Kehittävän arvioinnin kintereillä

Opetushallituksen rahoittama hanke, jonka tavoitteena on auttaa opettajia vahvistamaan ja monipuolistamaan arviointiosaamistaan sekä antaa eväitä koulun arviointikulttuurin kehittämiseen.

 

Prosessikoulutuksessa kehitetään arviointia jokaisesta pedagogisen mallin kolmion kärjestä (opettaja, oppilas/opiskelija, huoltaja) lähtien. Miten opettaja voi kehittää arviointiosaamistaan, miten oppilas/opiskelija osallistetaan arviointiin ja miten huoltajat pidetään kärryillä arvioinnin kokonaisuudesta? Tavoitteena on vahvistaa opettajien arviontiosaamista ts. sellaisia tietoja ja taitoja, joita opettaja tarvitsee käytännön työssään, kun hän toimii oppilaan tai opiskelijan oppimisen ja osaamisen arvioinnin asiantuntijana. Hankkeessa tehdään läpinäkyväksi sitä, mitä tarkoitetaan arvioinnin monipuolisuudella ja miten sitä voi toteuttaa osana oman työnsä suunnittelua ja toteutusta. Arviointi ei ole opettamisesta ja ohjaamisesta tai oppilaan/opiskelijan oppimisesta irrallista toimintaa, vaan se kulkee osana opettajan työn kokonaisuutta koko ajan. Arviointi on oppijan etu ja oikeus.

Prosessikoulutuksen pääkouluttajana Najat Ouakrim-Soivio

 

Koulutuksessa järjestetään koulutusosiot:

 

ti 11.9.2018 Opettajan arviointiosaaminen ja oppilaan osallisuus arvioinnissa

− arviointi on oppijan etu ja oikeus

− oppimisen tavoitteet ja tavoitteiden vuosiluokkaistaminen

− opettajan rooli oppilaan oppimisen tukemisessa

− arviointi ja oppimista edistävät asenteet

− aloitamme ohjatun yhteiskirjoittamisen.

 

to ja pe 22.–23.11.2018 Oppilaan osallisuus arvioinnissa ja

Koti-koulu –yhteistyön hyvät arviointikäytännöt

− itse- ja vertaisarviointi

− arviointikeskustelut

− koulun arviointikulttuurin näkyväksi tekeminen

− huoltajien rooli ja osallisuus arvioinnissa

− arvioinnin dokumentointi ja arvioinnin läpinäkyvyys

− teemaryhmätyöskentely.

 

pe 18.1.2019 Arviointi opettajan pedagogisena välineenä

− Miten opettaja voi kehittää omaa arviointitoimintaansa?

− Millaista on monipuolinen ja kehittävä arviointi?

− Koulun yhteisten arviointikäytänteiden näkyväksi tekeminen ja arviointikulttuurin kehittäminen.

 

Rahoittaja: Opetushallitus

Toteuttamisaika: 8/2018 - 12/2019

 

Lisätietoja:

Kati Rita

suunnittelija

kati.rita@aikopa.fi

044 715 7096

 

oph.png