kuva: Pixabay

Seikkailutaidetta Kainuussa

OPH:n rahoittamassa Seikkailutaidetta Kainuussa kehittämishankkeessa kehitetään valituissa pilottiryhmissä seikkailukasvatuksen ja seikkailutaiteen keinoja hyödyntäen  varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista toimintakulttuuria sekä kestävää elämäntapaa tukevia sisä- ja ulko-oppimisympäristöjä. 

Mukaan tulee yhteensä 12 pilottiryhmää Kainuun alueelta. Pilottiryhmien kehittämiskokeilujen ideoinnin tueksi järjestetään kaksi koulutusiltapäivää, joissa tutustutaan seikkailukasvatuksen ja -taideteen menetelmiin ja mahdollisuuksiin:

14.1.2021 Seikkailukasvatus / MLL Seikkailukasvatuksen kouluttaja

28.1.2021 Seikkailutaide / Seikkailutaidekoulu

Henkilöstöä ohjataan rikastamaan varhaiskasvatuksen arkea seikkailun mahdollisuuksien kautta. Seikkailukasvatuksen ja -taiteen ytimessä ovat toiminnallisuus ja elämyksellisyys. Pilottiryhmiksi valitut ryhmät suunnittelevat ja toteuttavat omia oppimisympäristöjen kehittämiskokeilujaan. Lapset otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun ja ideointiin.

Toteutuksessa hyödynnetään digitaalisia välineitä, jaetaan TVT osaamista ja lisätään henkilöstön rohkeutta hyödyntää TVT välineitä. Pilottiryhmissä tuotetaan hankkeen toteutukseen liittyvää digitaalista sisältöä, jota jaetaan hankkeen yhteisessä blogissa. Hankkeen aikana kehitetään myös pedagogista dokumentointia. Dokumentoijina toimivat lapset, perheet ja henkilöstö ja tavoitteena on saada myös käsitystä siitä miten lasten ja aikuisten tekemät havainnot kohtaavat.

Hankkeessa kehitetään varhaiskasvatusyksiköiden yhteistä toimintaa ja lisätään yhteisöllisyyttä tuomalla Kainuun alueen pilottiryhmiä tietoiseksi toistensa toiminnasta. Pilottiryhmien edustajat tapaavat säännöllisesti hankkeen aikana. Tapaamisissa verkostoidutaan ja jaetaan yhteisesti hankkeen kokeilujen ideoita ja oivalluksia sekä ideoidaan uutta yhdessä.

 

lisätietoja:

Hanna Vornanen
hanna.vornanen@oulu.fi
p. 050 3455956