Leikkikipinää II

Opetushallituksen hanke, jossa perehdytään leikin maailmaan ja mahdollisuuksiin.

Leikkikipinää II -hankkeessa tuetaan varhaiskasvattajien ja esiopettajien osaamista leikin havainnoinnissa ja arvioinnissa, tukemisessa ja kehittämisessä. Lisäksi koulutukset tukevat erityisesti varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman käyttöönottoa ja soveltamista, koska jokainen koulutettava pääsee verstastyöskentelyssä kehittämään ryhmässä leikkiä ja oppimisen aluetta rinnakkain.

Koulutuksessa järjestetään koulutusosiot:


To 1.11.2018 Leikki kipinöi!
Leikki ja oppiminen
Aikuisen rooli leikissä (sisä-, ulkopuolinen, tunneyhteydellinen)
Leikki ja vuorovaikutus, sosiaalisten suhteiden näkökulma
kouluttaja: Kirsi Järvinen


Pe 16.11.2018 Leikki valaisee! -seminaari
Aikuisen rooli ja leikilliset oppimisympäristöt
VKK-Metron kehittämishankkeiden antia leikin kehittämiseen
Leikkikipinää-koulutuksen edellisen ryhmän kokeilujen ja dokumentaatioiden esittelyä
kouluttajat: Ilkka Tahvanainen ja Kirsi Tarkka

Pe 25.1.2019  Keskity leikkiin!  
Tälle kerralle mukaan älylaite!
Leikkitaitojen teoreettinen perusta
Luotettavan havainnoinnin haasteet
kouluttaja: Tiina Lautamo

21-22.3.2019 Keskity leikkiin! -webinaarit
Ohjatut ja itsenäiset arviointisuoritukset
Vinkkejä taitojen kehittämiseen arjessa.
Webinaareihin ilmoittaudutaan 25.1. lähiopetuspäivässä.

3.9.2019 Leiki! klo 8.30-15 / klo 9.30-16
Leikki osana varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman oppimisen alueita.
3 verstasta oppimisen alueista ja kehittäminen omassa työssä ja yhteistyössä koulutusryhmän kanssa.
Välityöskentelyn ohjeistus.
kouluttajat:
Ilmaisun monet muodot -työpaja: Minna Lappalainen, Laulau Oy
Kasvan, liikun ja kehityn -työpaja: Suvi Lukkarinen, Norlandia päiväkodit, 
Kielten rikas maailma -työpaja: Kati Inkala ja Anna Anttonen, Valveen sanataidekoulu


18.11.2019  klo 8.30-15.30 Päätösseminaari
Kehittämistehtävien esittely
Varhaiskasvattajan draamakoulu, kouluttajana Leena Ylimäki Draamapurkki

Rahoittaja: Opetushallitus
Toteuttamisaika: 1.11.2018-31.12.2019

Lisätietoja:
Hanna Vornanen
suunnittelija
hanna.vornanen@aikopa.fi
050 345 5956