksamisen merkitys työyhteisön sekä lasten hyvinvoinnin edistäjänä.
- Hyvinvoiva aikuinen kasvattaa hyvinvoivaa lasta.

Arvoja ja asennetta

Kouluttaja ja ajankohdat:

Marjo Huhtala
webinaari 2.2.2022 klo 12-13.30
etäkoulutustapaaminen 15.2.2022 klo 12-16

Sisällöt:

- Asenteen vahvistaminen.
- Muutoksen ymmärtäminen.
- Ajattelu, uskomukset ja mielen toiminta.

 

Vuorovaikutusta

Kouluttaja ja ajankohdat:

Ulla Sirviö-Hyttinen
webinaari 14.3.2022 klo 12-13.30
etäkoulutustapaaminen 1.4.2022 klo 12-16

Sisällöt:

- Vuorovaikutus- ja johtamistyylit osana esimies- ja alaistaitoja.
- Sosio-emotionaaliset taidot oman ja työyhteisönsä hyvinvoinnin edistämisessä.

 

Päätösseminaari 19.5.2022 klo 9-15
- Koulutuksessa opitun yhteenvetoa ja jakamista.

- Kehittämistehtävien esittely.

Kehittämistehtävä:
Kehittämistehtävässä osallistujat valitsevat koulutuksen sisältöteemoista yhden, jota lähtevät syventämään ja soveltamaan omassa johtamisessa koulutusjakson aikana. Kehittämistyön tukena on asiantuntija ohjausta

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumisen voi perua koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään 7 vrk ennen koulutuksen alkua. Mikäli peruutus tapahtuu alle 7 vrk ennen toteutusta, tai peruutusta ei tehdä lainkaan, perimme koulutuspaikasta 250 euron maksun.


Lisätietoja:
Jaana Tolonen, jaana.tolonen@oulu.fi
Annastiina Vanhala, annastiina.vanhala@oulu.fi

Kuva: Pixabay