Taitavaksi S2-opettajaksi

OKM:N rahoittamassa hankkeessa järjestetään täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen opettajille S2-opetuksen kehittämiseksi.

Tavoitteena on parantaa varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstön kielitietoisia toimintatapoja opetus- ja ohjaustyössä. Yhteistyö eri ammattiryhmien kesken tukee myös alueen S2-opetuksen kehittämistä asiakaslähtöisenä jatkumona.


Koulutuskokonaisuus lisää osallistujien tietoisuutta muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvan lapsen tai nuoren oppimisen tavoista ja miten kieli vaikuttaa siihen. Myös monipuolisten didaktisten menetelmien käyttö opetustilanteissa tukee lasten ja nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden tunteen kehittymistä ja voi toimia välineenä lisätä koko työyhteisön monikulttuurisuustaitoja.

Koulutuksessa järjestetään seuraavat koulutuspäivät:


Syksy 2018:
5.10.2018      
Johdatus S2-oppiaineeseen

kouluttaja: 
Sisko Brunni

8.10.2018
Kielitietoisuus ja kokonaisvaltaiset suomen kielen opettamistavat ja suomen kielen taidon arviointi

kouluttajat:
Sisko Brunni
Taru Kivijärvi
Mari Honko

5.11.2018
Toiminnalliset menetelmät: musiikkipedagogiset menetelmät S2-opetuksessa

kouluttajat:
Jenni Alisaari ja Marco Oey

22.11.2018
Kielitietoisuus – kielitietoinen opetus ja genrepedagogiikka

kouluttajat:
Katriina Rapatti: perusopetus & 2. aste
Kirsi Pennanen: varhaiskasvatus

11.12.2018
Toiminnalliset menetelmät: draamanopetuksen menetelmät S2-opetuksessa

kouluttaja: 
Kimmo Penttilä

Kevät 2019:

12.1.2019 varhaiskasvatus
Kuvien käyttö S2-opetuksessa
kouluttaja:
Marja-Riitta Komulainen ja Outi Väyrynen

17.1.2019 perusopetus ja 2. aste
Kielitietoisuus – tiedonalakohtainen sanavaranto, yhteistyö muiden opettajien kanssa
kouluttaja;
Mari Honko

4.2.2019
Toiminnalliset menetelmät: Visuaalisen taiteen menetelmät S2-opetuksessa
kouluttaja:
Lea Karjalainen

19.3.2019
Positiivinen pedagogiikka
kouluttaja:
Tuula Honkanen

4.4.2019
Digitaaliset mahdollisuudet S2-opetuksessa
Kouluttaja:
Päivi Jokinen

5.4.2019
opintomatka Ouluun, vierailuja eri kohteissa

24.4.2019 
Digitaaliset mahdollisuudet S2-opetuksessa
kouluttaja: 
Sisko Brunni

Syksy 2019

21.10.2019 klo 8.30-15
Kulttuuritietoisuus - kulttuurien vaikutus
kouluttajat:
Anita Novitsky, väestöliitto
Kaisa Mylly, Maahanmuuttajapalvelut

8.11.2019 klo 9-15
Työelämälähtöinen kielitietoisen opetuksen kehittäminen omassa työssä
- kehittämistehtävien esittely

11.11.2019 klo 12-16.30
Koulutuksen päätösseminaari


Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM

Toteuttamisaika: 1.6.2018- 31.12.2019

Lisätietoja:
Hanna Vornanen
suunnittelija (Oulun yliopisto)
hanna.vornanen@aikopa.fi
050 345 5956

 

kuva: pixabay