Kehittävällä johtajuudella kohti hyvinvoivaa työyhteisöä 10 op

Koulutuksessa toteutetaan varhaiskasvatuksen esimiehille, apulais- ja varajohtajille sekä tiiminvetäjille suunnattu täydennyskoulutus, jolla tähdätään aidon esimiesosaamisen kehittämiseen ja arjen johtajuuteen laadukkaan varhaiskasvatuksen perustana - ihminen ensin. Koulutuksessa osallitujat saavat valmiuksia kehittävään ja pedagogisesti laadukkaaseen johtamiseen sekä hyvinvoinnin tukemiseen. Laadukkaan varhaiskasvatuksen ja hyvinvoivan työyhteisön edellytyksiä ovat pedagogisesti kehittävällä otteella johtava esimies, jolla on taidot johtaa omaa ja työyhteisön hyvinvointia.


Koulutus toteutetaan kaksi kertaa (vv. 2021-22 ja 2022-23) valtakunnallisina verkko-opintoina.
Opinnot sisältävät asiantuntija webinaareja, koulutustapaamisia, itsenäistä työskentelyä, vertaiskommentointia, teematehtäviä sekä omassa työssä toteutettava kehittämistehtävän.

Opetushallitus rahoittaa hanketta, osallistuminen on osallistujille maksutonta.

Koulutus on Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskus TOPIKin ja Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAn yhteistoteutus.

Ilmoittautuminen 15.8.2021 mennessä TÄSTÄ LINKISTÄ

Ilmoittautumisen voi perua koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään 7 vrk ennen koulutuksen alkua. Mikäli peruutus tapahtuu alle 7 vrk ennen toteutusta, tai peruutusta ei tehdä lainkaan, perimme koulutuspaikasta 250 euron maksun.


Koulutuksen sisällöt:


Kehittävä johtaminen (toteutumisajankohta 9-10/2021)
kouluttajat: Sanna Parrila ja Marjo Huhtala
- Miten kohdata työyhteisö ja sen osaaminen?
- Yhteisten päämäärien, tavoitteiden ja merkitysten rakentaminen työyhteisön ja organisaation lähtökohdista.
- Esimiehen oman asenteen vaikutus, innostuksen luominen ja henkilöstön motivaation hyödyntäminen.

Pedagoginen johtaminen laadukkan varhaiskasvatuksen perustana (toteutumisajankohta 11/2021-1/2021)
kouluttaja: Marjo Mäntyjärvi
- Pedagoginen johtaminen yhteisöllisen toimintakulttuurin luojana arviointipohjaisesti
- Pedagoginen johtaminen hyvinvoinnin edistäjänä
- Varhaiskasvatuksen laadun johtaminen
- Jaettu johtajuus ja johtamisverkostot

Hyvinvointia
itsenäinen suoritus verkossa
- Fyysisen ja henkisen jaksamisen merkitys työyhteisön sekä lasten hyvinvoinnin edistäjänä.
- Hyvinvoiva aikuinen kasvattaa hyvinvoivaa lasta.

Arvoja ja asennetta (toteutumisajankohta 2/2022)
Kouluttaja: Marjo Huhtala
- Asenteen vahvistaminen.
- Muutoksen ymmärtäminen.
- Ajattelu, uskomukset ja mielen toiminta.


Vuorovaikutusta (3-4/2022)
kouluttaja: Ulla Sirviö-Hyttinen
- Vuorovaikutus- ja johtamistyylit osana esimies- ja alaistaitoja.
- Sosio-emotionaaliset taidot oman ja työyhteisönsä hyvinvoinnin edistämisessä.

Päätösseminaari (toteutumisajankohta 5/2022)
Koulutuksessa opitun yhteenvetoa ja jakamista

Kehittämistehtävä:
Kehittämistehtävässä osallistujat valitsevat koulutuksen sisältöteemoista yhden, jota lähtevät syventämään ja soveltamaan omassa johtamisessa koulutusjakson aikana. Kehittämistyön tukena on asiantuntija ohjausta

Oikeudet muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja:
Topias Uusitalo, topias.uusitalo@oulu.fi
Hanna Vornanen, hanna.vornanen@oulu.f