Leikkikipinää IV 7 op

Huom! Koulutusryhmä on täynnä! Voit ilmoittautua varasijoille sähköpostitse hanna.vornanen@oulu.fi

Leikkikipinää IV -hankkeessa hypätään varhaiskasvatuksen ydinalueeseen - leikin maailmaan ja mahdollisuuksiin!  Hankkeessa tuetaan varhaiskasvatuksen ja  esiopetuksen henkilöstön osaamista leikin havainnoinnissa ja arvioinnissa, tukemisessa ja kehittämisessä. Leikkiteemaisen koulutuksen avulla voidaan myös tukea tunnetaitokasvatusta ja ja osallisuuden huomioimista työssä lasten kanssa. Lisäksi koulutukset tukevat erityisesti varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman käyttöä ja soveltamista. Koulutukseen osallistujat pääsevät kehittämään leikkiä ja valitsemaansa oppimisen aluetta rinnakkain oman lapsiryhmänsä arjessa. 

 

Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

Koulutukseen osallistuminen on osallistujalle maksutonta!

Hanke on yhteistoteutus Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskus TOPIKin kanssa. 

Lisätietoja Oulun toteutuksesta Oulun Yliopiston Täydentävien opintojen keskus TOPIKin verkkosivuilta

Koulutus sisältää 4 verkossa toteutettavaa koulutuspäivää, webinaarin ja teemakohtaisia tehtäviä ajalla 10/2020-5/2021

Koulutuksessa järjestetään koulutusosiot:

 

Leikki kipinöi - leikki ja leikkipedagogiikka, 1.10.2020
kouluttajana Kirsi Järvinen, Pedatieto Oy

- leikki ja oppiminen

- aikuisen rooli leikissä

- leikki ja vuorovaikutus

- sosiaalisten suhteiden näkökulma eli leikki kaveritaitona

- leikin tukeminen ja rikastaminen

- leikin rytmi ja lapsiryhmän arki

 

Keskity leikkiin - leikin havainnointi ja arviointi, 10.11.2020
kouluttajana Tiina Lautamo, Ralla Oy

- leikkitaitojen teoreettinen perusta

- luotettavan havainnoinnin haasteet

- arviointiharjoitukset

- vinkkejä taitojen kehittämiseen arjessa

- lisäksi havainnointiharjoitukset ja itsenäistä opiskelua verkossa

 

Leikin havainnointi ja arviointi webinaarit, vko 7 helmikuussa 2021
kouluttajana Tiina Lautamo, Ralla Oy

- leikin havainnoinnin kokeilujen purku pienryhmissä

- toteutus verkossa

 

Leiki! - leikki oppimisen alueissa ja työtapana, 2.3.2021
koulutusryhmän valitsemiin teemoihin liittyvät kouluttajat

- 3 teematyöpajaaoppimisen ryhmän kanssa valituista oppimisen alueista: kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin yhteisössäni sekä kasvan, liikun ja kehityn

- teemoihin liitetään koulutusprosessi, jossa teemoja kehitetään yhdessä työpajan kouluttajan tukemana

- leikkikokeilut toteutetaan ja dokumentoidaan omassa lapsiryhmässä

 

Leikki valaisee! - koulutuksen päätösseminaari, 6.5.2021
kouluttajana Kirsi Järvinen, Pedatieto Oy

- leikkikokeilujen esittelyt

- leikin kulttuurinen ja pedagoginen kehittäminen jatkossa

 Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Tiedustelut:

Hanna Vornanen,

hanna.vornanen@oulu.fi

050 345 5956

 

kuva: pixabay