Nyt tarvitaan tukea! Lasten tuen tarpeet IV

 

Lasten tuen tarpeen määrissä on nähtävissä kasvua. Erityisopettajan antaman tuen lisäksi, ja lapsen tuen tarpeeseen vastaamisen varmistamiseksi ryhmän tai luokan arjessa, henkilöstöllä tulee olla laaja ja monipuolinen osaaminen. Henkilöstön havaitessa lapsen haasteet ja tuen tarpeet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa eivät ongelmat ehdi vielä kasvaa. Näin turvataan se, että lapsi voi saada mahdollisimman kattavasti tarvitsemansa tuen ja olla osa omaa ryhmäänsä tai luokkaansa.

Nyt tarvitaan tukea! Lasten tuen tarpeet IV on varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen henkilöstölle suunnattu 6 op laajuinen täydennyskoulutus, jonka tavoitteena on ohjata osallistujia ymmärtämään ja tunnistamaan lapsen tuen tarpeita yhä paremmin. Lisäksi koulutus tarjoaa työvälineitä käytettäväksi ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen antamiseen varhaiskasvatusryhmän tai alkuopetusluokan arjessa.

 

Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus.
Koulutus on osallistujille maksuton!
Koulutus sisältää: 6 x 6h verkkokoulutuspäivää, teemakohtaisia tehtäviä ja vertaistyöskentelyä verkko-oppimisympäristössä ajalla 9/2022-4/2023.


Koulutuksen sisältö:

Ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki varhaiskasvatuksessa
Ajankohta: 6.10.2022 klo 9-15
Kouluttaja: Riina Niutanen

 • Miten ymmärtää lapsen tuen tarpeita?
 • Moniammatillinen yhteistyö ja pedagogiset prosessit
 • Päivittäisen arjen tuki


Kimurantti kieli - lasten kielihäiriöt

Ajankohta: 16.11.2022 klo 9–15
Kouluttaja: Hannele Merikoski

 • Valmiuksia kielihäiriöiden tunnistamiseen
 • Kielen kehityksen ja kielihäiriöisen lapsen vuorovaikutuksen tukemiseen


Mun tunteet - lasten tunne - ja itsesäätelytaitojen haasteet
Ajankohta: 19.1.2023 klo 9–15
Kouluttaja: Taina Sainio

 • Valmiuksia tunne- ja itsesäätelytaitojen haasteiden tunnistamiseen
 • Itsesäätely- ja rauhoittumistaidot
 • Stressi, aivot ja oppiminen


Mieli solmussa - lasten psyykkiset haasteet
Ajankohta:  16.2.2023 klo 9-15
Kouluttaja: Matti Parviainen

 • Lasten psyykkisiin haasteisiin tutustuminen
 • Keinoja oireilevan lapsen kohtaamiseen ja tukemiseen

 

Miks mä käyttäydyn näin? - lasten neuropsykiatriset haasteet
Ajankohta: 22.3.2023 klo 9–15
Kouluttaja:Anita Puustjärvi

 • Lasten neuropsykiatrisiin häiriöihin tutustuminen ja niiden tunnistaminen
 • Kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden oireet ja hoito, toiminnanohjauksen tukeminen


Yhdessä haasteista selvitään!
Ajankohta:  huhtikuu 2023  klo 9-15
Kouluttajat: Liisa Ahonen sekä Sari ja Joakim von Zansen

 • Koulutuksen päätöspäivä
 • Haastavia kasvatustilanteita
 • Kasvattajien vuorovaikutuksellista ja pedagogista toimintaa varhaiskasvatusryhmissä
 • Kokemusasiantuntijapuheenvuoro

 

Muutokset mahdollisia.

 

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen 15.8.2022 mennessä TÄSTÄ.

 

Tiedustelut:

Annastiina Vanhala
annastiina.vanhala@oulu.fi
p. 0504329731

 

Kuva: Pixabay