Lastentarhanopettajien lisäkoulutus – Varhaiskasvatuksen koulutuksen erillisvalinta kasvatustieteiden kandidaatin tutkintoon 180 op

 

Kajaanissa toteutetaan lastentarhanopettajien lisäkoulutus Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan varhaiskasvatuksen tutkintovaatimusten mukaan. Hankeaika on 14.12.201531.7.2018. 

Koulutuksessa on 17 opiskelijaa. Opiskelijat suorittavat kasvatustieteiden kandidaatin tutkinnon. Tutkintoon sisältyy lastentarhanopettajan kelpoisuus. Pääaineena koulutuksessa on kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus ja koulutuksen laajuus on 180 opintopistettä. Opintojen rakenne löytyy Oulun yliopiston WebOodista https://weboodi.oulu.fi/oodi/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf .  

 

Hankkeen taustaa

Kainuussa ja Itä- ja Pohjois-Suomessa on pulaa lastentarhanopettajista. Lisäkoulutuksella pyritään helpottamaan lastentarhanopettajien pulaa erityisesti Pohjois-Suomen ja Kainuun alueilla. Edellisestä Vaka-kehittämishankkeesta/Lastentarhanopettajaksi pätevöitymiskoulutuksesta 2015 valmistuneet työllistyivät heti alueelle. Siitä huolimatta oli edelleen tarve uudelle koulutukselle.

 

Tavoitteet

Hankkeesta valmistuu 17 lastentarhanopettajaa ja he sijoittuvat koulutustaan vastaaviin työtehtäviin. Laadullinen tavoite on pedagogisesti osaavan henkilöstön turvaaminen Kainuun ja Ita- ja Pohjois-Suomen kuntiin. Tällä koulutuksella edistetään lasten ja perheiden hyvinvointia.

 

Rahoittaja

Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

 

Yhteyshenkilö

Suunnittelija (Oulun yliopisto)
Teija Mursula
puh. 040 5897 197
etunimi.sukunimi@aikopa.fi