Opetushallituksen rahoittama hanke lapsen osallisuuden edistämiseksi varhaiskasvatuksessa

Hanke pähkinänkuoressa 

Hankkeella tarkoituksena on lisätä varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista lapsen osallisuudesta. Teemaa käsitellään oppimisympäristön viitekehyksessä. Viiden lähikoulutuspäivän jälkeen varhaiskasvatuksen henkilöstö on saanut lisää osaamista lapsen osallisuuden lisäämiseksi. Osallistujat ovat myös päässeet jakamaan omaa osaamistaan ja he tuntevat erilaisten ammattiryhmien vahvuudet paremmin kuin ennen koulutuksia. Suoran hyödyn koulutuksista saavat osallistujat, mutta välillisesti hankkeesta hyötyvät myös heidän työyhteisönsä sekä niihin kuuluvat lapset. Hanke auttaa vastaamaan varhaiskasvatuksen perusteiden uudistamiseen. Hankkeen aikana jatketaan uusiin varhaiskasvatuksen perusteisiin tutustumista ja sillä pyritään nostamaan henkilöstön osaamista erityisesti lapsen osallisuuden kehittämisessä 

Hankkeen koulutusesite: Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa_koulutusesite_maaliskuu.pdf

181404_oph_rahoittaa_rgb.png

 

Lisätietoja:

Ville Manninen (KM)

Suunnittelija

ville.manninen@aikopa.fi 

040 678 7684