Nyt tarvitaan tukea! - Lapsen tuen tarpeet varhaiskasvatuksessa 6 op

Nyt tarvitaan tukea! - Lapsen tuen tarpeet varhaiskasvatuksessa on varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu täydennyskoulutus, jossa perehdytään ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen varhaiskasvatuksessa. Koulutuksen tavoitteena on ohjata ymmärtämään ja tunnistamaan lapsen tuen tarpeita yhä paremmin sekä tarjota työvälineitä varhaiskasvatusryhmän arkeen.

Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

Koulutukseen osallistuminen on osallistujalle maksutonta!

Koulutus sisältää 6 lähiopetus päivää ajalla 10/2019-4/2020

 

2.10.2019 klo 8.30-15 Ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki varhaiskasvatuksessa

kouluttaja: Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
- Pedagogisen tuen prosessit ja monialainen yhteistyö
- Miten ymmärttää lapsen tuen tarpeita?

 

27.11.2019 klo 8.30-15 Kimurantti kieli - lasten kielihäiriöt

kouluttaja: Hannele Merikoski, puheterapeutti, FM, työnohjaaja, Aivoliitto
- Lapsen normaali ja poikkeava kielenkehitys sekä sekä yhteisöllinen toiminta puheterapiassa varhaiskasvatuksen näkökulmasta. 
-
Toiminnalliset keinot kielenkehityksen tukena mm. Arjen vinkit ja Liikkuva Skidi.

 

23.1.2020 klo 8.30-15 Mun tunteet - lasten vuorovaikutus ja tunnetaitojen haasteet

kouluttaja: Christine Välivaara, Varhaiskasvatuksen opettaja, psykologi YTM,PSM, ammatillisten
aineiden opettaja, työnohjaaja ja Hanna-Leena Niemelä, sosiaalityöntekijä, ammatillisten
aineiden opettaja Pesäpuu ry
- vuorovaikutus- ja tunnetaitojen tukeminen, millaista tukea erityyppiset lapset tarvitsevat.

 

5.2.2020 klo 8.30-15 Mieli solmussa - lasten psyykkiset haasteet

kouluttaja: Matti Parviainen, osastonhoitaja, lastenpsykiatrian yksikkö
- lasten psyykkiseen oireiluun tutustuminen, keinoja oireilevan lapsen kohtaamiseen ja tukemiseen.

 

 23.3.2020 klo 8.30-15 Miks mä käyttäydyn näin? - lasten neuropsykiatriset haasteet

Toteutus verkossa, osallistujille toimitetaan ohjeet

kouluttaja: Anita Puustjärvi, osastonylilääkäri, KYS lastenpsykiatrian klinikka
- lasten neuropsykiatriset häiriöt
- hoito ja toiminnan ohjauksen tuki
- aistisäätelyn ongelmat, tic-oireet, ADHD ja autismikirjon häiriöt

 

15.4.2020  klo 8.30-15 Haastavat kasvatustilanteet -päätösseminaari

Toteutus verkossa, osallistujille toimitetaan ohjeet

kouluttajat: Liisa Ahonen, KT, kasvatuskouluttaja, kasvatuskonsultti Kasvusto,
Sari von Zansen, VEO ja Joakim von Zansen
- lasten sosiaalis-emotionaalinen kehitys ja sen tukeminen
- kasvattajien vuorovaikutuksellinen ja pedagoginen toiminta
- käytännön kokemusten avaaminen
- arkeen sovellettavia työkaluja, vähentämään haastavan arjen kuormittavuutta.

 

kuva: pixabay