LOPS käyttöön!

LOPS käyttöön!

Lukion uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön syksyllä -21. Lukuvuoden 2021–2022 aikana järjestetään yhteensä 11 itsenäistä webinaaria eri teemoista lukion opetushenkilöstölle sekä rehtoreille.  Webinaareissa tarjotaan osallistujille uusia ideoita ja menetelmiä sekä mahdollisuus vertaisoppimiseen. Webinaarit sisältävät asiantuntijaosuuden, ohjattua pienryhmäkeskustelua sekä loppuyhteenvedon. Webinaareista tehtävä asiantuntijaosuuden tallenne on osallistujien työyhteisöjen käytössä lukuvuoden ajan. 
Webinaarit ovat maksuttomia.


Hyvinvointia kouluun 
1. Hyvinvoiva rehtori, webinaari pidetty 22.9.2021
Hyvinvoinnin rakennuspalikat ja omat rajat
Henkinen suorituskyky ja stressinhallinta jatkuvassa muutoksessa
Aivojen hyvinvointi ja itsensä johtaminen
Miten lisätä riittävyyden tunnetta sekä itsemyötätuntoa työmäärän kasvaessa ja toimenkuvan laajentuessa? 
Työkalut parempaan jaksamiseen-kohti omia voimavaroja ja vahvuuksia

Kouluttajana: Jaana Hautala, Oivaltamaan Oy, henkilöstökehittäjä, kouluttaja, valmentaja ja tietokirjailija


2. Rehtori hyvinvoinnin edistäjänä, webinaari pidetty 1.11.2021
Hyvinvoiva rehtori- hyvinvoiva opettaja
Työhyvinvoinnin johtamista osallistaen ja arvostaen
Hyvinvointi on yhteinen asia -yhteisöllisyys ja luottamus hyvinvoinnin näkökulmasta
Hyvinvoinnin yhteinen tulevaisuuden toimintasuunnitelma

Kouluttajana: Jaana Hautala, Oivaltamaan Oy, henkilöstökehittäjä, kouluttaja, valmentaja ja tietokirjailija3. Erityisopettaja opiskelijan hyvinvoinnin edistäjänä, webinaari pidetty 4.10.2021
Lukiolaisten psyykkisen hyvinvoinnin tila
Haasteiden tunnistaminen ja tukemisen mahdollisuudet

Kouluttajana: Mira Talala, KM, kognitiivinen psykoterapeutti, työskennellyt koulukuraattorina peruskoulussa ja toisella asteella


4. Opinto-ohjaaja opiskelijan hyvinvoinnin edistäjänä, webinaari pidetty 8.11.2021
Lukiolaisten psyykkisen hyvinvoinnin tila
Haasteiden tunnistaminen ja tukemisen mahdollisuudet

Kouluttajana: Mira Talala, KM, kognitiivinen psykoterapeutti, työskennellyt koulukuraattorina peruskoulussa ja toisella asteella


5. Aineenopettaja opiskelijan hyvinvoinnin edistäjänä, webinaari pidetty 18.11.2021
Lukiolaisten psyykkisen hyvinvoinnin tila
Haasteiden tunnistaminen ja tukemisen mahdollisuudet

Kouluttajana: Mira Talala, KM, kognitiivinen psykoterapeutti, työskennellyt koulukuraattorina peruskoulussa ja toisella asteella

 

6. Opiskeluhuolto opiskelijan hyvinvoinnin edistäjänä, webinaari pidetty 22.11.2021
Lukiolaisten psyykkisen hyvinvoinnin tila
Haasteiden tunnistaminen ja tukemisen mahdollisuudet

Kouluttajana: Mira Talala, KM, kognitiivinen psykoterapeutti, työskennellyt koulukuraattorina peruskoulussa ja toisella asteellaLOPS käytäntöön

7. Ainerajat ylittävä oppiminen, webinaari pidetty 20.1.2022
LOPS2019-reunaehdot ja mahdollisuudet ainerajat ylittävien opintojaksojen tarjoamiseen ja toteuttamiseen
Opetussuunnitelman tavoitteiden integroiminen lukion arkeen, niin että opintojaksoilla huomioidaan laaja-alainen osaaminen, ainekohtaiset tavoitteet, opiskelutaitojen kehittäminen ja arviointi.

Kouluttajana: Aki Luostarinen Pro Educo, kouluttaja, suunnittelija, tutkija ja opettaja


8. Laaja-alainen osaaminen,  webinaari pidetty 2.2.2022
Mistä laaja-alaisessa osaamisessa on kyse, mihin se opettajia velvoittaa 
Miten yleisen osan kuvaukset suhteutuvat ainekohtaisin oppiaineiden ja opintojaksojen tavoitteiden ja sisältöjen kuvaukseen. 

Kouluttajana: Aki Luostarinen Pro Educo, kouluttaja, suunnittelija, tutkija ja opettaja9. Arviointikulttuurin muuttuminen, webinaari pidetty 16.3.2022
Arvioinnin uudet tavat ja muodot
Arviointikulttuurin muuttuminen työyhteisön yhteisenä asiana
Arvioinnin tasalaatuisuus

Kouluttajana: Najat Quakrim-Soivio, KT, toiminut historian ja yhteiskuntaopin opettajana, rehtorina ja opettajakouluttajana, OPHn oppimistulosten arviointiyksikön projektipäällikkönä ja tutkijana


10. Uusia ideoita korkeakouluyhteistyöhön, webinaari pidetty 6.4.2022
Asiantuntija-alustuksen jälkeen osallistujat kuulevat esimerkkejä lukion ja korkeakoulujen kanssa toteutetuista yhteistyöprojekteista. 
Koulutus sisältää työpajaosan, jossa osallistujat suunnittelevat ja kehittävät omaa työtään pienryhmissä.

Kouluttajana: Helena Antikainen, FM, lukion aineenopettaja, toimii korkekouluyhteistyöhankkeissa pääkaupunkiseudulla


11. Ohjaus on kaikkien työtä, webinaari pidetty 25.4.2022  
Aineenopettajan rooli ohjauksessa
Lukion keskeyttäminen ohjauksen ja opiskeluhuollon haasteena
Osallisuuden ja toimijuuden tukeminen lukio-opintojen keskeyttämisen ehkäisemisessä

Kouluttajana: Kirsi Raetsaari, KM, lukion opinto-ohjaaja, väitöskirjatutkija


 

Muutokset ovat mahdollisia

Yhteystiedot ja lisätietoja:
Aikuis- ja täydennyspalvelut AIKOPA
Jaana Tolonen
jaana.tolonen@oulu.fi
p. 046 922 6040

Oulun yliopisto, Täydentävien opintojen keskus
Satu Soila
satu.soila@oulu.fi
p. 029 448 7360

  

Kuva: Pixabay