VUOROHOITOSEMINAARI 2022

Vuoropäiväkotien henkilöstölle suunnattu koulutuspäivä
Hyvinvointia vuorohoitoon

verkkototeutuksena lauantaina 26.3.2022 klo 9-15.45
Hinta/osallistuja: 70 € + alv. 24%

Seminaarin ohjelma ja sisältö:
 
1. Hyvinvointi vuorotyössä
Kouluttaja: Katja Sirvio, Väitöskirjatutkija, KM, Vo
• Miten helpottaa vuorotyön kuormittavuutta?
• Miten jaksaa paremmin ja terveellisemmin epäsäännöllisessä vuorotyöarjessa?
• Työssäjaksamisen kehittäminen, voimavarat ja haasteiden tunnistaminen
• Hyvä stressi, stressin hallinta ja läsnäolon taito


Katja on työhyvinvointiin liittyvien ilmiöiden asiantuntija, kouluttaja ja työelämän tutkija, kiinnostuksen kohteena erityisesti työn laadun ja tuloksellisuuden lisääminen vahvistamalla työntekijöiden hyvinvointia. Luennolla paneudutaan hyvinvointiin vuorotyössä, tunteisiin, stressin hallintakeinoihin ja läsnäolotaitoihin sekä innostetaan uusien perspektiivien ja työkalujen käyttöön hyvinvoinnin rakentamiseen myötätuntoisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. 

2. Ilmoittautumisen yhteydessä valittava koulutusosio:
(Sisältää luennon ja ohjatun keskustelun)


         2.1 Ilta- ja viikonloppupedagogiikka
        Kouluttaja: Kaisu Peltoperä, KT, Vo
        •  Kokopäiväpedagogiikka käytännössä vuorohoidossa
        •  Pedagogiikan näkyväksi tekeminen
• Arjen tilanteiden pedagoginen hyövdyntäminen

Kaisu on vuorohoidon pedagogiikkaan työssään ja väitöstutkimuksessaan perehtynyt kouluttaja ja kokopäiväpedagogiikan puolestapuhuja. Koulutusosiossa paneudutaan pedagogiikan toteuttamiseen vuorovarhaiskasvatuksen vaihtelevassa arjessa sekä jaetaan käytännön vinkkejä hyvistä käytänteistä kehittää vuorohoitoa niin, että arjen eri tilanteet ja ajankohdat hyödynnetään pedagogisesti.  Vuorohoidon pedagogiikassa on hyvä kiinnittää huomiota lasten tasavertaisiin mahdollisuuksiin osallistua monipuoliseen, tavoitteelliseen varhaiskasvatukseen vuorohoidon erityispiirteitä hyödyntäen. 

2.2 Itsesäätelytaidot vuorohoidossa
Kouluttaja: Taina Sainio, Väitöskirjatutkija, Vo
        • Itsesäätelytaitojen tukeminen
        • Lapsen stressi, miten ohjata lasta rauhoittumaan?

Taina on kokenut varhaiskasvatuksen opettaja ja lasten stressinsäätelyn väitöskirjatutkija. Koulutusosiossa saadaan tietoa itsesäätelytaitojen rakentumisesta. Lapsilla on luontainen taipumus toimia hetken mielijohteesta tavoitellen välitöntä mielihyvää. Itsesäätely ei rakennu itsestään, vaan sitä on päästävä harjoittelemaan jo varhain. Koulutusosiossa kuvataan käytännönläheisesti, miten ihmisen aivoista ja kehosta rakentunut neurobiologinen koneisto toimii ja miksi sen tunteminen on tärkeää. Aivojen toiminnasta, oman ja toisten kehon merkkien tunnistamisesta, rauhoittumisesta ja mielen malttamisesta kerrotaan ainutlaatuisen lapsilähtöisesti. Koulutusosiossa saadaan ja jaetaan käytännön vinkkejä itsesäätelyn vahvistamiseen päiväkotien toimintaympäristöissä. 
 
2.3 Esihenkilönä vuorotyössä
Kouluttaja: Sanna-Riikka Valtonen, Toimitusjohtaja, valmentaja
ja konsultti, Rohkea Development Oy
        • Vuorotyön johtamisen haasteet ja menestystekijät
        • Vuorotyön johtajanrooli, kun henkilöstö paikalla eriaikoina
        • Vuorovaikutus ja yhteisöllisyys vuorotyössä

Sanna-Riikka on johtamisen ja erityisesti vuorotyön johtamisen asiantuntija ja kouluttaja. Hän on toiminut esihenkilönä ja johtotehtävissä kaupanalalla. Koulutusosiossa saadaan ja jaetaan tietoa, konkreettisia esimerkkejä ja vinkkejä vuorotyön johtamiseen. Vuorotyön johtaminen vaatii esihenkilöä huomioimaan tiettyjä asioita eri tavalla, kuin työpaikalla yhtä aikaa paikalla olevan tiimin johtaminen.

3.Tiimin toiminta, asennetta ja vuorovaikutusta
Kouluttaja: Jaana Hautala, Työelämäkouluttaja ja työyhteisökehittäjä, tietokirjailija ja NLP sekä Coach kouluttaja, Oivaltamaan Oy
• Sujuva yhteistyö ja kohtaamistaidot vuorohoidon arjessa
• Myönteisyys voimavaraksi –tiimin yhteinen hyvinvointi
• Yhdessä tiiminä onnistuminen vahvistaa yhteistä asennetta ja lisää työyhteisön voimavaroja 
• Oivalluksia toisten ymmärtämiseen sekä omaan toimintaan vuorovaikuttajana tiimissä


Jaana on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin väsymätön puolestapuhuja, kehittämisasiantuntija sekä valmentaja ja kouluttaja, joka uskoo vahvasti organisaatioissa, tiimeissä ja yksilöissä olevaan potentiaaliin sekä yhteistyöhön. Oivalluttava luento sisältää konkreettisia ratkaisukeskeisiä työkaluja vuorovaikutuksen, oman toiminnan ja erilaisuuden ymmärtämiseen. Luennolla hyödynnetään ratkaisukeskeisiä työkaluja, ja positiivista psykologiaa sekä huomioidaan vuorotyön mahdollisuudet ja haasteet. Koulutuksesta jää vinkkejä sekä työkaluja yhteiseen tekemiseen. Tuon mukaan uusimpia tutkimuksia käytännön esimerkein yhdistettynä vuorohoitotyön haasteisiin. Tiimin voimavarat löytyvät olemassa olevien voimavarojen monipuolisemmasta hyödyntämisestä, henkisestä suorituskyvystä sekä yhteistyötaidoista.

 

Toteutus
Koulutus toteutetaan Zoom-etäyhteyden avulla. Osallistujat saavat osallistumislinkin ja infoviestin koulutuksesta noin viikkoa ennen koulutuspäivää.

Peruutus
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvista peruutuksista peritään puolet seminaarimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu seminaariin, peritään koko maksu.
 
Ilmoittautuminen nettisivujen kautta on päättynyt, mutta muutamia paikkoja on vielä vapaana. Jos olet halukas osallistumaan seminaariin, niin olethan sähköpostitse yhteydessä Hanna Huotariin (hanna.huotari@oulu.fi).

Oikeus muutoksiin pidätetään.
 
Lisätietoja:

Hanna Huotari
hanna.huotari@oulu.fi
p. 050 4730 422
 
Annastiina Vanhala
annastiina.vanhala@oulu.fi
p. 050 4329 731

Hanna Vornanen,
hanna.vornanen@oulu.fi,
p. 050 3455 956

 

 

kuva: Canva