TOHOPI - Jatko-opintoja Kainuuseen 2016–2019

Hankkeen tavoitteena on tukea kainuulaisia jatko-opinnoista kiinnostuneita opintojen suorittamisessa. Hankkeella kehitetään osallistujien omaa osaamista sekä osaltaan tuetaan ammattitaitoisen, koulutuksellisesti pätevän työvoiman saatavuutta Kainuussa. Näin ylläpidetään ja kehitetään sekä alueen yritysten että julkisten organisaatioiden kilpailukykyä. 

Opinnot järjestetään niin, että ne tukevat työelämässä olevien henkilöiden opiskelua. Hankkeessa järjestetään myös muita tilaisuuksia, joissa jatko-opiskelijat pääsevät verkostoitumaan muiden opiskelijoiden kanssa. Näin edistetään tutkimusryhmien ulkopuolella olevien jatko-opiskelijoiden yhteisöllisyyttä. 

Hanke toteutusaika on 1.3.2016–31.12.2019 ja sen toteuttajana on Kajaanin yliopistokeskus. Hanketta ovat rahoittaneet Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kajaanin yliopistokeskus, Kainuun liitto, Kajaanin ammattikorkeakoulu sekä Jyväskylän yliopisto.

 

Syksyllä 2019 Kajaanissa järjestettävät kurssit: 

Writing Scientific Journal Articles (2 ECTS)

This course provides doctoral students and starting researchers with understanding over the typical structure, logic and efficient writing of scientific articles. The course aims at providing practical tips to students from different fields and at different stages of their doctoral studies. Especially starting doctoral students have experienced the course as very beneficial. According to previous experiences, the course is beneficial also for those aiming to write a monograph dissertation.
The course consists of three parts: two workshop days and an individual assignment. It is recommended that the students start the assignment already before the first workshop day.

It is possible to attend only the first workshop day lecture, but two workshop days and the individual assignment is required to complete the 2 ECTS course.

 

Course description


Workshop days:
Saturday, 30 Nov, 2019 at 10.00-16.00
Saturday, 14 Dec, 2019 at 10.00-16.00

Teacher Dr Pekka Belt

Registration for the course by November 18th at the latest. The registration form will be found here.

The course is organized by ‘Doctoral Studies to Kainuu region’ project. The course is free of charge.

Väitöskirjan rakenne ja vaatimukset (2 op)  

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää, mitä väitöskirjalta vaaditaan ja minkälainen rakenne sillä tyypillisesti on. Kurssin jälkeen opiskelija osaa myös hahmottaa väitöskirjan julkaisuprosessin. Lisäksi opiskelija tietää, miten väitöskirjaprosessia voi tehostaa. Opintojakson aikaa opiskelija paneutuu väitöskirjan rakenteeseen käytännönläheisestä näkökulmasta. Opintojakson sisältää teemat: väitöskirjan vaatimukset ja rakenne, monografiaväitöskirja, artikkeliväitöskirja, artikkeleista muodostuvan kokonaisuuden hahmottaminen, tyypillisiä ongelmia ja niiden ratkaiseminen, tehokas kirjoitusjärjestys, ryhmädynamiikan hyödyntäminen kirjoittamisessa.

Lähiopetuksen aikataulu:

la 28.9.2019 klo 10.00-16.00
la 26.10.2019 klo 10.00-16.00

Opettajana TkT Pekka Belt. Lisätietoa kurssiesitteestä. Ilmoittautuminen kurssille päättynyt.

 

Tutkijan puheviestintä (2 op) PERUTTU

Kurssilla käsitellään seuraavia tieteellisen puheviestinnän teemoja harjoitusten, parityöskentelyn ja esimerkkien avulla:
- tutkimussuunnitelman esittely, seminaariesitelmät, tutkimusalustukset ja puheenvuorot
- kongressiesitelmät ja posterin esittely
- kommentti- ja palautepuheenvuorot esimerkiksi konferenssiesitelmän yhteydessä
- paneelikeskusteluun osallistuminen
- väitöstilaisuuden viestintä: lektion laatiminen ja esittäminen, väittelynaikainen viestintä ja protokolla
- tieteilijän hissipuhe: esittele itsesi ja tutkimuksesi kahdessa minuutissa oman alasi huippututkijalle
- yleistajuinen esitelmä omasta tutkimusaiheesta

 

Opettajana Satu Räsänen, FT, tiedetoimittaja, kouluttaja

 

Yhteistyöyliopistojen tarjoamat kurssit loppuvuodelle 2019 ja keväälle 2020: 

 

Lapin yliopiston Tutkijakoulu tarjoaa seuraavia kursseja Kainuun alueen jatko-opiskelijoille:

 

• TUKO1235 Tutkija tiedonhaku ja viitteidenhallinta (2 op)

Kurssin voi suorittaa kokonaan verkko-opiskeluna Moodlessa, mutta on myös mahdollisuus osallistua yhteen harjoituskertaan joko lähiopetuksena tai etänä.
- Ryhmä I
 Opintojakson toteutus ajankohta 30.9.-18.11.2019
 Harjoituskerta: ke 23.10. klo 16.30-19.30
 Ilmoittautuminen päättyy 29.9.2019
- Ryhmä II
 Harjoituskerta: ke 19.2.2020 klo 16.30 – 19.30
 Ilmoittautuminen päättyy 19.2.2020


• TUKO1246 Research ethics (1 op)

Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opetuksena. Opetuskielenä englanti.
Opintojakso toteutetaan kaksi kertaa 2019-2010 lukukautena.
- Opintojakson toteutus ajankohta 1.11.-2.12.2019,  ilmoittautumisaika päättyy 27.10.2019.
- Opintojakson toteutus ajankohta 6.3.-6.4.2020,  ilmoittautumisaika 1.11.2019-27.2.2019.

