Osaamisella hyvinvointia ja tuottavuutta työelämään (OVET)

maisemakuva.jpg

 1.2.2017-31.8.2019

Osallisuudella hyvinvointia ja tuottavuutta työelämään (OVET) -hankkeen tavoitteena on pääasiassa ns. matalapalkka-alojen (kaupan-, siivous- ja ravitsemisalan) henkilöstön työhyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen sekä tätä kautta yritysten tuottavuuden, kilpailukyvyn
ja vetovoimaisuuden parantaminen. Hankkeen kohderyhmiä ovat näiden alojen mikro- ja pk-yritykset, niiden henkilöstö sekä johto (ml. yrittäjät). Hankkeen toimenpiteitä ovat

1) osallisuuden, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistäminen

2) aloihin kohdistuvan arvostuksen lisääntymisen edesauttaminen

3) moninaisuus voimavarana -näkemyksen vahvistaminen

4) hyvien käytäntöjen toimintamallin rakentaminen ja työkalujen kehittäminen 

5) hankkeen sisältöjä koskevien seminaarien järjestäminen.

Hankkeen toimenpiteet tullaan toteuttamaan Rovaniemen, Meri-Lapin ja Kainuun alueilla. Hankkeen moninaisiin
toimenpiteisiin liittyen on oleellista, että molemmat lappilaiset korkeakoulut, eli Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin
yliopisto ovat toteuttamassa hanketta ja antamassa sille oman osaamisensa Lapin alueella. Kainuun alueen
käytännön järjestelyistä tulee vastaamaan AIKOPA, koska heillä on valmiiksi hyvät yhteistyösuhteet alueen
yrityksiin. Hanke on suunniteltu yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun YAMK-yksikön, Lapin yliopiston Koulutusja
kehittämispalveluiden sekä Kajaanin AIKOPAn kanssa. Hankkeen toteutusvaiheessa Lapin ammattikorkeakoulu
vastaa toimenpiteiden koordinoinnista sekä omalta osaltaan toimenpiteiden käytännön toteutuksesta. Lapin
yliopisto ja AIKOPA osallistuvat hankehakemuksessa esitetysti kaikkiin hankkeen toimenpiteisiin. 

Lue lisää nettisivulta https://blogi.eoppimispalvelut.fi/ovethanke/

Lisätietoja:
Haapalainen Pia
koordinaattori
Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA
Puh. 044 715 7006
pia.haapalainen@aikopa.fi           
www.aikopa.fi

Tiedote  

                      Euroopan-unioni-sosiaalirahasto.jpg       Vipuvoimaa-EUlta.jpg       Elinkeino-liikenne-ympäristökeskus.jpg