Arvioimaan! III


Varhaiskasvatuksen opettajille ja johdolle suunnattu ARVIOIMAAN! -täydennyskoulutus (5 op) pureutuu arviointiin laadun kehittmäisen näkökulmasta. Varhaiskasvatuksen laadunhallinnan ja arvioinnin ajankohtaisena haasteena on luoda menetelmiä vasupohjaiseen laadunhallintaan ja arviointiin. Kuinka osallistaa lapset, huoltajat, henkilöstö ja muut yhteistyötahot?

Toimivan arvioinnin avulla on mahdollista selvittää toteutuvatko varhaiskasvatussuunnitelmassa määritellyt tavoitteet ja missä ovat keskeisimmät kehittämisen paikat. Kun varhaiskasvatuksen henkilöstö ymmärtää arioinnin merkityksen, ja mitä on syytä arvioida, on arvioinnin kautta mahdollista tähdätä laadun lisäämiseen.

 

Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

Koulutukseen osallistuminen on osallistujille maksutonta!

5 op laajuinen kokonaisuus toteutetaan kahdessa saman sisältöisessä ryhmässä, joihin on erilliset ilmoittautumiset (osallistujamäärä rajoitettu):

Ryhmä 1. ajalla 9/2022-2/2023

Ryhmä 2. ajalla 1/2023-5/2023

Koulutukseen sisältyy: verkkokoulutuspäiviä, vertaiskeskusteluja, toimintaa verkon oppimisympäristössä sekä teemakohtaisia tehtäviä/kehittämistehtävä

 

Koulutuksen sisältö:

1. Pedagogiikan arvioinnilla laatuun (2x6h koulutuspäivät)

Kouluttaja: Marjo Mäntyjärvi

 • Varhaiskasvatuksen laadunhallinta ja arviointi ohjaavien asiakirjojen valossa
 • Arviointi osana pedagogisen toiminnan suunnittelua, dokumentointia ja kehittämistä
 • Työvälineitä pedagogisen toiminnan arviointiin

Ryhmä 1.
ti 6.9.2022 klo 9-15 (sis. ryhmäytyminen)
ma 3.10.2022 klo 9-15

Ryhmä 2. 
ma 16.1.2023 klo 9-15 (sis. ryhmäytyminen)
ti 14.2. klo 9-15


2. Lapsi osallisena arvioinnissa (6h ja 4h koulutuspäivät)

Kouluttaja: Piia Roos

 • Lapsen osallisuuden määrittely arjen ratkaisuissa ja osana työyhteisön pedagogisia rakenteita
 • Lasten tuottama arviointitieto
 • Merkitys ja merkityksellisyys osana arvioinnin kokonaisuutta
 • Miten varmistaa lapsen kokemusten vaikuttavuus varhaiskasvatuksen arkeen?
 • Erilaisten lasten erilaiset tarpeet huomioiva pedagogiikka

Ryhmä 1. 
to 3.11.2022 klo 12-16
ke 30.11.2022 klo 9-15

Ryhmä 2.
to 16.3.2023 klo 12-16
ke 12.4.2023 klo 9-15

 

3. Digitaalinen portfolio varhaiskasvatuksen arviointivälineenä (6h ja 4h koulutuspäivät)

Kouluttaja: Najat Ouakrim-Soivio

 • Digitaalisten portfolioiden käyttö pedagogisen toiminnan arvioinnin välineenä sekä lapsen toiminnan tukena

Ryhmä 1. 
1/2023
1/2023

Ryhmä 2. 
5/2023
5/2023

 

4. Päätösseminaari (4h koulutuspäivä)

Kouluttaja: Marjo Mäntyjärvi

 • Arviointiin liittyvän kehittämistehtävän esitteleminen
 • Oman oppimisen arviointi

Ryhmä 1.
15.2.2023 klo 12-16

Ryhmä 2.
29.5.2023 klo 12-16

 

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen 15.8.2022 mennessä:

Ryhmä 1. ajalla 9/2022-2/2023 TÄSTÄ

Ryhmä 2. ajalla 1/2023-5/2023 TÄSTÄ

 

Ilmoittautuminen ma 15.8.2022 mennessä (osallistujamäärä rajoitettu).

 

Tiedustelut:

Hanna Huotari
hanna.huotari@oulu.fi
p. 050 4730422

 

Muutokset mahdollisia.

 

Kuva: Pixabay