Tutorkipinää Kainuuseen

Kajaanin, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen yhteinen hanke, jossa kuntien tutorit tukevat A1-kieltä 1-2 -luokilla opettavia opettajia ja varmistavat opsin jalkautumisen.

 

Tutorkipinää Kainuuseen -hanke on Kajaanin, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen yhteinen, AIKOPAn koordinoima  hanke. Hankkeen rahoitus on valtion erityisavustusta alueellisen tutoropettajatoiminnan vakiinnuttamiseen. Hanke on luonteva jatko ko. kuntien aikaisemmille yhteishankkeille Kielistä kivaa kipinää kansainvälistymiseen Kainuussa I ja II.

Hankkeen avulla tuetaan perusopetuksen vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opetusta. Kielenopetuksen varhentamista koskeva lakimuutos astuu voimaan 1.1.2020. Tämä tarkoittaa sitä, että A1-kielen (Kainuun kunnissa englanti) opetus alkaa vastedes ekaluokalta. Ensi syksynä Kainuun kunnissa enkunopetus alkaa ekaluokalla jo syksyllä. Tutorien tehtävänä on tukea opettajia tässä.

 

Hankkeessa käynnistetään tutortoiminta, johon kunnat nimeävät edustajansa. Tavoitteena on:

  • verkoston luominen
  •  1–2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanon tukeminen
  • pedagogisten iltapäivien pitäminen alueellisesti/kouluittain VOPS:n toimeenpanon tukemiseksi
  • hyvien käytänteiden, ideoiden ja materiaalien jakaminen ja kokoaminen
  • sähköisen alustan koostaminen; sivusto, jonne on koottu hyviä käytänteitä, ideoita ja materiaaleja
  • alueen koulutustarpeen kartoittaminen, täydennyskoulutuksen järjestäminen
  • yhtenäisen kielipedagogiikan jatkumon tukeminen 3-6 -luokille, OPS:n tarkastelu

 

Lukuvuoden 2019-2020 aikana kuntien tutorit kiertävät kouluittain/alueittain tapaamassa, vinkkaamassa, tukemassa opettajia. He kokoavat materiaalia, vinkkejä ja kokemuksia kaikkien käytettäviksi sähköiselle alustalle.

Hankkeessa järjestetään täydennyskoulutusta A1-kieltä 1-2 -luokilla opettaville opettajille tutorien kartoittaman tarpeen mukaan. Koulutukseen voivat osallistua myös enkkua 3-6 -luokilla opettavat opettajat. Täydennyskoulutusta järjestetään myös AIKOPAn omassa hankkeessa Kainuun kielipolku. 

 

Tutorkipinää Kainuuseen -kotisivu