Lukukummi

Dialogisen lukemisen kehittäminen varhaiskasvatuksessa -hanke

Lukukummi-hanke on kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteinen hanke lukutaidon edistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on tukea lukemisen edistämistä varhaiskasvatuksessa, liittyen elinikäisen oppimisen teemaan. Kainuun kuntien varhaiskasvatusryhmistä on yhteistyössä kuntien varhaiskasvatusvastuullisten kanssa valikoitu pilottiryhmiä, jotka saavat lukukummin vierailuille.

Lukukummi mallintaa vierailuilla dialogisen lukemista lapsiryhmälle ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Tavoitteena on tarjota varhaiskasvatuksen henkilöstölle menetelmällistä tukea lastenkirjallisuuden käsittelyyn. Dialogista lukemista hyödyntäen on tarkoitus yhdessä edistää lasten luetunymmärtämisen taitojen kehittymistä.
Hankkeen yhtenä tavoitteena on tiivistää kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä. Tarkoituksena on vakiinnuttaa uudenlaisia lukemisen tapoja lastenkirjastotyötä tekeville esim. satutunneilla hyödynnettäväksi.


Hankkeessa on mukana yhteensä 13 varhaiskasvatusryhmää kaikista Kainuun kunnista ja kuntien kirjastot. Lukukummi vierailee jokaisessa varhaiskasvatusryhmässä viisi kertaa. Vierailut aloitetaan syksyllä 2018 ja ne jatkuvat alku vuoteen 2019. Vierailujen jälkeen yhteistyö varhaiskasvatuksen ja kirjaston välillä jatkuu.
Toteuttamisaika: 4/2018-12/2019

Lisätietoja:
Lukukummi: Hanna Vornanen, 050 345 5956, hanna.vornanen@aikopa.fi
Kajaanin kaupungin kirjasto: Paula Alaraasakka, 044 710 0020, paula.alaraasakka@kajaani.fi


Rahoittaja: Aluehallintovirasto, AVI

Toteuttamisaika: 1.6.2018- 31.12.2019

Lisätietoja:
Hanna Vornanen
suunnittelija (Oulun yliopisto)
hanna.vornanen@aikopa.fi
050 345 5956