Kainuun osaajat -verkosto

Vuodesta 2010 lähtien toiminta on syventynyt koulutusten järjestämisestä koulutuksen kehittämiseksi. Tuolloin perustettiin Kainuun osaajat -verkosto, johon tulivat mukaan Kainuun kuntien perusopetus, lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Verkoston toiminnan kehittäminen on ollut mahdollista Osaava-rahoituksen avulla. Hankkeiden hakijoina ovat olleet kaikki Kainuun kunnat, hallinnoinnista on vastannut Kajaanin kaupunki. Käytännön suunnittelua ja toteutusta on organisoinut Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA. Kehittämishankkeiden avulla on päästy yhdeksän kunnan yhteiseen tavoitteelliseen ja strategiatasoiseen koulutuksen kehittämiseen. Näiden lisäksi koulutuksiin on haettu rahoitusta muista rahoituslähteistä, esim. Opetushallituksen opetustoimen henkilöstökoulutuksen avustukset.
 

Osaava-hankkeet

Kainuun osaajat (2010–2011)
•Voimaa vertaistuesta (perusopetus ja kansalaisopistot)
•Laatuverstas (lukiot ja kansalaisopistot)
•Vaisuus vai tulevaisuus? (johto)

Kainuun osaajat II (2011–2012)
•Kainuussa PeLaa – perusopetuksen laatutyö

Kainuun osaajat III(2012–2013)
•Kainuun opetusalan kehittäjäryhmät (perusopetus ja kansalaisopistot)
•TVT-mentorit (perusopetus ja kansalaisopistot)

Hankkeen blogi 

Kainuun osaajat IV (2013–2014)
•Kesuttajat – Kehityksen suuntaajat -opettajat OPS-työn tueksi (perusopetus)

Blogikirjoitus hankkeesta 

OPS Kainuu 2016 (2014–2015)
•Perusopetuksen ja lukioiden OPS-työ
•Lukioiden kehittäjäryhmät

Osaava Kainuu (2015–2016) 
•Opettajien osaamisen tunnistaminen ja kuvaaminen (perusopetus, lukiot, kansalaisopistot)

Hankkeen blogi

Kainuun osaajat 2016–2017
•Opetusalan kehittäjäryhmät (perusopetus, lukiot)
•Opetussuunnitelmien käyttöönottoa tukevat koulutukset (perusopetus, lukiot, kansalaisopistot)

Hankkeen oma sivu