Eväitä erityiseen oppimiseen!

 

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen henkilöstölle suunnattu 5 op laajuinen täydennyskoulutus.

Kolmeen eri osioon jaetussa koulutuksessa osallistujia ohjataan tunnistamaan ja tukemaan opiskelijoiden yksilöllisiä tuen tarpeita sekä kiinnittämään huomiota omaan jaksamiseensa opettajina.

Tavoitteena on lisätä osallistujien tietoisuutta erityisen tuen tarpeesta, tukea heidän omien toimintatapojensa kehittymistä tuen näkökulmasta sekä antaa eväitä haastavassa arjessa jaksamiseen.

 

Ajankohta: Syksy 2022 - kevät 2023
Koulutusmuoto: Osallistava verkko-opetus, joka sisältää pajatyöskentelyä
Koulutuksen suorittaminen: Osallistuminen verkko-opetuspäiviin (yhteensä kuusi koulutuspäivää), kirjallisten ennakko-/välitehtävien työstäminen (tehtävät tukevat vahvasti josallistujien omaa työtä)
Hinta: Maksuton (Opetushallituksen rahoittama hanke)

Koulutuksen sisältö:

 

OSIO 1: Oppimisvaikeuksien taustaa ja miten jaksaa haastavassa arjessa?

Ajankohta: ti 27.9.2022 klo 12-16
Kouluttaja: Tiina Vitka, Laaja-alainen erityisopettaja
Sisältö: Eriyttäminen ja struktuuri opetuksesssa, käytännön erimerkkejä ja pajatyöskentelyä

 

OSIO 2: Oppimisen haasteet

Ajankohta: ke 2.11.2022 klo 12-16 ja to 15.12.2022 klo 12-16
Kouluttaja: Tiina Vitka
Sisältö:  Oppimisvaikeudet (mm.  luki- ja matikkavaikeus), Miten voin opettajan vaikuttaa oppimiseen?

Ajankohta: ti 17.1.2023 klo 12-16
Kouluttaja: Mira Talala, Kognitiivinen psykoterapeutti
Sisältö: Opiskelijan psyykkinen oireiluja tukeminen osana koulumaailman käytänteitä

 

OSIO 3: Miten jaksaa haastavassa arjessa?

Ajankohta: ke 22.2.2023 klo 12-16
Kouluttaja: Mira Talala
Sisältö:Vuorovaikutus ja uskomukset, opettajan jaksaminen ja työn reflektointi

Ajankohta: to 30.3.2023 klo 12-16
Kouluttaja: Päivi Kärki, Terveystiedon lehtori, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettaja ja kouluttaja
Sisältö: Vahvuusperusteisuus ja positiivinen pedagogiikka

 

Pidätetään oikeudet muutoksiin.

Ilmoittautuminen TÄSTÄ LINKISTÄ

Ilmoittautumisen voi perua koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään 7 vrk ennen koulutuksen alkua.

Lisätietoja koulutuksesta antaa:

Jaana Tolonen
jaana.tolonen@oulu.fi
p. 046 922 6040

 


Kuva: Pixabay