Leikkikipinää I

Opetushallituksen hanke, jossa perehdytään leikin maailmaan ja mahdollisuuksiin.

Leikkikipinää I -hankkeessa tuetaan varhaiskasvattajien ja esiopettajien osaamista leikin havainnoinnissa ja arvioinnissa, tukemisessa ja kehittämisessä. Lisäksi koulutukset tukevat erityisesti varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman käyttöönottoa ja soveltamista, koska jokainen koulutettava pääsee verstastyöskentelyssä kehittämään ryhmässä leikkiä ja oppimisen aluetta rinnakkain.

Koulutuksessa tulossa olevat koulutusosiot:

26.9.2018 Leiki! 

- Oppimisen alueet ja leikki kulttuurisena ja pedagogisena työtapana
- Leikki osana varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman oppimisen alueita 
- 3 verstasta oppimisen alueista ja kehittäminen omassa työssä ja yhteistyössä koulutusryhmän kanssa


16.11.2018 Leikki valaisee! - koulutuksen päätösseminaari 
- oppimisen alueiden asiantuntijaluennot
- koulutettavien kokeilujen ja dokumentaatioiden esittely
- leikin kulttuurillinen ja pedagoginen kehittäminen jatkossa


Rahoittaja: Opetushallitus
Toteuttamisaika: 1.1.2018-30.11.2019

Lisätietoja:
Hanna Vornanen
suunnittelija
hanna.vornanen@aikopa.fi
050 345 5956

kuva: pixabay