Nyt tarvitaan tukea! Lasten tuen tarpeet varhaiskasvatuksessa II

Huom! Koulutusryhmä on täynnä. Voit ilmoittautua varasijoille sähköpostitse hanna.vornanen@oulu.fi

 

Lasten tuen tarpeen määrissä on nähtävissä kasvua. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan antaman tuen lisäksi lapsen tuen tarpeeseen vastaamisen varmistamiseksi varhaiskasvatusryhmän arjessa henkilöstöllä tulee olla laaja ja monipuolinen osaaminen. Varhaiskasvatuksen henkilöstön havaitessa lapsen haasteet ja tuen tarpeet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa eivät ongelmat ehdi kasvaa. Näin turvataan se, että lapsi voi saada mahdollisimman kattavasti tarvitsemansa tuen ja olla osana omaa varhaiskasvatusryhmäänsä.

 

Hankkeessa toteutetaan varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu täydennyskoulutus, jonka tavoitteena on ohjata ymmärtämään ja tunnistamaan lapsen tuen tarpeita yhä paremmin. Sekä tarjota työvälineitä käytettäväksi ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen antamiseen varhaiskasvatusryhmän arjessa.

 

Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

Koulutukseen osallistuminen on osallistujalle maksutonta!

Koulutus sisältää 6 verkossa toteutettavaa koulutuspäivää ja teemakohtaisia tehtäviä ajalla 10/2020-4/2021

Ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki varhaiskasvatuksessa, ajankohta 22.10.2020, kouluttajana Tero Kujala

Miten ymmärtää lapsen tuen tarpeita?
Moniammatillinen yhteistyö ja pedagogiset prosessit
Päivittäisen arjen tuki

.Kimurantti kieli - lasten kielihäiriöt, ajankohta 5.11.2020, kouluttajana Hannele Merikoski
valmiuksia kielihäiriöiden tunnistamiseen,
kielen kehityksen ja kielihäiriöisen lapsen vuorovaikutuksen tukemiseen.

Mun tunteet - lasten tunne - ja itsesäätelytaitojen haasteet, 21.1.2021, kouluttajana Taina Sainio

valmiuksia tunne- ja itsesäätelytaitojen haasteiden tunnistamiseen,

itsesäätely- ja rauhoittumistaidot,

stressi, aivot ja oppiminen,

Mieli solmussa - lasten psyykkiset haasteet, ajankohta 16.2.2021, kouluttajana Matti Parviainen

lasten psyykkisiin haasteisiin tutustuminen,

keinoja oireilevan lapsen kohtaamiseen ja tukemiseen.

Miks mä käyttäydyn näin? - lasten neuropsykiatriset haasteet, ajankohta 25.3.2021, kouluttajana Anita Puustjärvi

lasten neuropsykiatrisiin häiriöihin tutustuminen ja niiden tunnistaminen,

kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden oireet ja hoito, toiminnanohjauksen tukeminen.

Yhdessä haasteista selvitään! ajankohta 20.4.2021, kouluttajina Liisa Ahonen sekä Sari ja Joakim von Zansen
koulutuksen päätöspäivä,
haastavia kasvatustilanteita,
kasvattajien vuorovaikutuksellista ja pedagogista toimintaa varhaiskasvatusryhmissä,
kokemusasiantuntijapuheenvuoro.

Muutokset vielä mahdollisia.

 

Tiedustelut:

Hanna Vornanen,

hanna.vornanen@oulu.fi

050 345 5956

 

kuva: pixabay