• TUKO1238 Philosophy of social sciences (3 op)

Kurssi mahdollista suorittaa myös etäyhteyden avulla (tiedustele ja sovi etukäteen vastuuopettajan kanssa).
- Max. osallistujamäärä 20 henkilöä.
- Kontaktiopetusta 25.11.-28.11.2019
- Ilmoittautumisaika päättyy 11.11.2019

 

• TUKO1277 Tutkimuksen filosofia ja argumentaatio (3 op)

Kurssi toteutetaan verkko-opetuksena.
Opintojakson toteutus ajankohta 3.2. – 13.4.2020
- Ilmoittautumisaika päättyy 15.1.2020

 

HUOM! Lapin yliopiston kursseille ilmoittautuminen tapahtuu erillisellä hakulomakkeella - lisätietoa anna-mari.kynsijarvi(at)aikopa.fi

 

Itä-Suomen yliopiston Tohtorikoulu tarjoaa seuraavia kursseja Kainuun alueen jatko-opiskelijoille:• 1145010 Research Supervision (1 op)

Opintojakson käytyään tohtoriopiskelija

·         tuntee akateemisen ohjauksen peruskäsitteet ja prosessit

·         tunnistaa ohjaukseen ja ohjattavien toimijuuteen ja sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä

·         tunnistaa erilaiset ohjausvuorovaikutuksen orientaatiot ja elementit, ja osaa soveltaa niitä eri tilanteissa

·         tietää kuinka asiantuntijuuden, identiteetin ja pystyvyyden kehittymistä voidaan ohjauksellisin keinoin tukea

·         osaa analysoida ja kehittää omaa toimintaansa ohjattavana ja ohjaajana

Ilmoittautumisaika päättyy 31.10.2019
Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena.
Kontaktiopetusta 20.11.2019

• 1145020 Interactive Leadership (1 op)
Ilmoittautumisaika 1.12.2019-6.2.2020
Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena.
Kontaktiopetusta 25.2.2020 (JOE) ja 27.2.2020 (KUO), osallistua voi joko Joensuussa tai Kuopiossa.

• 1145012 Business for PhD Students (2 op)
Ilmoittautumisaika 1.1.-14.4.2020
Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena.
Kontaktiopetuspäiviä 2 kpl, osallistua voi joko Joensuussa tai Kuopiossa.
- 18.5.2020
- yritysvierailupäivän ajankohta selviää myöhemmin.


Research Supervision (1 op) ja Business for PhD Students (2 op) kursseille ilmoittautumiset suoraan vastuuopettajalle Merja Lyytikäiselle sähköpostitse (merja.lyytikainen(at)uef.fi). Interactive Leadership kurssille ilmoittautumiset suoraan vastuuopettajalle Sari-Johanna Karhapäälle (sari.karhapaa(at)uef.fi).

 

Lisäksi järjestetään lyhyempiä koulutuksia ja vapaamuotoisempia tilaisuuksia.

Verkostoitumisilloissa kainuulaiset eri alojen jatko-opiskelijat voivat jakaa kokemuksia sekä tsempata toisiaan. Hankkeen aikana on TOHOPI-illoissa kuultu väitelleiden tohtoreiden omia kokemuksia väitöskirjaprosessista sekä infoja avoimesta tieteestä ja apurahojen hakemisesta.

TOHOPI-hankkeen verkostoitumisilta 3.10.2019.

Oulun yliopiston tutkimuskoordinaattori Sirpa Aalto kertoo tallenteessa väitöskirja- ja post doc -vaiheen tutkimusrahoitusmahdollisuuksista. Esityksen pp-esitys löytyy tästä.

 

TOHOPI-hankkeen verkostoitumisilta torstaina 24.10.2019 klo 17.00 - 19.00 Kajaanin ammattikorkeakoulu, rakennus TAITO 2 Ketunpolku 4, luokka TA21L142.

Teemana:

Lapin yliopiston Tutkijakoulun esittely.

Tutkimuskoordinaattori Annukka Jakkula kertoo Lapin yliopiston tutkijakoulun toiminnasta, projektipäällikkö Paula Tulppo ja hankesuunnittelija Kosti Joensuu kertovat Työelämäyhteyksiä strategiseen tutkijakoulutukseen -hankkeesta.

Ilmoittautuminen tästä linkistä viimeistään maanantaina 21.10.2019

Tervetuloa!

Vuonna 2018-2019 järjestetyt kurssit TOHOPI-hankkeessa:

  • Academic Communication and Presentation Skills in English (3 cr)
  • Kirjoittaminen osana tutkimusta (2 op) ja Kirjoitusklinikka (1 op)
  • Qualitative Research Methods (5 cr)
  • Tutkimusetiikka (2 op)
  • Academic Writing (4 cr)
  • Määrällisen tutkimuksen kurssi jatko-opiskelijoille (5 op)
  • Yliopistopedagogiikka (2 op)
  • Laadulliset menetelmät (4 op)
  • Ohjaustaidot ja johtajuus työelämässä osa I ja II (6op)
  • Kansainvälisen kongressiesityksen tekeminen

 

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Anna-Mari Kynsijärvi
040 566 1279
anna-mari.kynsijarvi(a)aikopa.fi


Koulutussihteeri Seija Höijer
040 568 3807
seija.hoijer(a)aikopa.fi

 

TOHOPI-kuulumisia voi seurata hankkeen Facebook-sivulla.