Mun juttu – meidän tulevaisuus -hanke

Valtakunnallisessa Mun juttu - meidän tulevaisuus -hankkeessa on yhdeksän osatoteuttajaa. Kaikkia yhdistää halua auttaa nuoria koulutuksen, työn ja yrittäjyyden poluilla. Hankkeessa on nuorten, ammattilaisten ja tutkimuksen polku. Lisätietoja löytyy hankkeen yhteisiltä sivuilta: http://munjuttuhanke.fi/.

Mun juttu -käsite viittaa opetusneuvos Martti Hellströmin esittämään ajatukseen siitä, että jokaisella nuorella tulisi olla mahdollisuus löytää oma intohimonsa ja kasvaa täyteen mittaansa. Oman jutun löytäminen tarkoittaa siis laajasti oman osaamisen tunnistamista, tiedostamista ja kehittämistä. Kainuun osatoteutuksessa työskennellään ammattilaisten polulla.

Lue lisää kehittäjäryhmistä.

Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen ESR-hanke, joka liittyy teemaan Työllisyyden osaamisen edistäminen ja sosiaalinen osallisuus: Toimintalinja 4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen.

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2015–31.12.2017.
 
Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Rahoitus on yhteensä 1,6 miljoonaa euroa, josta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusosuus on 75 % ja loppuosa tuensaajien omarahoitusta sekä muuta ulkopuolista rahoitusta.

Yhteyshenkilö

Suunnittelija

Kaisa Ottavainen-Nurkkala

puh. 040 5400 809

etunimi.sukunimi@aikopa.fi